Artmagazin
artmag_140_cover.jpg

Artmagazin 140

Andy Warhol szellemében megragadtuk az alkalmat, hogy egy aukciós hírhez kapcsolódóan sokszorosíthassunk, és ezzel olvasóink kezébe is adhassunk egy-egy példányt a 20. század legemblematikusabbnak mondott képéből. Az eredeti mű mintegy hetven milliárd forintos árában valószínűleg egyesül mindaz, amit Warhol és a képen szereplő Marilyn Monroe jelképez: élet, halál és művészet a sokszorosíthatóság korában. Ez tehát a címlapunk, belül pedig cikk arról, tavaly milyen más művekért fizettek még rekordárat aukciókon, de arról is írunk, miként változik az idők folyamán egy életmű megítélése – egykori kritikusa néz rá újra Mácsai István festészetére. Az ötvenes évek fojtásából kibontakozó magyar műkereskedelem kezdeteit tekinti át most induló sorozatunk, amelyben egy olyan gyűjtőnek is emléket állítunk, akit jobban vonzottak az ismeretlen életművek, mint a nagy nevek. Francia és magyar kubista művek azonosítását is végigkövetjük, egy százaléknyi esélyét fenntartva annak, hogy egy művészházaspárból esetleg nem is a férfi volt egy kép alkotója, hanem a nő. Könyvből is olyat ajánlunk, amelyben fiatal, elszánt festőnők lépnek elő a feledés homályából, részben még ma is érvényes kérdésektől gyötörve. Régi művészettörténésznőket is megidézünk: nálunk sajátságos, tulajdonképpen vígjátéki szituációba keverednek, de nyomasztó történelmi háttérrel. A múlt század elejéről egy Párizsban karriert befutott magyar grafikus illusztrációinak segítségével felvillantjuk a másféle szerelem akkori arcait, egy tanulmányban pedig arról írunk, Hantai Simon festészetében hogyan játszik egymásba magasztos gondolkodás és alantas, szerves anyagiság. Már volt szó az időben átértékelődő életművekről: ilyen William Egglestoné is, aki a tömegkultúrán keresztül vált hírhedten rossz sajtójú fotósból kultikonná. Végül megint pop-art, csak egészen újfajta: egy narancssárga, önmagától felfújódó, majd leeresztő hatalmas, szobányi műanyag tank, ami pár napig volt látható egy budapesti pincében. Ennek kapcsán beszélgettünk a MAGMA nevű kortárs művészeti központ munkatársaival. 

/Topor Tünde/


TARTALOM:

ARTANZIX
A múlt század színésznője
Nem főzőedény: Mikiphone!
A dolgok kettős természetéről

MŰKERESKEDELEM
Kergyó Zsófia – Szilágyi Róza Tekla: A modern jó befektetés. 2022 műtárgypiaci legjei – külföldön és itthon

KIÁLLÍTÁS
P. Szűcs Julianna: Ami a mából hiányzik. Gondolatok Mácsai István kapcsán
18 

MŰKERESKEDELEM/ TÖRTÉNET
Molnos Péter: Kereskedők, gyűjtők és nepperek az újjáéledő magyar műkereskedelemben I.
Saphier Dezső emlékére
24 

GRAFIKA
Tóth Márton: A „másféle szerelem” arcai
Vadász Miklós párizsi karikatúráin
32 

KIÁLLÍTÁS
Cserna Endre: Bourbon-szagú színes erdő. William Egglestonról
40 

INTERJÚ
Topor Tünde (szerk.): MAGMA – beszélgetés Kispál Ágnessel és Kispál Attilával, a sepsiszentgyörgyi kortárs művészeti központ vezetőivel
42 

TANULMÁNY
Hornyik Sándor: Festői rétegtan, avagy az anyagi és a szellemi valóság sztratigráfiája. Hantai és Klee
52 

WANTED
Barki Gergely: Elveszett kubista művek felbukkanása I.
60 

KUTATÁS
Békefi Eszter: A két Edith. Szemezgetés az Adattárból II.
74 

GUTENBERG-GALAXIS
Laczai Veronika: Egy sorsközösség emlékei. Kopócsy Anna: Új nyolcak
78 

ARTMAGAZIN ONLINE
Cikkíró open call
80