Határokon át – a Crossing Borders című kiállításról

Petri Lukács Simon

Mintegy két hónappal ezelőtt új kiállítás nyílt a Pozsony melletti Danubiana Meulensteen Art Museumban. Az intézmény történetében először egy magángyűjteményt mutatott be Crossing Borders címmel. A gyűjtő, Grüner György fizikus jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él, ahol 1980 óta a kaliforniai UCLA Los Angeles-i kampuszán tanít. Miután nagyszerű gyűjteménye maradandó hatással volt rám, felkerestem őt, hogy beszélgessünk ambíciókról, felelősségről, külföldi tapasztalatokról és a mostani kiállításról. Az alábbiakban az interjú összefoglalója olvasható.A gyűjtésről

Grüner György az 1990-es évek elejétől kezdve vásárol progresszív magyar képzőművészeti alkotásokat. A gyűjtemény darabjai a második világháború utáni magyar képzőművészet több mint hetven évet felölelő időszakából kerültek ki főként az Európai Iskola, az Iparterv-generáció és a rendszerváltás környékén még pályakezdő művészek munkái közül. A „minden művésztől egy alkotás” koncepciója helyett a gyűjtőt inkább az az elv vezérli, hogy a kiválasztott életművek különböző szakaszaiból vásároljon műtárgyakat, amelyek így egy sajátos összképet adnak a kiemelt művészek, például Keserü Ilona, Maurer Dóra vagy Nádler István munkásságáról. 

A gyűjtés egy intellektuális vállalkozás, amelynek legfontosabb tényezője Grüner szerint az, hogy a gyűjtemény ne csak szép munkákból álljon, hanem legyen mögötte határozott gyűjtői koncepció is. A műveknek közösen kell kifejezniük valamely releváns, lényegi dolgot, tükrözhetik és kivételes esetben akár alakíthatják is a korszellemet. Saját, nagyobb részben absztrakt, konkrét festészeti és minimal art műveket tömörítő gyűjteménye például nemcsak a magyar festészet egy általa preferált területét, időszakát mutatja be, hanem áttételesen Magyarország elmúlt hetvenöt évét is. Grüner számára a II. világháborút követő, egészen mostanáig ívelő időszak kiemelten fontos, a vásárolt alkotásokban is általában azt keresi, hogy a művészek hogyan tudnak reagálni a társadalmi változásokra a művészet eszközeivel.A külföldi tapasztalatok hatása

A változatos alkotói praxisokat láttató gyűjtemény műtárgyait Grüner szerint leginkább a kivándorlás utáni tudat és a művészekre gyakorolt nyugat-európai hatás megjelenése tartja össze. Csak néhány példa: Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, Konok Tamás és Hetey Katalin Párizsban, Lossonczy Ibolya Párizsban és Londonban, Gáyor Tibor és Maurer Dóra Bécsben, Keserü Ilona Rómában, Nádler István és Bak Imre Berlinben ismerhette meg az irányadó nyugati trendeket. Ők a külföldön – és más csatornákon – szerzett tapasztalatokat felhasználva alkothattak olyan egyetemes kérdésekre reagáló munkákat, amelyek univerzalitásuk révén Grüner számára vonzóvá váltak. Ezzel kapcsolatban párhuzamként, személyes kötődésként említette saját kivándorlását és annak tapasztalatait, hogy az amerikai emigráció tőle is egy teljesen új identitás felépítését kívánta meg, ugyanakkor szakmai felkészültsége, állításai a fizikai törvények egyetemessége miatt a kezdetektől fogva ugyanúgy érvényesek voltak az USA-ban, mint bárhol máshol a világon.Tudomány – művészet

Grüner elmondása szerint „fizikus-gyűjtőként” állandóan keresi az összefüggéseket tudomány és művészet között. Hasonló elvárást támaszt mindkét rendszer felé: a tudós és a művész feladata ugyanúgy a releváns megtalálása, az érdektelen kiszűrése és a maradandó megőrzése. Ahogy a művészet, úgy a tudomány képviselőinek is alapvető kötelessége, hogy nyitottak legyenek és lehetőségeik szerint teremtsenek a saját területük határain átívelő összefüggéseket. Ez a hazai művészeti közeg esetében azért is különösen fontos, mert a felvásárló erő hiánya miatt a kortárs magyar műveket nem itthon fizetik meg a legjobban. Grüner szerint ebben – a nem kellően tudatos műgyűjtők mellett – mulasztása van a galériásoknak, a múzeumoknak és az államnak is.A kiállítás

A Crossing Borders című kiállításon bemutatott gyűjtemény, jelen esetben huszonkét művész több mint száznegyven munkája május 28-ig tekinthető meg a csodálatos, Pozsonyhoz közel eső dunacsúnyi Danubiana Meulensteen Art Museumban. Május 27-én a finissage keretében egy kerekasztal-beszélgetésre kerül sor többek között a gyűjtő, valamint Maurer Dóra, László Zsuzsanna, Beke László, Pőcze Attila és a moderátor, Emőd Péter részvételével. Mind a Grüner-gyűjtemény rám gyakorolt elemi hatása, mind a szlovák határ menti múzeum építészeti adottságai és különleges természeti környezete miatt ajánlom mindenkinek, hogy látogassa meg a helyszínt, illetve a beszélgetésen hozzám hasonlóan kérdezzen az érintettektől. 

 

Crossing Borders
Helyszín: Danubiana Meulensteen Art Museum
Időpont: 2017. március 17. – május 28.
Finissage: 2017. május 27., 15.00-19.00

Kurátor: N. Mészáros Júlia 

Fotók: Benedek Barna