BUDAPEST CONTEMPORARY KÖRKÉRDÉS I. RÉSZ – MOLNÁR ANI GALÉRIA, HÁROM HÉT GALÉRIA, SZIKRA KÉPZŐMŰVÉSZETI BEMUTATÓTEREM , KNOLL GALÉRIA, HORIZONT, NEMES GALÉRIA

Az Artmagazin Online – üdvözölvén az új kortárs vásár megjelenését a piacon – a szeptember 21 és 24 között megrendezésre kerülő Budapest Contemporary kapcsán körkérdést intézett a kiállító galériához: Milyen kiállítói programot visztek az új vásárra és mi a legérdekesebb mű/műegyüttes, amit nálatok láthatunk? Első rész.

Molnár Ani Galéria:

Benczúr Emese: SHINE, 2023, súrolószivacs, gyöngy, hímzés, kb. 17x70 cm, a Molnár Ani Galéria jóvoltából

Benczúr Emese: SHINE, 2023, súrolószivacs, gyöngy, hímzés, kb. 17x70 cm, a Molnár Ani Galéria jóvoltából


A Molnár Ani Galéria az új Budapest Contemporary-n nagy hangsúlyt fektet az olyan fiatal feltörekvő nőművészek bemutatására, akik először jelennek meg a galéria képviseletében hazai művészeti vásáron. A fiatal alkotók közül Nyíri Orsolya, Koltay Dorottya Szonja és Wirth Abigail munkái is színesítik a galéria eddigi legnagyobb kiállítói standját. Wirth figurális, illusztratív és egyszerre szürreális képeiben gyakori elem a macska, amit hatalmasnál is nagyobbra nyitott, fogakkal teli szájjal ábrázol. A vibráló színek, a síkbeli minták és precízen kidolgozott elemek egyensúlyával Wirth álomvilágszerű teret idéz meg. Festészeten kívül szívesen dolgozik textillel, hímzésekkel és kerámiával is. A kívülállóság élménye foglalkoztatja, és a neurodivergens létezés társadalmi kihívásainak mindennapos tapasztalatai inspirálják műveit.

Wirth Abigail: Ma is holnap is, 2021-2022, akril, vászon, 120x160cm, a Molnár Ani Galéria jóvoltából

Wirth Abigail: Ma is holnap is, 2021-2022, akril, vászon, 120x160cm, a Molnár Ani Galéria jóvoltából


A friss irányon túlmutatva a galéria az állandó profiljába tartozó lírai geometrikus absztrakt alkotókat - többek között Konok Tamást, Haász Istvánt, Wolsky Andrást, Botos Pétert - és a konceptuális irányzatot képviselő művészeket is kiállít. Benczúr Emese ezúttal apró fényes gyöngyökből súrolószivacsokra hímezte a SHINE feliratot, folytatva ezzel a beszédes konceptuális művel konzisztens művészeti gyakorlatát, amelyben a hétköznapi teendőkre - ez esetben a mosogatásra -, mint hagyományosan női feladatkörökre és a női szerepekre mutat rá a választott anyagokon, technikákon és rövid, önironikus üzeneteken keresztül.

Három Hét Galéria:

A Három Hét Galéria általában konkrét, geometrikus művészeket állít ki. Ezen a vásáron a szigorú geometriát Kontra Ágnes érzéki alkotásaival és Haász Katalin légies munkáival törjük meg. Bálványos Levente gipsz munkáiban jellemzően markáns ellentét párokat állít szembe egymással, a Skóciában élő Beti Bricelj a térbeli érzékelés határait feszegeti, Viktor Hulik, a mindig stílusos szlovák művész a képek tovább komponálásának lehetőségét teszi lehetővé szabadon, de az általa meghatározott keretek között. A legfiatalabb résztvevő, Takács Anett Barbie-sorozatával mutatkozik be a vásáron.  Benedek Barna munkáinak fő motívumát vonalakból képzett struktúrák adják, melyek fény-árnyék hatásai, valamint a színek közti finom átmenetek optikai illúziót keltve érzékeltetik a mozgást és a teret a befogadóval. Az utóbbi években egyre inkább foglalkoztatja a térbeliség; relief-szerű művei új dimenziót nyitnak az értelmezésre, miközben az op-art hagyományait használva, és azokat újraértelmezve építi fel művészetét.

