Újabb programokkal jelentkezik az xtro realm

Olvasókör az FKSE-ben és terepgyakorlat a gánti bauxitbányában

Az xtro realm programsorozat keretében 2017 októberében az FKSE és a JAK égisze alatt három alkalmas olvasókör indult, ahol a spekulatív realizmus és materializmus, objektumorientált ontológia, non-antropocentrizmus hívószavaihoz válogatott szövegekkel foglalkoztunk. A beszélgetéseket Karakas Alexandra, Nemes Z. Márió és Varga Tünde Mariann vezették. Az olvasókört egy kapcsolódó kiállítás követte a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában, amely a megelőző hetekben tárgyalt kérdések köré szerveződött tematikailag.

Xtro realm olvasókör az FKSE-ben

A programsorozat idén tavasszal egy újabb három alkalmas olvasókörrel folytatódik, amely az őszi tapasztalatokra támaszkodva idén az antropocén mélyebb gondolati körüljárását tűzi ki célul. A három egymásra épülő olvasókört ez alkalommal Keresztes Balázs vezeti. A szövegek megértését a szerzők által publikált magyarázó videókkal is igyekszünk hozzáférhetőbbé tenni.

Az olvasókör alkalmai és olvasmányai:
I. ANTROPOCÉN ÉS CSELEKVŐ-HÁLÓZAT ELMÉLET (Latour) - 2018. március. 19., 18:00
Szövegek: 1. Bruno Latour, Ágencia az antropocén korában, Prae 2017/1, 3-20. 2. Bruno Latour, Politics of Nature, Harvard UP, Cambridge (MA), 2004, 1-52. (3. Bruno Latour, Sohasem voltunk modernek, Osiris, Budapest, 1999, 11-30. [ajánlott alapozás Latourhoz])

II. ANTROPOCÉN ÉS REALISTA FILOZÓFIA - 2018. március. 26., 18:00
Szövegek/ ajánlott videók: 1. Graham Harman, Quadruple Object, Zero Books, 2011, 1/ABCD, 3/A 2. Timothy Morton, Ecology without Nature, Harvard UP, Cambridge (MA), 2007, 140-205 (3. Graham Harman: Anthropocene Ontology, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=cR1A4ILPmjE 4. Graham Harman: Speculative Realism, 2013 (ajánlott alapozás Harmanhez) https://www.youtube.com/watch?v=hK-5XOwraQo)

III. AZ ANTROPOCÉN KRITIKÁJA - 2018. április 9., 18:00
Szövegek/ ajánlott videók: 1. T.J. Demos, Against the Anthropocene, Sternberg Press, 2017, 5-58. (2. T.J. Demos, Against the Anthropocene, 2017 https://www.kaaitheater.be/en/articles/video-tj-demos-against-the-anthropocene)

Keresztes Balázs, MA, doktorjelölt (ELTE BTK - Általános Irodalomtudomány doktori program & WWU Münster Graduate School Practices of Literature), óraadó az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén. Kultúratudománnyal, esztétikával és főleg angolszász irodalommal foglalkozik.

Az xtro realm Horváth R. Gideon, Zilahi Anna szervezésében és Süveges Rita társszervezésében valósul meg.

Részvételi szándékodat jelezd az [email protected] e-mail-címen!

Xtro realm terepgyakorlatok az antropocén tájban

Az xtro realm elhagyja a könyvtárszobát, és kirándulásra invitája az érdeklődőket. Az első alkalommal, március 25-én, a gánti bauxitbánya meddőhányóját látogathatjuk meg. A marsbéli táj kiváló helyszín az ember környezeti szerepéről való elmélkedésre, miközben elkerülhetetlenül szembesülünk a toxic sublime sötét homályának paradoxonával. A táj fogalmában megképződik az ember környezetéről való gondolkodása is, amely ekképp világnézetének egyfajta tükrévé is válik. Milyen következményekben, konkrét cselekedetekben nyilvánul meg, hogy a társadalom értékítélete a hasznosság és a szépség alapján rangsorolja a természeti környezetet? Három alkalommal három különböző minőségű antropocén/kapitalocén tájat járhatunk be, a posztapokaliptikustól a vadromantikusig, és az üde tavaszi szellőben értekezhetünk az olvasókör témáinak aktualitásáról is. Vajon egy rekultivált meddőhányó vagy egy természetvédelmi terület inkább a természet? Mindkettő, vagy akár egyik sem?

A kirándulások időpontjai:
március 25. (vasárnap) - Gánti bauxitbánya
április 7. (szombat)
április 15. (vasárnap)

A kirándulásokat Süveges Rita szervezi. Részvételi szándékodat jelezd az alábbi e-mail címen: [email protected] (tárgy mezőbe: xtro realm terepgyakorlat)