Szerzőinknek

Mi az ARTMAGAZINnál...GUIDE

Összeállítottunk egy olyan rövid, a szövegek gondozásával kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazó csomagot, amely segítheti:

- szerzőinket, akik szövegekkel keresnek meg minket írásaik letisztázásában

- minket, akik a hozzánk beérkezett szövegeket olvassuk és gondozzuk, hogy azok elnyerjék végső formájukat és megjelenhessenek az Artmagazinban és/vagy az Artmagazin Online-on.

Alább a nyomtatott Artmagazin és az Artmagazin Online szövegleadás előtt átolvasásra érdemes itinerét olvashatják – egy naptár grafikával kiegészítve, amely megmutatja, hogy egy szöveg megjelenését milyen munkálatok előzik meg, és miért érdemes betartanunk a saját magunk által szabott határidőket.


SZERZŐ …hosszú cikkek esetében a cím előtt írjuk a teljes nevet. Rövid írások (hírek, recenziók) esetében a teljes nevet a szöveg végén, zárójelben szerepeltetjük.

CÍM, ALCÍM … a cikkeket címmel, alcímmel és egy legfeljebb 400 karakteres leaddel együtt várnánk szívünk szerint. Hosszú cikkek esetében javasoljuk a közcímek, fejezetcímek alkalmazását. Hogy egyértelmű legyen, a címet félkövérre formázzuk.

EGYÉNI KIEMELÉS …a kiemelést dőlttel jelöljük.

LÁBJEGYZETEK …a szöveget arab számokkal indexelt végjegyzettel várjuk. Amennyiben kevés lábjegyzet van, érdemes azokat inkább zárójeles megjegyzéssel kiváltani. Jegyzetek készítését csak indokolt esetben javasoljuk, leginkább a Tanulmány rovatba kerülő írásoknál

MŰCÍMEK …a műcímeket (könyv, festmény, újság, folyóirat stb.) dőlttel jelöljük.

HOSSZÚ IDÉZETEK …a hosszabb idézeteket dőlttel írjuk.

HELYESÍRÁSI IRÁNYELVEK …az MTA érvényes helyesírási szabályzatát követjük.

ADATOLÁS …a kiállításadatokat (mi, hol, meddig), könyvrecenziónál a könyv adatait (szerző, cím, kiadó, kiadási év, oldalszám, ár) is kérjük lehetőség szerint, illetve közhasznú információkat, pl. hogy meghosszabbították a kiállítást.

INTERJÚ …csak az első előfordulásnál tüntetjük fel a neveket (a kérdező bolddal, az interjúalany kenyérszöveggel, közötte soremelések).

KAPCSOLÓDÓ SZÖVEGEK … a cikkhez tartozó egyéb szövegeket (keretes anyag, képaláírások, köszönetnyilvánítás) is a törzsszöveg végére kérjük illeszteni.

MOTTÓ, IDÉZET …lehetőség szerint nem kezdünk cikket mottóval, idézettel. (Ennek igaziból nem is annyira elvi, mint inkább tördelési okai vannak.)

IDEGEN ÍRÁSMÓDÚ NEVEK …az idegen írásmódú neveknél, kiemelten az orosz és kínai neveknél, ha közismert névről van szó, a hagyományos magyaros átírási módot követjük. Ha nem, akkor a kiejtést és az azonosítást segítő, mai angolos átírást. Kínainál mindkét változat feltüntethető.3

IRODALOMJEGYZÉK, HIVATKOZÁSOK …a rövidített bibliográfia (hely, évszám, kiadó) a menő: pl. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, 1992, Gondolat. 22. o.

LINKEK …a linkeket a nyomtatott sajtóban igyekszünk kerülni, ha nem kihagyható, akkor a rövidebb formát választjuk: www.artmagazin.hu/essze

CIKKEK AJÁNLOTT TERJEDELME …az állandó rovatoknál kb. ilyen szövegmennyiséget használunk: anzix: 1000–1300 karakter interjú: 15 000 karakter könyvrecenzió: 5000 karakter Egy kép: 3000 karakter

KÉPALÁÍRÁS …a legfontosabb adatokat várjuk, copyright és fotós feltüntetésével: Raffaello Santi: Ifjú képmása (Ippolito d'Este?), 1502–1505 körül, fatábla, olaj, magasság x szélesség, Budapest, Szépművészeti Múzeum © Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria   (Szobroknál, három dimenziós műveknél mélység is szerepel a méreteknél, a grafikai művek méretét mm-ben adjuk meg.)

