Ragadd meg a fényt! - képzőművészeti alkotópályázat

Sümeg Város Önkormányzata megbízásából a sümegi Püspöki Palota nyilvános képzőművészeti alkotópályázatot hirdet Franz Anton Maulbertsch sváb származású, ám a Magyar Királyságban kiteljesedett, zseniális barokk festő 300. születésnapjának tiszteletére.

A pályázat célja: 

A megbízó célja a pályázat kiírásával, hogy olyan képzőművészeti alkotások szülessenek, melyek által a hálás utókor tiszteleghet Maulbertsch életműve előtt, és  igazolják feltevésünket, miszerint a 18. századi festőzseni alkotásai például szolgálhatnak és ihletet adhatnak a ma művészei számára is. Jelen kiírással a tricentenáriumra emlékező kiíró szeretne lehetőséget teremteni a  kortárs alkotóknak, hogy – az ünnepelt művész életének, munkásságának  áttekintése után – papírra/vászonra fogalmazzák a bennük kialakult benyomásokat. 

A beérkezett pályaművekből szakmai zsűri válogatását követően időszaki kiállítás nyílik a Püspöki Palotában. 

A kiíró megnevezése: 

- A pályázat kiírója, lebonyolítója a sümegi Püspöki Palota, megbízója és költségviselője Sümeg Város Önkormányzata  (8330 Sümeg, Béke tér 7.). 

   

Pályázók köre:  

Pályázatot nyújthat be bárki (egyénileg vagy alkotócsoportként), aki határidőre  beküldi a kiírási feltételeknek megfelelő alkotásait, az alkotás(ok) címét és a nevezési  díjat. Maximum 3 alkotással lehet pályázni.  

Nevezési díj: 3000.- Ft/alkotás 

• A nevezési díj a Nevezési Lap beérkezését követően kerül kiszámlázásra,  melyet átutalással lehet kifizetni. A pályázaton való részvétel díja nem  visszatérítendő, abban az esetben sem, amennyiben a zsűri a pályázó  egyetlen munkáját sem válogatja be az időszaki kiállításra. (A pályázók által  befizetett nevezési díjak számos költség fedezésére szolgálnak, mint például a  szakmai zsűri díja, a kiállítással kapcsolatos szervezési, installációs és  marketing költségek.) 

• A részvételi szándékot a kitöltött Nevezési lap megküldésével legkésőbb  2024. július 1-ig kérjük jelezni. A Nevezési lap az alábbi linkre kattintva érhető  el. 

Pályázati feltételek:

• Pályázhat amatőr és hivatásos alkotó, bátran jelentkezhet az is, akinek a technikai tudása még nem tökéletes. 

• Bármilyen médiummal készülhet a pályázati mű (festmény, grafika, tusrajz, rézkarc, fotó, kollázs, montázs, síkplasztika, digitális illusztráció, stb.).  Stílusmegkötés nincs. Szobrokkal, térplasztikával azonban nem lehet pályázni. • Méretmeghatározás: max. 70x150cm 

• Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, ill. korábban már elkészült.  

• Életkori megkötés nincs, de a zsűri az elbírálás során nem lesz tekintettel korcsoportokra. 

• A benyújtott pályamű témájában illeszkedjen a pályázati célban  megfogalmazottakhoz. 

• A pályaműveken nem jelenhet meg a nyugalom megzavarására alkalmas  vagy erőszakos tartalom, ill. törvény vagy más jogszabály által tiltott  tartalom. Ezek megjelenítése a pályázó kizárását vonja maga után. 

• Az alkotásokat installálásra alkalmas állapotban kérjük leadni. • Az alkotások helyszínre történő beszállítása és elszállítása az alkotó feladata. • Az alkotás adatait (címe, alkotó neve) kérjük az alkotás hátoldalán jól  olvasható módon feltüntetni. 

• Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki az alkotásokat elbíráló szakmai zsűri tagja vagy közeli hozzátartozója. 

