Hangzó Budapest

Sound as Space - Nem látod? Séta a fülnek!

Csiszár Mátyás

Az Off-Biennále hatalmas programáradatából a hangalapú műalkotások sem maradtak ki. A Sound as Space című több helyszínes kiállítás az egész belvárost behálózva az urbanisztika és a térérzékelés hangzó lehetőségeivel foglalkozik.Az apró városi terek felfedezése – ahol a műalkotások bújnak meg – már önmagában is sok izgalmat ígér. Praktikus info, hogy a koncepcióban (illetve a kísérő kiadványban) szereplő összes alkotás és helyszín bejárására nagyjából 1,5-2 órát is érdemes szánni. Önállóan is megtehetjük a körutat, de választhatjuk a Hosszúlépés vezetett sétáit is. Utóbbiban ugyan alkalmazkodnunk kell a programra összeverbuválódott csoport befogadási sebességéhez, de cserébe számos plusz információt kaphatunk a művekről és a kiállítási terekről.

Az egyes helyszínek bejárásának nincs kötött, előre megszabott sorrendje, így az egyszerűség kedvéért kövessük a séta tematikáját. Az első állomás a Rákóczi tér egyik sarkában, a Víg utca 20. alatt található. Az apró térben Gaat András helyspecifikus installációja hallható. Gaat a prostitúció problémáiról és megoldási lehetőségeiről kérdezgette a Rákóczi tér, valamint egy amszterdami piros lámpás negyed járókelőit. Ezek után a hangnemében igen eltérő interjúkat egymásnak eresztette ugyanazon a rádiós frekvencián. A keleti és nyugati társadalmi valóság ütköztetése az éterben. Metaforikus újraolvasása a nyitottságot sugárzó Szabad Európa Rádió frekvencia-zavarásának.


Tornyai Péter: Városi tücskök    Fotó: Horváth Gideon

A második állomás a Vitkovics Mihály utca 3. szám alatt van, ahol Kolozsvári Csenge videóalapú hangtanulmánya látható, illetve kipróbálhatóak Tornyai Péter különleges tekerős-lyukkártyás „zenedobozai”. Az apró kis hangkeltő eszközök nem zenei harmóniákat játszanak vissza, hanem a városi tér csomópontjait transzformálják hangmagasságok és csend váltakozásává.


Kolozsvári Csenge: Poliritmia    Fotó: Horváth Gideon

A Király utcai Central Passage az utolsó helyszín, ahol Várnai Gyula és Gryllus Ábris munkái várják az odalátogatót. Várnai a kopogás – a bebocsátásra jelentkezés – hangjának anatómiáját tanulmányozza munkájában. Gryllus pedig egy kolosszális, lüktető hangerdőt épített. Itt egy térdig érő, 10x10-es hangsugárzómátrixban lehet bolyongani, ahol a metronómhangon alapuló installáció aszerint változtatja a ritmikus lüktetését, (amely alapjáraton másodpercenként egy taktus), hogy a „felhasználó” éppen hol van.


Várnai Gyula: Replika    Fotó: Horváth Gideon

Érdemes megfigyelni, ahogy kiállítóhelyenként egyre nő az interakciós lehetőségek száma. Az elején csak fülelni lehetett, később már a hang-tér-kép lejátszási sebességével is játszhatott az ember, a végén Gryllus munkájában pedig az installáció alapját képezte a befogadó jelenléte és tevékenysége.

A Király utcai helyszín különlegessége, hogy az odakészült alkotások digitális technológiafejlesztés nélkül nem jöhettek volna létre. Ez azt jelenti, hogy az installációk tulajdonképpen a képzőművészet értelmezési tartományában publikált prototípusok, melyek tekintélyes mérnöki tudás felhasználásával képesek a művész üzenetét artikulálni. A pszichoakusztika, a design, és a technológiai fejlesztés metszéspontjába kerülő alkotások így egy olyan élményt ígérnek, ami Budapesten ritkán élhető át. Az ilyen típusú művészeti önkifejezésnek ugyanis nincs túl nagy hagyománya, hiszen a sok esztétikai dimenzió (hangzó, tárgyi, felhasználói élmény) határterületein lavírozó alkotás megannyi kockázatot is rejt. A művésztől és a kurátortól egyaránt teljesen más szerepeket vár el, mint egy klasszikus kiállítási szituáció. Gazdasági terminológiát használva a kurátor itt egy digitális művészeti producerré válik, a művész pedig egy kreatívipari fejlesztés művészeti vezetőjévé. Bár furcsán hangzik, de belátható, hogy ilyen kifejezések mentén is gond nélkül újraolvashatóak az alkotások. Sőt lehet, hogy ezen kifejezések mentén egy fokkal hozzáférhetőbbek is a képzőművészeti közéleten kívüli szereplőknek.


Gryllus Ábris: PS - Hommage to György Ligeti    Fotó: Horváth Gideon

A hozzáférhetőség, a szélesebb közönség bevonása egyébként kiemelt szerepet kapott a projektben, hiszen a kiállításhoz kapcsolódó kiadványt megannyi szórakozóhelyen és kulturális intézményben látni lehetett. A vezetett séta pedig a már említett kontextualizálásban segített sokat. Összességében tehát egy izgalmasan felépített, (több helyszínes) kiállításról van szó, mely a városi teret épp annyira belakja, mint amennyire kihasználja az interakciós lehetőségeket. Változatos művészeti attitűdökkel és médiumokkal keresi kortársaink válaszait a tér és hang kapcsolatáról megfogalmazott kérdésekre.

 

Sound as space
Résztvevő művészek: Gaat András, Gryllus Ábris, Kolozsvári Csenge, Tornyai Péter, Várnai Gyula
Kurátorok: Őze Eszter & Perczel Júlia
Szervezőpartner: Hosszúlépés. Járunk?

Artmagazin ♡ OFFBB