Benedek Barna: Törés 18. akril, vászon, MDF, 2023, 93x127x20 cm Fotó: Sulyok Miklós

Benedek Barna: Törés 18. akril, vászon, MDF, 2023, 93x127x20 cm Fotó: Sulyok Miklós

Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem:

Szem előtt tartva a hazai tradíciót, a Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem elsősorban a belülről építkező, immanens képzőművészeti jelenségeket és azok eredményeit igyekszik reprezentálni. Szemben az inkább társadalomkritikus, szociálisan érzékeny művészeti törekvésekkel, az egymásba simuló kulturális rétegek áthallásaiból kibontakozó művészeti produkciók felmutatására tesz kísérletet. Persze a cél nem egyszerűen az eltérő művészet-fogalmak ideológiai gyökerének dokumentálása, sokkal inkább az adott kulturális hagyományok nyújtotta erőtérben születő eredmények ütköztetése és párhuzamba állítása. A Szikra azt az álláspontot képviseli, azokat a képalkotási stratégiákat igyekszik felkarolni, ahol a művészet elsősorban önmagára, és saját belső hagyományaira reflektálva képes új esztétikai értéket teremteni.

Köves Éva: Káosz 9. 2023. akril, vászon, 180x120 cm

Köves Éva: Káosz 9. 2023. akril, vászon, 180x120 cm

A Budapest Contemporary-n szerepeltetett anyag összeállítása során is ez az elv érvényesült, többek között Köves Éva, vagy éppen a LAM új kiállításán is bemutatkozó Szécsényi Nagy Lóránd alkotásainak beválogatásával. Köves esetében a gyűjtők már lassan megszokhatták, hogy a korábbi fekete-fehér illetve szürke tónusú alkotásai után műveinek színvilága kiteljesedett. Festményei ma már nem konkrét „látvány-témákra” épülnek, hanem fragmentum- és kollázsszerű komponálási módszerével a percepció mechanizmusának elvontabb modellálására törekszik. A színerő fokozásával, valamint a sűrűsödés és a ritkulás optikai lehetőségeivel kísérletezik, ahol a festékpigment mint részecske, a fénysugár pedig mint hullám jelenik meg a képalkotás folyamatában. Kiindulva az olyan felszíni jelenségekből, mint a jeláramlás, annak túlcsordulása, illetve a vizuális zaj kialakulása korunk kommunikációs technológiáinak kollektív tapasztalatra gyakorolt hatását modellezi.

Szécsényi-Nagy Lóránd: Space-Time Maps – Constellations [Cas – Lyr – Ori - UMi], 2019. lézernyomat, tus, papír, egyenként 25x25 cm (részlet a teljes műből)

Szécsényi-Nagy Lóránd: Space-Time Maps – Constellations [Cas – Lyr – Ori - UMi], 2019. lézernyomat, tus, papír, egyenként 25x25 cm (részlet a teljes műből)

Szécsényi-Nagy Loránd leggyakrabban az analóg és digitális jelgenerálás és -modifikálás közötti különbségeket kutatja. Experimentális jellegű alkotásainak legáltalánosabb tárgya, hogy az egyes jelteremtő technológiák milyen egyedi és speciális értelmezési rétegeket képesek teremteni sajátos technológiai paramétereik által. Space-Time Maps – Constellations [Cas – Lyr – Ori - UMi], 2019 című munkáján ismert csillagképek konstellációit rögzíti az adott égitestek jellemző adatai alapján. Ezeket az adatokat, tinta, valamint a kozmoszt is alakító gravitációs erő felhasználásával vizualizálja oly módon, hogy betáplált koordináták szerint egy három tengely mentén mozgó rajzológép és a szabadesés segítségével csepegteti a tust kartonjaira.

Knoll Galéria:

Két nagyon érdekes műcsoportot is viszünk a vásárra, azon túl, hogy az AES+F, El-Hassan Róza, és Bartosz Kokosinski munkáit is  bemutatjuk.

Rudas Klára: Tények és csodák, No. 2/1, olaj, papir, 45x32cm, 2023 .jpg

Rudas Klára: Tények és csodák, No. 2/1, olaj, papir, 45x32cm, 2023 .jpg

Az egyik Rudas Klárától van, aki röviden így foglalja össze új sorozatának hátterét:

"Mostanában több kép- és tárgysorozaton dolgozom Tények és csodák címmel. Olyan illusztrációkat és ábrákat néztem meg, amelyek tudományos ismereteket közvetítenek a szélesebb közönség számára. Kiindulópontom két régi ismeretterjesztő könyv volt, amelyek illusztrációi látványos vizualitással mutatják be a tudományos tényeket, ami nagy hatással volt rám. Mindkét könyv a történelmi idők zűrzavaros időszakában jelent meg, és rokonaim küldték őket az 1950-es években az Egyesült Államokból Magyarországra. Rájöttem, hogy ezek a könyvek sok olyan kérdést vetnek fel, amelyek számomra a jelenben különböző szinteken relevánsak és érdekesek. 

