A szar abszolút tagadása

Gerőcs Júlia: Kakológia

Kadlót Nikolett

Első asszociációnkkal ellentétben a szó eredetileg nem az anyagcserével hozható kapcsolatba, jelentése: hibás beszédmód. Voltaképpen az első értelemben is jó címválasztásnak bizonyul Gerőcs Júlia performansza esetében, amely a giccs témáját járja körül – szó szerint –, a szar mint esztétikai kategória felől közelítve meg azt.


Forrás: offbiennale.hu

Kakológia című különleges előadás célja éppen az elidegenítés, a meghökkentés. Az előadónő fiktív párbeszédbe elegyedik Milan Kundera cseh íróval a giccsről és annak egzisztenciális jelentőségéről. A performatív beszélgetés apropója a szerző regényéből vett idézet: „„… a giccs a szar abszolút tagadása; a szó szoros és átvitt értelmében: a giccs kizárja látószögéből mindazt, ami az emberi létben esszenciálisan elfogadhatatlan.” Valós vagy idézett történeteken keresztül olyan helyzetek villannak fel, amelyekben a szereplők kétségtelenül nagyon rosszul érzik magukat – szarban vannak.

A szokatlan előadás végén talán éppen az az elérendő cél, hogy kellemetlenül érezzük magunkat. Hogy hazafelé tartva áhítsuk a megszokott, már-már giccses állandóságunkat, visszakucorodjunk a saját, személyes komfortzónánkba. Éppen ezzel kezdjük el tudattalanul az előadás problémafelvetését megélni, boncolgatni, hogy vajon a giccs leküzdendő jelenség vagy szükségszerű adomány igazából?


Kakológia
Gerőcs Júlia performansza
#OFFBB