Kiterjesztett határok

A Billentyűk – Blattner Géza kísérleti bábszínháza az avantgárd Párizsban című kiállítás elé

Láposi Terka

Kiterjesztett határok – talán ez a legplasztikusabb válasz arra, hogy mitől lesz sajátos a több szegmensben érvényes határátlépésekre vállalkozó Billentyűk című kiállítás. Blattner Gézát (1893 – 1967) bábművészként kanonizálta a 20. század színháztörténete. Az egyszerre bábművészeti és színháztörténeti jelentőségű életművet a MODEM-ben megrendezett kiállítás a 20. század ’30-as, ’40-es éveinek életérzését feltáró képzőművészeti sokszínűségébe ágyazza be, illetve kiterjeszti a téri dramaturgiát a színházhoz kötődő médiumokra, azaz testre, tárgyra, bábura, hangra, anyagokra, tapintásra.

 


Előkészületek a Billentyűk kiállításhoz   Fotó: Czeglédi Zsolt/MODEM

A bábszínház olyan művészeti médiumként létezik, amely hibrid jellegénél fogva magához kapcsol számos művészeti ágat. A Billentyűk című kiállítás ezt az összetettséget kiterjeszti a galéria tereire, ezzel teremti meg a teatralitás közegét, melyben a műfajok közötti kapcsolatokat, egymásra hatásokat is érzékelhetővé teszi, főként azáltal, hogy a blattneri életműből újraértelmezett, kortárs bábelőadásokat a műalkotások közegében mutatja be. A kiállítótérben kialakított, Blattner oeuvre-je által inspirált színpadi konstrukciók között előadott bábos montázsok gazdag összművészeti projektek. A Vojtina Bábszínház által színre vitt bábos etűdök arra tesznek kísérletet, hogy a 20. század eleji, de máig ható bábművészeti újításokat megpróbálják transzportálni a jelenbe. A blattneri hagyatékból olyan elemeket gyűjtöttek ki és gondoltak újra, melyek sokszínűségüknél fogva részletes betekintést nyújtanak a mai nézőnek az egész életműbe. A kiválasztásra került művek még most is irányokat kijelölő erővel rendelkeznek, mert a bábműfaj számos aktuális kérdését érintik. Ezek az irányvonalak az anyaghasználat filozófiájától, a technikai, szerkezeti újításon, a fényszínház és az árnyjáték technikai határtalanságán át, a szöveg nélküli mozdulatszínházig, a bábu létfilozófiai jelteremtéséig, a képzőművészet „megmozdíthatóságáig” hatnak. A befogadói szerepek is gazdagodnak: a tárlat struktúrája, szellemi íve nemcsak a színházat szerető nézőt szólítja meg, hanem minden kísérletező, aktivizálható érdeklődőt is.
 


Szívek, ha találkoznak – Próba a Billentyűk kiállításon   Fotó: Hunatu Emil/MODEM

A MODEM terében felépített sokszínűség ugyanannyira szól a 20. század elejének korhangulatáról, Blattnerről, Blattner gyerekkoráról, bábjairól, bábtechnikai szabadalmairól, színházteremtő és a bábműfaj művészeti bábjátékká való elemeléséről, mint napjaink kortárs művészeti reflexióiról. Az életműben, a fennmaradt bábok között performatív konstrukciók, bábos színházi felvetések zajlanak, melyek során a néző/résztvevő az „itt és most”-ban megtapasztalhatja a művészetek egymást feltételező összhangját. Blattner és korának művészei indítják, tartják és egyben keretezik az egyazon térben és időben életre kelő színházi akciókat.
 

Szívek, ha találkoznak – A Vojtina Bábszínház produkciója a Billentyűk – Blattner Géza kísérleti bábszínháza című kiállításon a debreceni MODEMben.   A MODEM jóvoltából

Az érzékeny felületű, törékeny, olykor precíziós finomságú szerkezetű bábok elsődleges kontextusa a vizualitás, a képzőművészeti indíttatás. Blattner Géza művészetében vitathatatlan a képzőművészeti motiváció, ezt bizonyítja számos vizuális kísérlete. A kiállítás ezen túl arról is szól, hogy milyen paradigmaváltáson esett át a tárgyhasználat a színházak, a bábszínházak világában. Ennek egyik eredője Blattner 1919-ben megkezdett, máig inspiratív művészete, alkalmazott képzőművészeti elgondolásai, bábszínházai. A Blattner-életművet bemutató tartalmi elemek új alkotókkal egészülnek ki a kiállításon: egy – már említett – részük Blattner kapcsolati terében alkotott, másik részük pedig kortárs, fiatal művészként gondolta újra és állította színre 2017-ben Blattner művészetét.

Ahogy a színházi gyakorlatnak megkerülhetetlen sajátossága a bábelőadásokba integrálódó (audio)vizuális és digitális technológiai médiumok megjelenése, úgy a tárlat is nagy fokú bátorsággal kezeli a fennmaradt bábos hagyaték újraláthatóságát.


 


Billentyűk – Blattner Géza kísérleti bábszínháza az avantgárd Párizsban
Megnyitó: 2017. november 18. (szombat), 16 óra
A tárlatot megnyitja: Gergye Krisztián rendező, kortárs táncos, színész
Blattner életművét bemutatja: Lőrinc László történész
Közreműködik: Nouvelle Performans
A megnyitón való részvétel ingyenes.
A kiállítás 2018. február 25-ig látogatható. Belépő: 400 / 200 Ft

Helyszín: MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.)

A kiállításhoz kapcsolódó pályázatok:
Párizsi Maszkabál (jelmez- és maszktervező pályázat)
Pályázat Az ember tragédiájához (bábszínházi tér tervezésére)