Keresem a módját annak, hogy megértsem azt a módszert és szándékot, amely a tények meghökkentő vizualitásában való megjelenítésére irányuló erőfeszítés mögött áll. Ez magában foglalja annak átgondolását, hogy hogyan viszonyulunk a valósághoz. Hogyan kezeljük a történelmi, fizikai, geopolitikai tényeket, amelyek egy megfoghatatlan, sőt néha fenyegető valóságot írnak le."  

Otis Laubert: Szerelem a 10. szemeszterben, Idea 1989, realisation 2022, Vinyl lemezek címkékkel, textilen, fa lapon, 122,5 × 122,5 cm

Otis Laubert: Szerelem a 10. szemeszterben, Idea 1989, realisation 2022, Vinyl lemezek címkékkel, textilen, fa lapon, 122,5 × 122,5 cm

A másik műcsoport Otis Lauberté. Ő hétköznapi tárgyak nagyszámú gyűjteményével hozza létre munkáit, amelyek címükkel és tárgyhasználatukkal a nézőt különböző narratívák kialakítására ösztönzik. Ezek akár egymástól teljesen elterőek is lehetnek, ám nagy valószínűséggel poétikusak és humorral telik. Túl azon, hogy a szlovák alkotó munkái egyes korszakokat képesek megidézni, mindig új jelentésekkel is telítődnek.

HORIZONT:

Széll Ádám: negative boy 70x100cm, grafit, indigó, papír, keretezve, 2023

Széll Ádám: negative boy 70x100cm, grafit, indigó, papír, keretezve, 2023

Az új vásáron a galériával együttműködő 8 fiatal és középgenerációs képzőművész frissen készült műveiból fogunk bemutatni egy szexi válogatást :). Név szerint: BENCS Dániel, VARGA Dóra, SZÉLL Ádám, Anthony VASQUEZ, Liz NIELSEN, BIRÓ Dávid, ROHRBÖCK Dániel, KÖVICS Milán.

Liz Nielsen: Cosmos 33x25,4cm, analóg kromogén fotógram, egyedi, Fujiflex, 2023

Liz Nielsen: Cosmos 33x25,4cm, analóg kromogén fotógram, egyedi, Fujiflex, 2023

Nemes Galéria:

A galéria gyűjteményi fókuszát az elmúlt több mint harminc év során  a 19-20. századi klasszikus alkotások jelentették, mely az elmúlt években kiegészült a háború utánikorszak alkotóinak bemutatásán túl kortárs művészek képviseletével is.

Méhes László: Motoros, 1969, Színes ceruza, papír, 79,5

Méhes László: Motoros, 1969, Színes ceruza, papír, 79,5


A Nemes Galéria új budai kiállítótere a megújuló kiállítási anyagok mellett szakmai rendezvényeknek is teret kíván adni. A kiállításon és vásáron a Nemes Galéria több, a galéria gondozásában lévő művész alkotásait is bemutatja, így Gulyás Katalin, Mengyán András, Milasovszky László, Méhes László vagy Freund Vera munkáit. Mindezeken túl a látogatók Csiky Tibor körének, illetve tanítványainak, többek között Nagámi, Nemes Ferenc, Budahelyi Tibor vagy Heritesz Gábor műveivel is találkozhatnak. A szeptember végi hétvégén az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a Nemes Galéria őszi-téli, valamint a következő évre tervezett sokszínű kiállítás-sorozatának terveibe is.


Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár
2023. szeptember 21-24.
Bálna, Budapest

ketteskoverbpcontvasar.jpg
BUDAPEST CONTEMPORARY KÖRKÉRDÉS II. RÉSZ – MissionArt Galéria, The Space, Einspach Fine Art & Photography, Várfok Galéria, Faur Zsófi Galéria, Neon Galéria, Modem

Az Artmagazin Online – üdvözölvén az új kortárs vásár megjelenését a piacon – a szeptember 21 és 24 között megrendezésre kerülő Budapest Contemporary kapcsán körkérdést intézett a kiállító galériához: Milyen kiállítói programot visztek az új vásárra és mi a legérdekesebb mű/műegyüttes, amit nálatok láthatunk? Második rész.