Jovánovics György – EGY ÖNÉLETRAJZ – Kiállítás a balatonfüredi Vaszary Villában

Jovánovics György elképzeléseit évtizedek óta a műfajokon átívelő, ugyanakkor elsődlegesen mindig a szobrászathoz köthető gondolkodás, a pedagógiai szemlélet, az intellektuális megközelítésmód határozza meg. Széles spektrumú művészettörténeti vonatkozásrendszerbe foglalt műveiben gyakran jelennek meg filozófiai, irodalmi, zenei inspirációk. A Vaszary Villában megrendezett kiállítás ebből a komplex rendszerből nyújt keresztmetszetet, a hatvanas években készült korai művektől kezdve, egészen a külön e tárlatra létrejövő alkotásokig.

Jovánovics folyamatosan megújuló életművét az egymással párhuzamosan létező témafolyamok és az ezeket összekapcsoló kontextusrendszerek jellemzik, amelyekben fontos szerepet kapnak az önidézetek és a parafrázisok. Művészettörténeti utalásrendszerében ugyanúgy helyet kaphat a klasszikus görög szobrászat egy-egy alkotása, mint Auguste Rodin, vagy Medardo Rosso formavilága. Miközben a látás és a téralakítás egyetemes kérdéseire keres válaszokat, sok szállal kötődik a magyar szobrászat, illetve a képarchitektúra hagyományaihoz, munkáiban feldolgozza Péri László vagy Kassák Lajos struktúráit, hatással volt rá Bokros Birman Dezső művészete. A kiállítás a Szépművészeti Múzeumból, illetve a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött klasszikus alkotások (többek között Rodin, Rosso, Bokros Birman, Stróbl Alajos egy-egy műve) segítségével mutatja fel ezt a művészettörténeti utalásokkal teli rendszert, amelyben helyet kapnak a magyarországi neoavantgárd történetének (ön)reflexiói is. A tárlat a klasszikus rodini bemutatási elvek parafrázisaként egymás mellé rendeli a kész műalkotásokat, a vázlatokat, rajzokat és az inspirációs forrásként vagy önálló alkotásként megjelenő fotókat. A kiállításon, a földszinti nagyteremben önálló műcsoportot alkotnak a belső fényforrással rendelkező dobozszobrok, Jovánovics saját törvényszerűségekkel rendelkező architektúrái, ház-modelljei.


Jovánovics György: Liza Wiathruck: Holos Graphos (19. Drummond-fény), 1972   © Magyar Nemzeti Galéria

Jovánovics hetvenes évekbeli főművében, a Liza Wiathruck című szöveges fotósorozatban többek között a képalkotás, a látás és a látvány problémáját, a valóság és az illúzió viszonyát vizsgálta. Visszatekintve, a rendkívül komplex mű nem csupán az akkoriban a nyugati művészetben jellemző fotó-szöveg kombinációra épülő alkotások méltó kelet-európai párdarabja, hanem egy filozófiai indíttatású „vizuális pedagógia” alapja is volt. A fogalom az egész életműre kiterjeszthető. Ennek jegyében a kiállítás több pontján megjelennek a tanítványok munkái, illetve a Jovánovics és tanítványai által közösen készített alkotások.

A kiállítás elsősorban olyan műveket állít középpontba, amelyek az elmúlt évtizedek egyéni és csoportos tárlatain ritkán szerepeltek, vagy esetleg most kerülnek először a közönség elé.

Mélyi József
 

Jovánovics György – EGY ÖNÉLETRAJZ
Helyszín: Vaszary Villa (8230 Balatonfüred, Honvéd utca 2-4.)
Időpont: 2016. március 19. – 2016. július 17.
Megnyitó: 2016. március 19., 11.00

Kurátor: Mélyi József