• A pályázaton indult alkotók a kiállításba beválogatott pályaművekre ingyenes  felhasználási jogot engednek a pályázat kiírója és megbízója részére,  beleértve az alkotásokról esetlegesen készülő reprodukciókat ill. marketing  anyagokat is. A kiállított pályaművek nem kerülnek automatikusan a  Megbízó tulajdonába (a finisszázs után elszállíthatók), de a kiállítás teljes  időtartamára biztosítania kell az alkotóknak a pályaművek  megtekinthetőségét. A pályázók a szerzői jogról szóló törvényben  biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére  nem jogosultak. (A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat  kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.) 

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri tagjai:  

− dr. Nagy Veronika művészettörténész, múzeumigazgató 

− Gerlóczy Gábor képzőművész, művészeti vezető 

− Sztojanovits Márton restaurátorművész 

− Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész 

− Zoób Kati Sümeg város díszpolgára 

A pályaművek díjazásáról  

- 1. helyezett számára egy 150.000 Ft értékű, 2 fő részére szóló, 2 éjszakás wellness pihenést ajánlott fel a Hotel Kapitány Wellness****superior Sümeg.  - II. helyezett számára egy 100.000 Ft értékű, 8 főre szóló 2 éjszakás  tartózkodást ajánlott fel a Villa Aromatique Sümegcsehi.  

- III. helyezett számára egy 60.000 Ft értékű, 4 főre szóló, lovagi tornát és  vacsorát tartalmazó ajándékutalványt ajánlott fel a Várcsárda Sümeg.  - minden díjazottat megajándékozunk egy Városkártyával is, melynek értéke 7.480.- Ft.  

- Az I-III. díjazottakon kívül további 25 pályamű kerül kiállításra, melyeket a  szakmai zsűri választ ki.  

- Minden pályázó díszes emléklapot ill. oklevelet kap, valamint meghívást a kiállításmegnyitóra és a díjátadó gálára.  

- Az eredményről a kiíró értesíti a pályázókat. 

- A nem kiállított pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne  azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a  pályázókat. 

- A közönségszavazatok alapján 2025. június 7-ig a legtöbb szavazatot kapott  alkotás elnyeri a Közönségdíjat, melynek átadására az időszaki kiállítás  finisszázsán kerül sor. A Közönségdíj egyelőre maradjon meglepetés.  

Határidők: 

- A pályázat kiírásának időpontja: 2024. május 16., a fény világnapja. - Nevezési lap beküldésének határideje: 2024. július 1.  

- A pályaművek beküldési határideje: 2024. augusztus 25.  

- Eredményhirdetés: 2024. szeptember 2.  

- Ünnepélyes díjátadó és kiállítás megnyitó: 2024. szeptember 7. szombat - A kiállított pályaművek megtekinthetők lesznek a Püspöki Palotában 2025.  június 7-ig. 

A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartótól kérhető: Püspöki Palota, 8330 Sümeg, Szent István tér 8. 

Tel.: +36307424306 
e-mail: [email protected]

132_Jernyei1.jpg
Barokk freskófestészet Magyarországon I. Sümeg

2008 őszén vette kezdetét az a kutatás, amelynek eredményei nagyszabású könyvsorozatban jelennek meg. Már az eddig publikált két kötet is jól mutatja, hogy a szigorú tudományosság és szakszerűség mellett a művek szépsége, a tereket kitöltő freskófestmények mediális sajátosságai is kibontakozhatnak. Egyszerűbben szólva: a teleobjektívval készült felvételek segítségével az olvasó a magyarországi barokk freskófestészet története mellett a művek olyan részleteihez is közel kerülhet, amelyek eddig talán csak a restaurátorok számára bomlottak ki teljes szépségükben. Ennek örömére mi is sorozatot indítunk, azt remélve, hogy az Artmagazin olvasói is kedvet kapnak a freskóval díszített helyszínek felkereséséhez és a könyvek fellapozásához. Sorozatunkban a kötetek szerkesztője emel ki egy-egy művet a gazdag emlékanyagból: most épp karácsonyi a téma.