Pályázati kiírás a 2017. évi Deák Dénes Ösztöndíj elnyerésére

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány huszadik éve teszi közzé felhívását, és adja ki ösztöndíját. Az pályázat Székesfehérvár város érdekében végzett kiemelkedő tudományos, művészeti, kulturális vagy városcsinosító tevékenység (értve ez alatt a szervező munkát is) elismerése, a kimagasló eredmény honorálása. A Deák Dénes Alapítvány célja, hogy ösztönzőleg hasson Székesfehérvár múltjának feltárása, igaz és nemes értékeinek megbecsülése, bemutatása, a város szépítése irányában.

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületeken doktori iskola hallgatója részére.

Pályázni
- egy évre szóló, részletes kutatási tervvel,
- szakmai önéletrajzzal
- és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.

Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre; ezen felül egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest, II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát - a lakás közüzemi díjainak kifizetése (gáz, villany, telefon) az ösztöndíjast terhelik.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként írásban kell beszámolót készíteni, majd az ösztöndíj lezárásakor tanulmányban összefoglalni kutatási eredményeit 2018. év januárjáig.
Az ösztöndíjasnak a két éven belül e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt mint támogatót fel kell tüntetnie.
Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. május 31.

Az elbírálás határideje: 2016. július 25.

Az ösztöndíj első részlete kifizetésének, valamint a lakásba való beköltözésnek dátuma 2017. január.

Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.

További információ kérhető a fenti címen, e-mail-en, illetve telefonon: 22/329-431.