ANDREA WULF: A TERMÉSZET FELTALÁLÓJA – ALEXANDER VON HUMBOLDT KALANDOS ÉLETE

Korábban senki nem lélegzett be még ennyire ritka levegőt

Gellér Judit

„Felvillanyozó!” – ígéri a vaskos könyv borítóján a Mail on Sundaytől idézett reklámszöveg; tisztességes értelmiségi egy ilyen marketingdumát csak kétkedve fogadhat. Forgatja a vaskos könyvet, ujjaival finoman végigsimít az arannyal préselt betűkön: Andrea Wulf: A természet feltalálója – Alexander von Humboldt kalandos élete. A könyv fellapozása után mély szippantás – avagy mintavételezés – a frissen érkezett, nyomdafestékkel átitatott lapok illatából. A belső borítókon térképek, rajtuk kacskaringós útvonalak jelzik Humboldt észak- és dél-amerikai, oroszországi utazásainak irányait. Az első oldalakon újabb reklámszövegek (rutinos átlapozás), egy kis Goethe-idézet, aztán végre a prológus, mégpedig in medias res: 1802 júniusában az Andok tetejéről nézve immár megszűnik a valóság.

A 18–19. század fordulóján élt Alexander von Humboldt német természet- és földrajztudós, felfedező csakugyan kalandos életét bemutató életrajzi regény alapos kutatómunka, levéltárakban és könyvtárakban töltött hosszú hónapok, számtalan dokumentum, jegyzet, levél és napló feltárása eredményeként született. Valódi akadémikus munka, név- és tárgymutatóval, részletes bibliográfiával és a források feltüntetésével, mégsem válik száraz vagy unalmas olvasmánnyá. Sőt! A bogaras tudós elvágyódása a messzi, idegen tájakra, lankadatlan lelkesedése, olthatatlan tudásszomja és a tudományba vetett hite elbűvöli az olvasót. Feszülten figyeljük, miként sikerül minden követ megmozgatnia azért, hogy a szobája falát díszítő képek vágyott világa valósággá váljon, és útnak indulhasson a kontinenseken átívelő expedíciókra. A trópusi tájakon, a buja virágoktól illatozó erdőkben és völgyekben, a vulkánok tetején, a tágas síkságokon vagy épp a szűk barlangok mélyén talált, gyűjtött és archivált érdekes és különleges növényeket, állatokat, ásványokat és kőzeteket. Ambíciója nemcsak precizitással, de remek memóriával és innovatív gondolkodással is párosult. Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsain és sziklagerincein, a hegyi betegségtől félájultan, akkor is felállította műszereit, ha dermedt ujjaival alig-alig tudta beállítani a finom kallantyúkat és fogantyúkat. Módszeresen papírra vetette a mért értékeket, rögzítette az eredményeket. A fenséges látvány bűvöletében feljegyezte összehasonlító elemzéseit, felskiccelte a növényvilág eloszlását a különböző tengerszint feletti magasságokban. Ebből a nézőpontból a tájra tekintve ugyanis jobban láthatóvá váltak bizonyos kapcsolatok, melyek áthatották Humboldt szemléletét, miszerint a természetben – s ezáltal a világban – minden mindennel összefügg. Nem csupán felfedezett számos, legfőképp az ember és a környezet kapcsolatának egyensúlyát érintő ok-okozati összefüggést, de szót is emelt a természet védelme érdekében. Felfedezései, megfigyelései és összehasonlító elemzései a mai napig meghatározó hatással vannak természetszemléletünkre. Elhivatottsága és megszállottsága nem ismert lehetetlent. Sokszor saját magán végzett elektromos kísérleteket (angolnákkal); utazásai során megtapasztalta az éhséget; láz, vérhas, s más betegségek sújtották, kínzó moszkitók vagy vérszomjas jaguárok nehezítették az életét, de minden egyes életveszélyes élménye is újabb eredményekkel, nézőpontokkal és meglátásokkal gazdagította.

Szoros barátsága Johann Wolfgang von Goethével mindkettejük szemléletére és munkásságára hatással volt. Humboldtot polihisztorként tisztelték kortársai; szavai, írásai még Thomas Jefferson és Simón Bolívar politikai döntéseit is befolyásolták. Holisztikus szemlélete révén a különböző területek, a művészet, az irodalom, a politika, a gazdaság eseményeit és eredményeit is beépítette tudományos munkájába. Elkötelezettje volt az oktatásnak, az ismeretterjesztésnek, a tudás hozzáférhetővé tételének és nem utolsósorban a rabszolgaság megszüntetésének.
Andrea Wulf regényesen megírt kötete akkurátusan követi végig a tudós felfedező életét. Az események érzékletes és a helyszínek részletes leírásai révén nemcsak Humboldt gondolkodásmódjába, sajátos módszereibe nyerünk bepillantást, de a cselekmény valóban felvillanyozóan hat, s a korábban finnyásan kétkedő értelmiségi izgatott, gyermeki olvasóvá válik. A könyv, amelyet érdekes illusztrációk, portrék, Humboldt eredeti jegyzeteiről készült képek tesznek még teljesebbé, a rácsodálkozás mellett arra is ráébreszthetnek, hogy a természet egyensúlyának felborítása milyen veszélyeket rejt magában. A természet felfedezését és a világ megértését pedig A világ fölmérésével érdemes folytatni, újra elővéve Daniel Kehlmann Humboldt és Gauss barátságának fiktív történetét elmesélő szintén lebilincselő könyvét.

Andrea Wulf: A természet feltalálója – Alexander von Humboldt kalandos élete. Park Kiadó, Budapest, 2017, 514 oldal, 4490 Ft