Kiálítás a 10 éves Debreceni Nemzetközi Művésztelep anyagából a b24 Galériában és a MODEM

A 10 éves Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2016 nyarán a bevésődés fogalmát vizsgálta a meghívott alkotók segítségével.

A Modemben Imprinting, vagyis bevésődés címmel, míg a B24 Galériában Imprinting werk néven rendeztek be tárlatot.

Tárgyát (egyben a kiállítás címét) az etológiában és a pszichológiában ismert jelenségből kölcsönözte, amely egy az adott faj számára kritikus periódusban bekövetkező tanulási és alkalmazkodási metódus leírására szolgál. A bevésődés fogalmát tágabb társadalomtudományi kontextusban értelmezve, illetve a művészetre vonatkoztatva arra kereste a válasz(okat), hogy az alkotók hogyan ‘alkalmazkodnak’, illetve opponálják az előre gyártott képek invázióját. A művésztelepi munka során olyan stratégiák, gyakorlatok kidolgozására és megvitatására törekedett, amelyek ellene mennek a képalkotói automatizmusoknak, illetve magának az automatizmus működésének rendszerére kérdeznek/mutatnak rá. Az automatizmus fogalmi ellentéteként az eredetiséget használta, azt vizsgálva, hogy a “képi civilizáció” korában milyen veszélyek fenyegetik a művészeknek ama képességét, hogy eredeti képeket hozzanak létre, illetve eredeti módon értelmezzék, strukturálják a világot alkotásaik által. Az alkotótelepi munka során derült ki, hogy a történelmi emlékezet, elsősorban a személyes történeteken keresztül mennyire erősen jelen van a művészek gondolkodásában, s az alkotásokon keresztül kibontakozó stratégiák a kollektív emlékezet megmozgatására, bevésődéseinek feltárására is őszinte-kritikusan alkalmazhatók.  
 

fénykép: Derencsényi István
 

Az alkotótelepen készült művek két helyszínen mutatkoznak be Debrecenben, a b24 Galériában és a MODEM-ben. A két helyszín érdekes szituációt teremt a klasszikus műtárgyfogalom (ha még létezik) vizsgálatára is, amennyiben megpróbálja elkülöníteni a “kész” tárgyat az alkotás folyamatától.

A b24 Galéria, amely egyben a művésztelep aktív, alkotó helyszíne is volt, arra vállalkozott, hogy a munkafolyamatot helyezze előtérbe, a gondolkodás el- és megindulását, az esetleges akadályokat, tévutakat és visszatéréseket, fordulatokat mutassa be, mindazokat a praxisokat és mechanizmusokat, azt a bonyolult szövetet, amelyből végül a MODEM-ben kiállított alkotások megszülettek. A werkművek ugyanannyira változatosak, sőt még inkább megadják a szabadságot az imprinting tematikájának értelmezéséhez, mivel éppen azokat a bevésődött, látensen átvett tanulási folyamatokat is imitálják, amelyek a gondolkodást, jelen esetben a művészi kutatást meghatározzák.

A művészeti központban rendezett tárlatra a viszonylag klasszikusan értelmezett befejezett / lezárt, immanens alkotások kerültek. A kiállított művek változatos médiumhasználatukkal eleve széles perspektívából és önreflexióval vizsgálják a felvetett bevésődés fogalmat, az eredeti megoldásokkal folyamatosan egybejátszatják az imprinting fizikai megvalósulásának lehetőségeit és elvont jelentését. A MODEM kiállításán egymás mellé került művek kiforrott művészeti praxisokon keresztül mutatják be az emlékezés, felejtés, előhívás, tanulás, alkalmazkodás, idomulás, egyáltalán a továbbélés  és az alkotás morális esélyeit.