Ráskai Szabolcs kiállítás nyílik Debrecenben

Ráskai Szabolcs Nyitott víziók című kiállítása szeptember 14-én nyílik a debreceni B24 Galériában.

 

 

Cím: Debrecen, Batthyány utca 24.
A kiállítást megnyitja: Weiner Sennyey Tibor
Megtekinthető: 2018. 09. 14. – 2018. 10. 27.
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa
Szöveg: Iberhalt Zsuzsa


Ráskai Szabolcs: Humanoplantusok 1

Ráskai Szabolcs rejtélyekkel teli, a valóság konvencióin túlmutató, mégis az érzéki tapasztalás jelentőségét hangsúlyozó művészeti alkotásai által különös világába nyerhetünk betekintést. Műveiben az egyszerű vonalrajzokból kiindulva spontán képzettársítások s érzékeny képi humor révén az olyan mindennapi kellékek, mint az ételek, növények, különböző tárgyak, gépek új köntösbe formálódnak. Egy örökké mozgásban lévő fantáziavilág épül fel, melyben az élettelen tárgyak élő organizmussá, a hibrid, emberszerű alakok önálló allegóriákká növik ki magukat. A látvány plasztikus megragadása klasszikus műfajokat: csendéleteket, arcképeket, életképeket idéz meg arc nélküli, de egy-egy önálló karaktert öltő, portréin, vagy kompozit, növényi formákba oltott emberi lényeinek mellkép tablóján, olyan groteszk átültetésben jeleníti meg elképzeléseit az emberi jellemről, mely által egy fonák mikrokozmoszban találjuk magunkat, ahol organizmus és a technicizmus e szokatlan elegyét tekinthetjük az idealizált világ bázisának. A bemutatott munkákon keresztül a művész jellegzetes grafikai eszköztárának – s azokon túlmutató – installatív alkotásainak izgalmas materiális és formai kibontakozását szemlélhetjük.

A Nyitott víziók egy izgalmas utazásra invitál Ráskai Szabolcs szürreális világába, ahol minden eltér a hétköznapi valóságtól, mégis minden ismerős, hogy fél mosollyal az arcunkon önmagunknak emeljünk kalapot az út során. Végigkövetve művészi pályájának motívumait, túlhaladva a körülöttünk lévő világon, annak groteszk másának pereméről pedig belépünk a művészi önértelmezés és társadami, emberi viszonyrendszerek, kapcsolódási pontok felfejtésének kísérleteibe is.