Reflex

41 reflex1

Antonio Vivarininak tulajdonítva: Trónoló Mária gyermekével nyárfa, tempera, 142,3×58,8 cm Szépművészeti Múzeum, Budapest (valaha Pálffy-gyűjtemény), © Szépművészeti Múzeum, Budapest 2010 © fotó: Rázsó András

A Nemes Marcelltől a Herzog-gyűjteménybe került műveket ismertető írás illusztrációs anyagába (Artmagazin/40., 70. o.) tévesen került be egy kép, nevezetesen az Antonio Vivarininek tulajdonított (gróf Pálffy János hagyatékából származó!) Trónoló Mária gyermekével, a szövegben említett mű, az újabban Giovanni da Udinének tulajdonított Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és Szent Jeromossal című festmény fotója helyett. A tévedésért Olvasóink elnézését kérjük. Íme a szövegben említett mű:

41 reflex2

Giovanni Battista Udine: Mária gyermekével,Keresztelő Szt.Jánossal és Szt.Jeromossal, 1496 Szépművészeti Múzeum, Budapest (valaha Nemes Marcell-, majd Herzog-gyűjtemény), © Szépművészeti Múzeum, Budapest 2010 © fotó: Rázsó András
 Kedves Tünde!
Legjobb tudomásom szerint az Artmagazin legutóbbi számában általad írt Herzog-cikkben (Restitúció és aukciós rekord, Artmagazin/40., 66. oldal) pontatlanul szerepel, hogy El Greco Szeplőtelen fogantatás című festménye (jelenleg Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid) egykor szintén Herzog birtokában lett volna.
El Greco-képe idővel Herzog Lipót Mór tulajdonába került, a szóban forgó mű valószínűleg nem. Ez egészen 1928-ig kimutathatóan Nemes Marcell birtokában volt, s innen került az 1928-as amszterdami árverésre. Thyssen báró feltehetően közvetlenül innen szerezte meg, a kép provenienciájában legalábbis sehol nem történik utalás Herzogra. Németh István

Kedves István!
Az információ a Christies’ honlapján szerepelt http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5339069, a következőképpen: His collection of Spanish pictures, crowned with ten stunning paintings by El Greco, including The Immaculate Conception (Lugano-Castagnola, Thyssen-Bornemisza collection) Valószínűsíthető volt, hogy az információ a családtól származik. tt