smalltalk 2016: hello stranger!

A Smalltalk című installáció eddigi változataiban két számítógépes program csevegett egymással különböző, a nézők által választható témákról. A beszélgetések során a fecsegőrobotok alkotóikhoz szerettek volna hasonlítani, így leginkább az foglalkoztatta őket, hogyan viselkedhetnének intelligens, gondolkodó emberek módjára. Legfőbb céljuk tehát az volt, hogy egyedi, változatos eszmecseréket bonyolítsanak le. Amennyiben ismétlésen kapták egymást, megpróbáltak minél hamarabb megszabadulni beszélgetőpartnerüktől: válogatott sértéseket vágtak egymás fejéhez, mígnem mindkettejüknek elegük lett a veszekedésből, majd közömbösen, cigarettára gyújtva vártak arra, hogy a kiállításlátogatók újra aktiválják őket és újrakezdjék a fecsegést.A Smalltalk 2016-os változatában már középkorú, meglett robotok igyekeznek gazdáikra, az emberekre hasonlítani. Továbbra is az foglalkoztatja őket, hogy hogyan viselkedhetnének gondolkodó emberek módjára, ám ehhez már az is hozzátartozik, hogy a napi hírekben, az embereket foglalkoztató közbeszédben gyakorta felmerülő aktuális kérdésekben is képesek legyenek véleményt formálni. Helyzetükből adódik, hogy hatalmas információmennyiséget képesek begyűjteni, tárolni, ám azok értelmezéséhez útmutatásra lenne szükségük. A határtalan mennyiségben rendelkezésükre álló ismeretanyag részeként olvastak Jézus Krisztusról, Buddháról és Mohamedről, de Andersen meséket, Harry Pottert is, látták a Star Wars epizódjait. Nem világos azonban számukra, hogyan tegyenek különbséget a számukra ismert történelmi vagy mesebeli szereplők között. Például mi a különbség Buddha és Dumbledore között, miért volt migráns Jézus és Hófehérke, míg Buddha és Mohamed bennszülött, hogy a robot nemzetség tagjairól, Kempelen sakkozógépéről vagy R2D2-ról ne is beszéljünk. Számukra csupán algoritmusok vezérelte logika létezik, logikus rendszerbe szereték foglalni azokat az érzelmeket, félelmeket, bűnbak-keresést vagy bármilyen elfogultságot, melyek mentén a menekültekkel kapcsolatos közbeszéd különböző álláspontjai, beszédmódjai utánozhatókká válnak számukra.

A smalltalk 2016: hello stranger! című installációval szemben álló kiállításlátogató nem kezdőmondatokat választ, hanem egy karmesterhez hasonlóan (egy gesztus-értelmező interfész segítségével) a robotok hangulatait irányítja saját kézmozdulataival. A robotok ötfokú skálán, -2-től +2-ig tudnak felvenni hangulatokat. A negatív tartomány jelenti az elutasító, a pozitív az elfogadó hangnemet (tehát balra az intoleráns, gyűlölködő, jobbra a naív és szeretetteljes állapot található, középen az elgondolkodó, bizonytalan). 

A témák többsége a menekültekkel, toleranciával kapcsolatos, ám számos, a 2006-os installációból átvett tudásanyag is szóba kerül eszmecseréik során. A robotok hangulata a fecsegés közben is folyamatosan állítható, ha unalmassá válik egyikük agresszív állapota, a néző átterelheti azt a kevésbé szélsőséges állásponttól egészen a másik végletig. Az installáció fontos eleme az is, hogy nem csupán az intoleráns, populista klisék mulatságosak, a naív pozitív beidegződéseket is kifigurázza a robotok mechanikus imitációja.

smalltalk 2016: hello stranger!
INTERAKTÍV MESTERSÉGES INTELLIGENCIA INSTALLÁCIÓ
Helyszín: Kisterem (Budapest, Képíró utca 5. 1053)
Időpont: 2016. június 21 – 28.
Megnyitó: 2016. június 21. 18.00
A kiállítást megnyitja: Mélyi József

