Artmagazin 69. – AKARATOM MŰKÖDÉSRE BÍRJA TUDATOM

Blazsek András performansz-sorozata a Horizont Galériában

artmagazin 69. - AKARATOM MŰKÖDÉSRE BÍRJA TUDATOM from artmagazin.hu on Vimeo.

Kamera/vágás/szerkesztés: Bognár Benedek, Simon Zsuzsanna
Interjú/szerkesztés: Mucsi Mesi

//For English Please Scroll Down//

SET MY MIND IN MOTION | AKARATOM MŰKÖDÉSRE BÍRJA TUDATOM 

A Horizont Galériában megrendezésre kerülő háromalkalmas AKARATOM MŰKÖDÉSRE BÍRJA TUDATOM | SET MY MIND IN MOTION című eseménysorozat Blazsek András alkotói módszereinek aktuális keresztmetszetét nyújtja.

Blazsek szobrászként végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, tárgyalkotói gyakorlat helyett (mellett) az utóbbi években azonban különféle hangi környezetek létrehozásának lehetőségei, valamint a tudomány és a képzőművészet határterületei foglalkoztatják. A kölni Médiaművészeti Egyetemen folytatott posztgraduális képzés folyamán művészi érdeklődésének fókusza a hangművészet és multimediális, installatív gyakorlatok felé tolódott el.

Blazsek egyéni művészeti munkássága mellett aktív tagja a 2007-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóiból alakult, performatív és statikus hanginstallációk előadásával és készítésével foglalkozó Besorolás Alatt csoportnak. A kollektíva az elmúlt években számos eseményt szervezett Budapesten és külföldön egyaránt (Németországban, Szlovákiában, Csehországban). A csoport két alkalommal életre hívta az elsősorban a komoly-, elektronikus-, elektro-akusztikus-, konceptuális-, konkrét- és kísérleti zene képzőművészetbe való integrálásában rejlő lehetőségeket feltérképező +3dB Kortárs Hangművészeti Fesztivált. 

http://amigzaj.blogspot.hu/

JÚLIUS 1. (SZERDA) 20:00
AMIGZAJ - ÖTÖDIK/VERZIÓ (A RIFE-SZERKEZETEK ÉS FREKVENCIÁK TÖRTÉNETE)
performansz és előadás | live performance and short lecture

Blazsek Andrást évek óta foglalkoztatja Royal R. Rife tudós, biokémikus, mechanikai és elektromos kutató, felfedező tudományos tevékenysége. 2012-ben egy ösztöndíj segítségével Los Angelesben is bemutatta Rife szerkezeteivel kapcsolatos kutatását. Rife legismertebb találmányai a “frekvencia-készülék”, valamint az “univerzális vírus-mikroszkóp”, aminek a különféle modelljei 60.000-szeres nagyítással és 31.000-szeres felbontó képességgel rendelkeztek. Utóbbiak segítségével Rife képes volt 10 nm-es alakzatok megkülönböztetésére is, az elektronmikroszkópok lehetőségeit is felülmúlva. Rife 1934-től végzett hangfrekvenciás kísérleteket a La Jollá-n. Hangfrekvenciás eszközök segítségével vírusok és bakteriális betegségek vibrációs frekvenciáira hangolta a készülékeket, mellyel nemkívánatos élő sejteket és szöveteket tudott elpusztítani.

A performanszhoz Blazsek egy adót készített, amely a digitális oszcillátorból érkező hangot még a hang modulálása előtt elterjeszti a térben. Ez az eszköz kimeneti interferenciát is teremt egyben, így visszacsatolás létrehozására is képes - a művész épp ezért épített egy, a Faraday-kalitkához hasonlatos ólomketrecet, ami a kiállítótérben jelen lévő audiofrekvenciákat leárnyékolja. A kalitkába épített mikrofon érzékenységének megváltoztatásával egyidejűleg a visszacsatolás beépül a kimeneti hangba. Ez a hangi szerkezet tovább alakítható egy, a folyamat lezárásaképpen a rendszerbe épülő frekvenciaszűrő segítségével, amellyel a már komplex hang felharmonikusai váloztathatók. Az installáció "koreográfiája" rendszerszerű kapcsolatokon alapszik, melyek bármiféle külső behatás következményeképpen a hang szerkezetének transzformációjához járulnak hozzá.

