Sajtóközlemény

Összefogás a Kortárs Művészetért - tüntetés a Ludwigban

Május 9-én délelőtt civil tüntetők egy csoportja bevonult a Ludwig Múzeumba, és a kiállítóterekhez vezető lépcsőkön helyezkedett el. Egy kisebb csoport az éjszakát is a múzeumban töltötte. Az alább olvasható sajtóközlemény szerint a résztvevők autonóm kulturális intézményeket, a politikai döntésekben átláthatóságot, illetve a szakmával való egyeztetést követelnek. A tüntetés nem Bencsik Barnabás, a Ludwig Múzeum volt igazgatója, hanem a független kulturális élet melletti állásfoglalás mindössze pár nappal az új igazgató megnevezésének eredeti törvényi határideje (május 12.) előtt, amelyet azonban a minisztérium időközben egy hónappal, június 12-re tolt ki. Az aktivisták - szakmabeliek és szimpatizánsok - határozatlan ideig maradnának  a múzeumban, ahová Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét is meghívták egyeztetésre május 10. 10 órára.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Összefogás a Kortárs Művészetért

2013. május 9.


Teljes átláthatóságot követelünk a szakmai pályázatok elbírálásakor és a döntési folyamatok során!

Elfogadhatatlan az információk titkosítása és a transzparenciahiány a budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum aktuális igazgatói pályázata kapcsán!

Az oktatás és a társadalom egyéb területein az utóbbi két évben lezajlott antidemokratikus gyakorlat elérte a képzőművészetet is: a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakmai előkészítés nélküli összevonása, a Műcsarnok pályázat nélkül kinevezett igazgatójának ügye, a Magyar Művészeti Akadémia indokolatlan közintézményi hatalommal és a közpénzek elosztásával való felhatalmazása, s végül a Ludwig Múzeum pályáztatásának átláthatatlansága.

Mindez a kortárs művészet működésének ellehetetlenüléséhez vezet, s összefogásra kényszerít bennünket. Egy tényfeltáró fórum (május 9. 17.00-24.00) keretében nyilvánosan kívánjuk megvitatni a képzőművészeti intézményrendszer bénító problémáit és működésképtelenségének okait, valamint a kultúrára szánt közpénzek elosztásának kirekesztő gyakorlatát.

Egy héttel ezelőtt, 2013. május 2-án a Szabad Művészek csoport a Ludwig Múzeum igazgatói pályázata és a döntési folyamat titkosítása kapcsán, nyilvánosságot követelve levelet intézett Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, amelyre ő a mai napig nem válaszolt.

Az Összefogás a Kortárs Műveszetért követeli a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát, és a Ludwig Múzeum igazgatói pozíciójára pályázók szakmai bizottság előtti meghallgatásán készült jegyzőkönyv titkosításának azonnali feloldását!

Az akció nem személyek ellen irányul, nem egyik, vagy másik jelölt melletti állásfoglalás.

Meghívjuk Balog Zoltán minisztert, hogy 2012. május 10-én, 12 óráig jöjjön el a Ludwig Múzeumba. Vonja vissza a titkosítást! Hallgassa meg a civilekből és kortárs művészekből, szakemberekből álló szakmai fórum problémafelvetéseit!

Követeléseink:

Szakmai egyeztetést!
Intézményi és szakmai autonómiát!
Szakmaiságot és átláthatóságot a kulturális döntésekben!


Az esemény Facebook oldala


Transzparenst helyeznek ki a Ludwig Múzeum bejárata fölé, 2013. május 9.