Christoph Girardet vetítés a Goethe Intézetben

Talált és hosszan keresett filmekből, found footage-okból, szerkesztett narratív és konceptuális filmek a filmkészítésről és a filmnézésről, az álomvilág repedéseiről és megingathatatlanságáról. 

Christoph Girardet: Filmek
a művész bevezetőjével 

Goethe Intézet, Budapest
2016. október 27, 18h, vetítőterem
Budapest, Ráday u. 58, 1092

Christoph Girardet talált filmnyersanyagokból készíti műveit, kutatásai során elsősorban az ötvenes–hatvanas évek mozifilmjeihez nyúl, legtöbbször a kevésbé ismertekhez. Sokszor ugyanazt a motívumot követi filmeken át, kiválasztja, kivágja és egy hasonló mellé illeszti a képeket, szekvenciákat, így épít fel jeleneteket vagy emeli ki a választott töredék filmeken át visszatérő jellegét. A legáltalánosabb részletekből megkapóan egyedi metafilmeket készít. Műveinek elsődleges témája a film és a filmes valóság konstruáltsága, amely egyben a filmnézés tudatosítását és az arra való reflexiót is magába foglalja.

A Trapéz Galériában 2016 november 11.-ig látható kiállításához kapcsolódóan 2016. október 27-én a Goethe Intézetben látható válogatás a művész saját, és Matthias Müllerrel közösen készített munkáiból. A vetítést a művész vezeti be.

Trapéz Galéria
1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 3.
trpz.hu

A vetített filmek:

Silberwald (Girardet) 2010, 12 min.
Fabric (Girardet) 2014, 10 min.
Storyboard (Girardet) 2007, 5 min.
Meteor (Girardet & Müller) 2011, 15 min.
Cut (Girardet & Müller) 2013, 13 min.
personne (Girardet & Müller) 2016, 15 min.

Teljes játékidő: 70 perc

Silberwald  2010, 12 min.
3 csatornás videoinstalláció, színes, hanggal
A Silberwald a háború utáni német filmgyártás megrendezett ártatlanságára hívja fel a figyelmet. A három, egymással összehangolt vetítésen idealizált táji környezetben játszódó romantikus filmek egymással szinte felcserélhető jelenetei futnak. Az archetipikus szereplők látszólag békés jelenetei, ártatlan gesztusaik a kapcsolatokról és az izolációról, versengésről, zavarodottságról, félelemről és elutasításról szóló narratívákká sűrűsödnek.

Fabric (Girardet) 2014, 10 min.
4:3 | ff| hanggal
A Fabric egy műselymeket bemutató, később megsemmisült holland kereskedelmi filmanyag munkakópiájának felhasználásával készült. Hiányoznak belőle azok a részek, amelyeket a később elkészült filmhez felhasználtak, ezek helyét pittyegés jelzi a máskülönben néma filmen. Amíg a törékeny narratívát követi, a Fabric című film egy elveszett munka alakmását hozza létre

Storyboard (Girardet) 2007, 5 min.
4:3 | színes és ff, hanggal
A Storyboard véletlenszerűen kiválasztott képeket fűz össze: üres tereket, mesterséges környezeteket, titokzatos gesztusokat. „a talált nyersanyagból építkező  munkák kapcsán gyakran működő asszociatív érzelemkeltés helyett ebben a montázsban a képek elválasztódnak egymástól, a jelentések lefejtődnek, míg végül egy üres gesztus marad csak – mint rég elfeledett érzelmek emlékei.” (Marcel Schwierin)

Meteor (Christoph Girardet & Matthias Müller) 2011, 15 min.
1,66:1 | színes és ff, hanggal
Számos filmből kiemelt meseszerű pillanatok és régi sci-fi jelenetek ötvöződnek a Meteorban, egy kisfiú élményeit és képzeletvilágát felvillantó filmben. A gyerek szobájából a mesterséges kozmoszba repítő fantasztikus utazást a média-képek és a képzelet alakítják.

Cut (Christoph Girardet & Matthias Müller) 2013, 13 min.
16:9 | színes és ff, hanggal
A test, mint sosem gyógyuló seb.

personne (Christoph Girardet & Matthias Müller) 2016, 15 min.
16:9 | színes és ff, hanggal
personne – valaki, senki, bárki: mi magunk az időben. Állhatatosan, hiábavalón. Az „én” a folyamatos önállítás szükségességében. 

A Facebook esemény itt érhető el.