JÚLIUS 8. (SZERDA) 20:00
PAV HANGOK
zenei előadás | együttműködés Kristóf Mártonnal

A _Pav hangok_ remix-installáció alapja Blazsek András 2009-es diplomamunkája, mely később többek között a Műcsarnokban és a Backstage Galériában is bemutatásra került. A _Pavilion_ a tér és a hang kölcsönös, kibogozhatatlan viszonyát tematizálja egy rögzítő és egy lejátszó szerkezet összehangolt dinamikájának köszönhetően: a tér hangja és a hang tere egymásba olvad és egymást feltételezi.

A Pavilion kísérlet a három dimenziós tér átfordítására a hangi tartományok világába: az építészeti struktúra így a vizuális vagy a taktilis letapogatás helyett egy más típusú érzékelhetőségnek adja meg magát. Az installáció azonban nem elsősorban a tér határainak feltérképezésére koncentrál, sokkal inkább a térben végbemenő mozgásokat, a mozgások által keltett hangokat, frekvenciaáramlásokat ragadja meg.

Az installáció hangi elemei két analóg magnóba épített mikrofonból származnak. Voltaképpen a hang dokumentációját és konzerválását lehetővé tevő készülékek biztosítják a mű lényegéül szolgáló hangokat: egy számítógépen átstreamelve a különböző terekből származó zörejek - miután finom manipuláció áldozatai lettek -, késleltetve kerülnek vissza az installáció fizikai terébe; magukban hordozva és kihangsúlyozva a készülékek hangi-technológiai sajátosságait. A folyamat eredményeképpen létrejövő kompozíció körbe-körbe forog a szobrászi igényességgel megformált eszközökön keresztül.

A _Pav hangok_ eseményen a _Pavilion _installáció által a korábbi bemutatási és kiállítási szituációkban rögzített hangokból, zajanyagból jön majd létre egy új, aktuális hangminőség - közeli és távoli (kiállító)terek közti kapcsolatok újrarendeződésének lehetünk tanúi a Horizont Galéria falai között.

JÚLIUS 15. (SZERDA) 20:00
LOGIKAI TÖMEG AZONOSÍTÓ 
TÁRSSZERZŐ: EMILY VERLA BOVINO
audiovizuális előadás

Blazsek András az Északnyugat-Németország és Északnyugat-Magyarország tengelyen él és dolgozik. Emily Verla Bovino a Dél-Kalifornia és Dél-Olaszország közötti térben él és alkot. Bovino és Blazsek között folyamatos virtuális kollaboráció zajlik, emellett több városban (Mexikóváros, Milánó, Prága, San Diego) fizikailag is dolgoztak együtt közös stúdiójukban.
A digitális felvételeket tartalmazó mappák, könyvtárak újrarendezése képezi a munka alapját. Az egymástól távol lévő dolgok hirtelen egymás mellé kerülve új minőséget hoznak létre. Az előadáson egy mozgó fénykollázs lesz látható, ami a kiállítótérbe installált rádiókókon keresztül egy hangmontázzsal egészül ki. A rádiófrekvencián keresztül több eszköz is tud csatlakozni a kiállítás hangjához.

//

SET MY MIND IN MOTION
audiovisual performances by András Blazsek

The performance series entitled Set my mind in motion presents a cross-section of the artistic practice of András Blazsek. Blazsek graduated as a sculptor from the Hungarian University of Fine Arts (HUFA) though, recently he had been experimenting with the possibilities of creating sound-based environments and working on the blurring boundaries of art and science. As a postgraduate student at the Academy of Media Arts Cologne his focus firmly shifted towards multimedia and installation art.

Besides his solo practice, he is an active member of the group Unrated. The group was founded by the students of HUFA with the aim of working in collaboration on audio­visual and 
sound based projects. Since 2007 the group presented numerous performances in Hungary and 
in other European countries (Germany, Slovakia, the Czech Republic) and also organized the +3dB Contemporary Sound Art Festival twice promoting the intersection of visual art and mainly classical, electronic, electro-acoustic, conceptual, concrete and experimental genres of music in the form of lectures, workshops, performances and sound installations.

