Labus Máté és Győri Blanka kiállítása az Óbudai Társaskörben

Hüledék vetemény, azaz Győri Blanka és Labus Máté mail art projektje.

Figyelmünk naponta lecsapódó nyomait gyűjtjük össze, postázzuk el a másiknak, megosztjuk egymással a folyamatos belső monológ egy-egy darabját. Szövegek, tárgyak, rajzok, fotók. A naponta lejegyzett gondolatfoszlányok a kapcsolódás révén átminősülnek, az egymás mellett futó belső monológok összeérintésével a másik reakcióival kiegészülve válik tágabbá saját rendszerünk.
Az első mozdulat a nyitás a másik felé, amikor a napok felszíni eseményei mögött létrejövő gondolati kivonatokat beeresztjük egy kapcsolatba, de nem a megszokott módon, beszélgetések során, hanem zárt kompozíciók – vagyis képek - formájában. Az absztrakció és a komponálás révén a két fél között nem jön létre határszegés, saját rendszerünk koherens marad. 

A dialógus ritmusa folyamatosan változik, vannak hetek, amikor minden nap találunk valamit a postaládában, aztán szünet, vagy két-három boríték érkezik egyszerre. A közeledés és távolodás változása mozgásban tartja az energiát. A párhuzamos narrációs lebegés pedig kizárja a hagyományos, kronologikus történetmesélés lehetőségét. A találkozások, súrolódási pontok, ütközések hatására a gondolatok sokszor eltérülnek eredeti irányuktól és új pályákra állnak. 
A kézírás, ami minden egyes küldeményben jelen van – ha máshol nem, a borítékon – egyrészt a személyiség hordozója, másrészt a küldő állapotjelentése, hiszen mindig változik. A folyamat része a gesztus fizikai és gondolati síkjának egybeesése.

nyitvatartás:
március 15-től április 2-ig, hétfő kivételével 15 és 19 óra között