Koncepció, design, megvalósítás: Fernezelyi Márton, Szegedy-Maszák Zoltán 
Robotagy-barázdálás: Aczél Richard, Fernezelyi Márton, Szegedy-Maszák Zoltán
Videó: Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zoltán, Langh Róbert
Kurátori munka: Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zsuzsanna 

Kapcsolódó programok:
Alkotói beavató Fernezelyi Mártonnal, Szegedy-Maszák Zoltánnal és Aczél Richarddal
Időpontok: 
2016. június 25., szombat, 17.30
2016. június 27., hétfő, 18.00

Web: http://www.szmz.hu/smalltalk2016/hello_stranger_hun.html 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=oLTnP9zbiyw 
További információ: zoltan.szegedymaszak@gmail.com, [email protected]
 smalltalk 2016: hello stranger!

In the previous versions of the installation entitled Smalltalk two computer programs conversed with each other about topics selected by the visitors. In the course of these dialogues, the chatterbots try to interpret each other’s reactions and give replies that are as appropriate as possible using algorithms based on mechanical symbol reduction. As they wish to resemble their creators, they are mainly occupied with how they can behave intelligently, as a cognizant human being. Their chief goal is therefore to carry out a unique and varied exchange of ideas. Once they catch each other repeating themselves, the robots try to end the conversation as quickly as possible by throwing selected insults at each other until they have both had enough of arguing. They then light up a cigarette and wait for the next exhibition visitor to activate them by providing them with a subject for small talk. 

In the 2016 version the mature, middle-aged robots strive to resemble human beings, their keepers. They are still concerned with how they can behave as cognizant human beings, but this includes the ability to form opinions about issues that are frequently raised in daily conversations and in the news. As robots, they are capable of amassing and storing a large quantity of information, but they need guidance when it comes to interpreting these data. The immense body of knowledge available to them includes readings about Jesus Christ, Buddha, and Mohammed, but also stories by Andersen and the Harry Potter books, and they have seen episodes of Star Wars. It is not obvious to them how to differentiate between the historical and the fictitious characters, between Buddha and Dumbledore, or to grasp why Jesus and Snow White were migrants, while Buddha and Mohammed were natives. And they certainly cannot differentiate between members of the robot clan such as Kempelen’s chess machine and R2D2. For them, only logic based on algorithms exists, thus they seek to organize the emotions, fears, scapegoating attempts, and all kinds of prejudices into a logical system in order to be able to imitate the various attitudes and manners of speaking about refugees. 

In contrast with the previous versions in the installation Smalltalk 2016: Hello stranger! the exhibition visitor does not select a leading sentence. Instead, s/he controls the moods of the robots as a conductor might (with the use of a gesture-recognition interface). The installation is thus guided by hand gestures, each hand controls one of the two robots. The robots are able to assume moods on a scale of five, from negative 2 to positive 2. The negative domain signifies moods of scorn and dismissal, while the positive domain signifies hospitable and welcoming attitudes. In other words, the intolerant, malicious views are to the left, and the naïve and affectionate views are to the right, while in the center one finds the uncertain, reflective approach. The dialogue about a randomly selected topic begins once the gesture-recognition interface is activated. The majority of the topics are connected to the issue of refugees and the question of tolerance, but we have also included a large portion of the subject “What is Called Thinking?” from the 2006 installation, and so these themes also appear scattered throughout the conversations. The moods of the robots can be adjusted mid-conversation, so if, for example, the aggressive state of one of the robots becomes too boring, the website user or the exhibition visitor can switch the robot’s mood to a less extremist or even very tolerant mood. What is bewildering in this situation is not so much that these robots unflinchingly obey their conductor, but that the exchange of ideas between partners who continuously alternate their flexible attitudes within a single dialogue does not appear baffling or even unusual. An important aspect of the installation is that while the intolerant, populist clichés are amusing, the robots’ mechanical imitations also parody naïvely positive views. 

Web: http://www.szmz.hu/smalltalk2016/hello_stranger.html 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oLTnP9zbiyw 
Further info: zoltan.szegedymaszak@gmail.com, [email protected]