KÉPEK INTÉZÉSE …szeretnénk, ha az írással párhuzamosan az illusztrációként szóba jövő képekről is kapnánk listát, amit a szerzővel egyeztetve és együttműködve készítenénk elő. Amennyiben aktuális kiállításról, művészeti eseményről szól a cikk, előnyben részesítjük a sajtóanyagból letölthető, leválogatott reprodukciókat, mert ezek általában jó minőségűek, megfelelnek a nyomdai követelményeknek és szabadon felhasználhatóak. Intézményektől az Artmagazin kér közlési engedélyt, a szerzői jogdíjat pedig, amennyiben szükséges, a Hungarton keresztül intézi.

 KÉPEK MINŐSÉGE, MÉRETE …nagy felbontású (high resolution) reprodukciókra van szükségünk, 300 dpi vagy ennél nagyobb felbontásúra. Ideális esetben a kép rövidebb oldala minimum 1500, a hosszabbik oldal 2500 pixel. A saját készítésű képeknél a méret mellett a képélesség a legfontosabb, hogy szükség esetén bele lehessen nagyítani. A JPG vagy TIF formátumból az utóbbi a jobb tömörítésű, ezért azt részesítjük előnyben, de mindkettőt használjuk. Kivételes esetekben (archív fotók, stb.) kisebb felbontású képet is tudunk közölni, mert néha a dokumentumérték fölülírja a nyomdai minőségi követelményt.

Artmagazin szerzoiest folyamatabra v3

…az ARTMAGAZIN ONLINE-nál pedig...

ADATOLÁS …így adatolunk: Cím (Címsor 1) Alcím  (Szövegtörzs) Szerző (Szövegtörzs)

LEAD …a 400-450 karakteres (szóköz nélkül) leaddel kérjük a szöveget, a leadet bolddal jelöljük.

KARAKTERSZÁM …esszé, tanulmány esetében legfeljebb 7000 karakteres, interjú esetében legfeljebb 20 000 karakteres szöveget tartunk ideális hosszúságúnak (szóköz nélkül, leaddel együtt).

KÉPEK HELYE …külön kérjük, hogy jelöld a képek helyét a szövegben, ha neked ez fontos!

KÉPALÁÍRÁS …a legfontosabb adatokat várjuk, copyright és fotós feltüntetésével: Káldi Katalin: Testek sebessége II., 2017, olaj, vászon, 80x80 cm. Fotó: Sulyok Miklós

KÉPEK MÉRETE …javasoljuk, hogy a képek mérete: min. 1000 pixel a nagyobb oldalhosszúságú legyen; és kb. 1 MB-nál ne legyen több; a képek elnevezését ékezet nélkül, lehetőleg a cikk címét is szerepeltetve várjuk.

KÉPEK INTÉZÉSE …szeretnénk, ha az írással párhuzamosan az illusztrációként szóba jövő képekről is kapnánk listát, amit a szerzővel egyeztetve és együttműködve készítenénk elő. Amennyiben aktuális kiállításról, művészeti eseményről szól a cikk, előnyben részesítjük a sajtóanyagból letölthető, leválogatott reprodukciókat, mert ezek általában jó minőségűek és szabadon felhasználhatóak. Intézményektől az Artmagazin kér közlési engedélyt, a szerzői jogdíjat pedig, amennyiben szükséges, a Hungarton keresztül intézi.

LINKEK …a linkeket a hivatkozott szó mellé írva tudjuk a legjobban felhasználni szerkesztéskor.

VIDEÓ, GIF, HANGFÁJL BEÁGYAZÁSA …a beágyazni kívánt videót, GIF-t, hangfájlt a link birtokában tudjuk az oldalra beágyazni.

SAJÁT VIDEÓ FELTÖLTÉSE …az Artmagazin VIMEO csatornájára töltjük fel a szerző által küldött videóanyagot.

KIÁLLÍTÁS ADATOK A SZÖVEG VÉGÉRE Kérjük, így állítsd össze: Cím (linkkel) Kiállító művész(ek) Helyszín (intézmény neve, irányítószám, város, utca, házszám stb.) Nyitvatartás