Műkritikusok nyílt levele az Artpool mellett

A hazai műkritikusokat tömörítő AICA nyílt levelet intéz Halász János államtitkárhoz, a térség művészetét egyedülálló módon archiváló Artpool kutatóközpont megmentése érdekében.

Címzett: Halász János Kultúráért Felelős Államtitkárság
Tárgy: Az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért

Tisztelt Államtitkár Úr!

Levelünket a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozata tagjaiként, az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradása érdekében írjuk. Mint kritikusok, művészettörténészek, a kortárs képzőművészettel foglalkozó szakemberek követjük az Artpool tevékenységét, használjuk archívumát, és nagyra becsüljük azt a munkát, amely az intézményben folyik. Jelen levelünkben elsősorban azokat a szempontokat hangsúlyozzuk, amelyek az Artpool működését mindennapi munkánkhoz elengedhetetlenül szükségessé teszik. Az AICA Magyar Tagozata célkitűzései között szerepel a kortárs magyar képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet és határterületeik értékeinek feltárása, terjesztése és képviselete. Ennek a feladatnak az ellátásában nélkülözhetetlenek azok az intézmények, amelyekben a kortárs művészet legfrissebb fejleményeivel kapcsolatos dokumentumokat szisztematikusan gyűjtik, az eseményeket – többek között hang- és/vagy képrögzítéssel – dokumentálják. Az Artpool ezen a területen ma az egyik, talán a legfontosabb, de mindenképpen a leginkább példamutatóan működő intézmény Magyarországon. Az Artpool nagy múltra tekint vissza a kortárs magyar művészet külföldi megismertetésében és a nemzetközi művészeti trendek magyarországi közvetítésében: minden kutató támaszkodhat nemzetközi archívumára és nemzetközi kapcsolataira. Az AICA Magyar Tagozatának tagjai többségükben művészettörténeti jelenkor-kutatással, a magyar művészet közelmúltjának és jelenének feltárásával foglalkoznak. Az Artpool nélkül ezek a kutatások nem, vagy csak hiányosan valósulhatnának meg. Az Artpool szerepe ugyancsak kiemelkedő a művészeti felsőoktatás és a művészettörténész-képzés feltételeinek javításában, az oktatási színvonal emelésében, valamint a tehetséges fiatal művészettörténészek és műkritikusok pályakezdésének segítésében. Bízunk abban, hogy az Artpool tevékenységének jelentőségét nemcsak a szakma képviselői, de Államtitkár Úr is ismeri és elismeri, és a Minisztérium mindent megtesz a Művészetkutató Központ hosszú távú és kiszámítható működéséhez szükséges körülmények biztosítása érdekében.

Tisztelettel:
Az AICA tagjai:

András Edit
Andrási Gábor
Angel Judit
Baglyas Erika
Bagyó Anna
Bakos Katalin

Beke László
Bencsik Barnabás
Bordács Andrea
Cserba Júlia
Csizmadia Alexa
Dévényi István
Fabényi Júlia
Faludy Judit
Fehér Dávid
Fenyvesi Áron
Fitz Péter
Forgács Éva
Hajdu István
Havas Lujza
Hegyi Dóra
Horányi Attila
Horváth Ágnes
Jerger Krisztina
Kemény Mária
Kernács Gabriella
Kokai Károly
Kovács Ágnes
Kovács Péter
Kovalovszky Márta
Krasznahorkai Kata
László Zsuzsa 

Mélyi József
Markója Csilla
Marosi Ernő
Muskovics Gyula
N.Mészáros Júlia
Nagy Gergely
Nagy Ildikó
Nemes Attila
Paksi Endre Lehel
Passuth Krisztina
Pataki Gábor
Perenyei Mónika
Perneczky Géza
Peternák Miklós
Petrányi Zsolt
Rényi András
Páldi Lívia
Sasvári Edit
Somogyi Hajnalka
Somogyi Zsófia
Süvecz Emese
Sturcz János
Stenczer Sári
Stepanovic Tijana
Százados László
Szoboszlai János
Szőke Annamária
Tatai Erzsébet
Tímár Árpád
Timár Katalin
Török Tamás
Turai Hedvig
Várkonyi György
Wessely Anna
Zólyom Franciska
Zwickl András