Artmagazin
full_003910.jpg

Artmagazin 46

Szeptemberben két napos konferencián vitatta meg a szakma a Nyolcak katalógus, illetve a csoportnak szentelt két kiállítás által felvetett problémákat. Érdekes módon a legnagyobb vitát az Artmagazin 2011/1-es számában megjelent írás kavarta, amelyet Gosztonyi Ferenc közölt a csoport (ha egyáltalán beszélhetünk csoportról) programjaként is értelmezhető Kernstok Károly írásról, és annak forrásairól, illetve a korabeli Cézanne-felfogásról. A vita a laikus hallgató számára a homoiusion-homousion problémát idézhette, de ahogy a maga korában ennek az egy betűnek is megvolt a jelentősége, az ELTE dékáni előadójában is alapvető szakmai ellentétek feszültek az Olvastak-e a Nyolcak Maurice Denis-t, vagy a Klasszicizáltak-e a Nyolcak vita hátterében. Évekkel ezelőtt elhangozhatott, hogy a művészettörténet-oktatás Budapesten már-már fasisztoid módon történeti. A képzés és a tudományos intézmények sokáig egyáltalán nem akartak tudomást venni azokról az igényekről, amelyeket a megélénkülő műkereskedelem és a kortárs művészet fokozott térnyerése támasztott a művészettörténészek iránt. Noha a régmúlt magyar művészettörténetének (alig több mint száz évről beszélünk) nagy alakjai szinte valamennyien szoros együttműködésben dolgoztak műkereskedőkkel (ami persze mindig támadásoknak és gyanúsításoknak tette ki őket, hogy mennyire alappal azt még lehet kutatni), a háború utáni időszak, vagyis amikor gyakorlatilag megszűnt, illetve a fekete zónába szorult a műkereskedelem, azon pedig csak nagyon szűk keretek között lehetett elmélkedni, ki a jó kortárs művész, szóval ez a helyzet azt a kényelmes állapotot eredményezte, hogy a művészettörténész szakma leginkább csak önmagával került interakcióba. Hatalmas szakmai adósság halmozódott fel, ami elsősorban a 20. század magyar művészeit érinti, és amit a mai napig nem lehetett ledolgozni. Közben pedig a műkereskedelem beelőzött. Alapkutatásokat végeztetett el (nem egyszer a szakma fellegvárának számító Kutatóintézet, vagy a Nemzeti Galéria munkatársaival), számtalan addig ismeretlen mű fotóját, adatait tette közzé, és hozzányúlt az életművekhez is. Addig szinte minden “monográfiában” csak az (általában budapesti) múzeumok állandó kiállításain szereplő darabokat közölték. A műkereskedelem viszont inkább az addig lappangó, jó esetben rangos gyűjteményekben megbúvó művekkel tudott dolgozni. Az oeuvre-katalógusok hiánya megboszszulta magát – a fekete-fehér diákról vetített vállkövekhez szokott művészettörténészek sokszor a legnagyobb igyekezet mellett sem tudták elkerülni a buktatókat: sok esetben nem volt szakmai kapaszkodójuk, tapasztalatuk, hiteles információjuk, lett viszont megbízójuk. A művek eredetiségét, vagy az életműben betöltött helyüket aukciós katalógusok tanulmányai kezdték igazolni – bár könnyen belátható, hogy ezek a tanulmányok nem készülhettek teljesen elfogulatlanul, és annyi főmű a világon nincs, amennyi ezekben méltatva lett. És míg az elején jól jött a vérfrissítés, a műkereskedelmi ösztönzésre megélénkülő szakmai munka, mostanra, amikor fél kiállítások kerülnek ki egy-egy magángyűjteményből, kissé kezd terhessé válni a (túl)erőre kapott magánszféra. Az inga tehát ide-oda jár, Gosztonyi Ferenc cikke most éppen afelé mutatott: hátrébb az agarakkal, lehet lelkesedni újra felfedezett értékekért, a magyar festészet egy különleges képződményét lehet reflektorfénybe állítani, ezért minden elismerés meg is illeti a kiállítás, a katalógus, a fi lm létrehozóit, van létjogosultsága minden új módszernek, marketingnek és az eddigi rangsorok felülbírálatának, de azért a régi iskola sem halott. És elméleti alapról indulva egészen más következtetések vonhatók le, (különösen ha egy művészcsoportról van szó, ahol kell lennie valami közös gondolati töltetnek, vagy legalább előképnek) mint amikor a művek bűvköre érvényesül. A Gosztonyi Ferenc cikke körül, Barki Gergely előadása nyomán kibontakozó vita hátterében tehát a kétféle iskola harca zajlott, a megújuló művészettörténet oktatás égisze alatt úgy, hogy az ötlet – az Artmagazin pont Gosztonyi Ferencet kérje fel egy Nyolcak-cikk megírására – éppen mostani fő vitapartnerétől, Barki Gergelytől, a Nyolcak kiállítás legaktívabb kurátorától jött. Ami semmiképpen sem jelentheti azt, hogy az utak elváltak.

/T. T./

Tartalom:

4 ARTANZIX
6 Mórocz Csaba: VILÁGTALANOK GYÁMOLÍTÓJA – Beszélgetés André Kertészről Michel Frizot és Annie-Laure Wanaverbecq fotótörténészekkel
11 Mórocz Csaba: KERTÉSZ ELSŐ KÉZBŐL – Kései nagyítások vs. korabeli kópiák
19 KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
22 Duna-parti szobrok 5. | Mélyi József: ACÉLKOR – Folyóparti szobrok Dunaújvárosban – Várnai Gyula fotóival
28 ARTANZIX 30 KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
32 Dékei Kriszta: HATÁRÁTLÉPÉSEK – Lakner Antal képzőművész
36 Topor Tünde: Új fejezet a múzeumbajárás történetében! Magyar találmány! AROMAGUIDE
38 KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
40 Branczik Márta: HÁROM EMELET BOLDOGSÁG – Korszerű lakás, 1960 – az óbudai kísérlet
46 KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
48 Fehér Ildikó: PULSZKY KÁROLY, A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM MEGÁLMODÓJA
56 KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
62 Rieder Gábor: DOCTOR MED. COLL. – A műgyűjtő doktorok évszázada II.
70 GUTENBERG-GALAXIS