Az én naplóm – A ti híreitek a Centrális Galériában

Az 56-os forradalom hatvanadik évfordulóján a budapesti Goethe Intézet és a Blinken OSA Archívum bemutatja AZ ÉN NAPLÓM – A TI HÍREITEK című kiállítást.

AZ ÉN NAPLÓM – A TI HÍREITEK
Daniela Comani: Én voltam. Napló 1900–1999 és az 1956-os forradalom nyugati visszhangja
2016. október 19. – november 27.

Megnyitó: 2016. október 19., 18:30
A kiállítást megnyitja:
Székely Iván, a Blinken OSA Archívum kutatóprofesszora
Michael Müller-Verweyen, a budapesti Goethe Intézet igazgatója
Mink András, a Blinken OSA Archívum tudományos főmunkatársa
(Kiállítás megnyitó a művész jelenlétében)

Az 56-os forradalom hatvanadik évfordulóján a budapesti Goethe Intézet és a Blinken OSA Archívum bemutatja AZ ÉN NAPLÓM – A TI HÍREITEK című kiállítást. Tudatosan választottunk olyan látószöget, amely „kívülről” tekint vissza a forradalom napjaira. Egyfelől az időben: Daniela Comani Berlinben élő képzőművész nagy formátumú munkája, az Én voltam. Napló 1900–1999  a teljes 20. századot mutatja be 365 fiktív bejegyzésben, és mindvégig arra kényszerít, hogy a tettesek nézőpontját foglaljuk el. Másfelől Magyarországot is elhagyjuk, hogy kívülről tekinthessünk vissza a hatvan éve történtekre. Hogyan reagált más fővárosokban a sajtó a viharos magyarországi eseményekre? Daniela Comani művészi munkája mellett a Blinken OSA Archívum gyűjteményében található korabeli sajtóanyagok, fotók és híradók mutatják meg, hogy Reykjavíktól Buenos Airesig mennyire intenzívek voltak a reakciók világszerte.

Daniela Comani Én voltam. Napló 1900–1999 című műve a 20. századi világtörténelem 365 jelentős eseményét (többek között a magyar forradalom kitörésének napját, 1956. október 23-át) rendezi sorba és mutatja be saját személyes történeteként. A hagyományos történeti kronológia mellőzése és az egyes szám első személyben elbeszélt történet miatt a valós történelmi események intim közelségbe kerülnek és szinte fiktív színezetet kapnak, ugyanakkor a mű arra is rámutat, hogy ezek a nagyon is valós múltbéli történések folyamatosan felbukkanak és hatnak a jelenben is. Comani naplója egyszerre személyes és univerzális, egy ember életének egyetlen évébe sűrítve az egyetemes történelemírás egy egész évszázadára vonatkozó történetét.

A személyes és közösségi narratívák, a nemzeti és nemzetközi kontextusok váltakozásán keresztül a AZ ÉN NAPLÓM – A TI HÍREITEK című kiállítás hasonló módon, szokatlan szemszögből – a nyugati világ különböző reakcióin keresztül – mutatja be a hatvan évvel ezelőtti eseményeket. 1956 őszén Magyarország került a világsajtó figyelmének középpontjába: a forradalom eseményei valósággal megbabonázták a világot. A magyar forradalmat -  a lengyelországi eseményekhez hasonlán – sokan úgy fogadták, mint a kelet-európai szovjet befolyást érő első komoly fenyegetést. Mások az „új októberi forradalmat” üdvözölték benne, egy olyan lehetőséget, amely a kommunizmus megreformálására teremthet alkalmat a sztálinista rezsimek hibái után. A forradalom leverését övező heves viták világszerte komoly indulatokat szültek. A szovjet beavatkozás azonnali és erőteljes reakciókat váltott ki a vasfüggöny másik oldalán élőkben is: hatalmas (néha utcai agresszióba hajló) tömegdemonstrációkra került sor, és széleskörű segélynyújtási kampányok indultak a magyar menekültek megsegítésére. A magyar forradalom révén a hidegháború légköre nyugaton is beköltözött az otthonokba, sokak számára személyes üggyé változtatva egy másik ország hétköznapjait.

Kurátor: Lénárt András, Michael Müller-Verweyen, Székely Katalin
A kiállítást tervezte Zsolt Alexa, Donát Rabb, Ákos Schreck and Balázs Turai / Minusplus
Daniela Comani  művét magyarra fordította Duró Gábor.

A kiállítás 2016. október 20-tól november 27-ig, hétfő kivételével nap délelőtt 10-től este 6-ig látogatható.

Rendezvények miatt a kiállítás a következő napokon délutánonként  csak részlegesen lesz megtekinthető:
2016. október 21., november 4., 10., 11., 12., 16., 23.

További információ: www.osaarchivum.org

Centrális Galéria, Blinken OSA Archívum I 1051 Budapest, Arany János utca 32. I Teljes program: www.osaarchivum.org

További információ: Bertalan Nóra, [email protected], +36-30-271-2709
Nagy Márta, [email protected], www.goethe.de/budapest

A kiállítás a Blinken OSA Archívum és a budapesti Goethe Intézet együttműködésében valósult meg.

Támogató partner
Getty Images Hungary