1 July (wed) 8 pm
AMIGZAJ-FIVE / VERSION (A History of Rife's Instruments and Frequencies)
live performance and short lecture

András Blazsek is obsessed with the life and scientific oeuvre of Royal Raymond Rife, an American inventor and early exponent of high-magnification time-lapse cine-micrography since several years. In the 1930s, Rife claimed that by using a specially designed optical microscope, he could observe microbes which were too small to visualize with previously existing technology. The performance that had already been presented once in Los Angeles in 2012 is based on the research works of scientist Royal R. Rife and his legacy. Starting from 1934, he experimented with audio frequency instruments in the La Jolla. He used them to tune to the vibration frequencies of certain viruses and bacterial diseases, and to kill them by applying corresponding electronic vibration to the living tissue. 
For this performance Adrás Blazsek designed a home-made sound transmitter, which allows the sound coming from a digital oscillator to spread in space before it is modulated. This instrument may produce output interference (feedback). Hence, he had built a lead cage (a sort of Faraday cage), which can shield the audio frequencies existing in the exhibition space. By changing the sensitivity of the microphone built into the cage, the feedback can appear in the final output. The sound structure can also be modified with a frequency filter forming the last link in the chain. The choreography is based on systematic connections that are modified by any change in one of these parts, and thus determines the texture of the sound.

8 July (wed) 8 pm 
PAV SOUNDS
live performance in collaboration with Márton Kristóf

The antecedent of the remix-installation entitled Pav sounds is Blazsek’s site-specific diploma work (Pavilion), that had in the past years been on display in the Kunsthalle Budapest and in Backstage Gallery. Pavilion reflected on the inextricable relation between sound and space by the aligned dynamics of a recording and a pick-up device: the sound of the space and the space of the sound merged and mingled while inevitably presupposing each other. Pavilion can be regarded as an experiment to transform three dimensional space into the world of vocal qualities: the architectural structure is therefore translated but instead of the visual or tactile scanning of it, a different way of perception comes in the forefront. Still, the installation does not primarily concentrate on the mapping of the walls and limits of the space - it rather encapsulates the movements, the sounds created by the movements and the drifts of frequencies occuring in the physical space.

The sonic elements featured in the installation are derived from microphones planted within two analog tape recorders. These devices, invented for the documentation, preservation and conservation of sound, are used to provide the ‘voices1 that play protagonist to the piece: streamed through a computer, the sounds are subtly manipulated and played back onto surrounding speakers, thus accentuating specific defining characteristics of the devices themselves. The resulting composition circles around the machines, situated at the center of a sculptural formation that consists of four speakers, two tape recorders and a small neon strip lamp on supporting structure.
In the frame of Pav sounds a new sound quality will come into being from the sounds, thrills and clamours recorded in former exhibition situations of the installation and we may witness the rearrangement of the relationships of closer and more distant exhibition spaces in Horizont Gallery.

15 July (wed) 8 pm
LOGICAL VOLUME IDENTIFIER
co-author: Emily Verla Bovino
audiovisual performance

András Blazsek (1984) lives and works between Northwest Germany and Northwest Hungary; Emily Verla Bovino (1980) lives and works between Southern California and Southern Italy. Bovino and Blazsek collaborate virtually and have also shared physical studio space in a number of urban environments including Mexico City, Milan, Prague and San Diego.

The work is based on the rearrangement of reservoirs and folders of digital recordings. Distant entitites suddenly juxtapose forming a new artistic quality. In the framework of the performance a kinetic light collage will be presented complemented with a musical collage transmitted through radios installed in the gallery space. The sound of the exhibition space will also be accessible for external devices via the radio frequencies.

full_004839.png
Artmagazin 77. – BORSOS LŐRINC: JELENTÉKTELEN / NONENTITY – Videóinterjú

Tavaly, felismervén, hogy az Artmagazin Online-on olvasható nyomtatott Artmagazin tartalmak között mennyi mindent lenne érdemes újra ajánlanunk, elkezdtük a szerdánként megjelenő HETI ARCHÍV rovatot. Itt az Artmagazin szerkesztőségének tagjai ajánlanak régebbi tartalmakat a magazin elmúlt éveinek cikkeiből. A Trafó Galéria online műteremlátogatás-sorozatában ezen a héten csütörtökön 21 órától Borsos Jánossal és Lőrinc Lillával, azaz a Borsos Lőrinc művészpárossal Nemes Z. Márió beszélget. A beszélgetés kapcsán most egy korábbi, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben rendezett Borsos Lőrinc egyéni show kapcsán készített Artmagazin-videóinterjút ajánlunk újranézésre.

full_004544.png
Artmagazin 74. – ÖRÜLÖK, HOGY ITT ÁLLTAM

Artmagazin videóinterjú Tót Endrével Budapest utcáin hagyott 2015-ös „örömdarabjairól” és az előzményekről.