A képek kora visszavezet minket a középkorba

Interjú Ősz Gáborral

Földes András

Ősz Gábor katonai bunkereket és felhőkarcolók szobáit alakította át camera obscurává, hogy falnyi méretű fotókat készítsen. Fehérre festett egy parkot, hogy csakis filmes technikai módszerekkel eljátszhassa a napfelkeltét. Átfestette a műtermét úgy, mintha a valóság negatív filmen jelenne meg. Mire akar rájönni a Hollandiában élő, most a Ludwig Múzeumban kiállító művész, aki Antonioni Nagyításában a rejtélyes gyilkosság után kutató fotóséhoz hasonlítja munkamódszerét?

Festőként kezdett dolgozni. Milyen úton jutott el a munkásságát meghatározó film, fotó, camera obscura irányába?

Festőnek addig tartottam magam, amíg fizikálisan kapcsolatban álltam a festészettel, amíg festettem. 1993-ban történt a váltás, de ez nem volt egy határozott fordulat, mivel már a festés időszakában is kísérleteztem más médiumokkal. Volt egy sorozatom, ami monokróm vagy kvázi monokróm program volt. Azt a címet adtam neki, hogy Képek a falon. Múzeumok tereit fényképeztem. Olyan képeket állítottam elő, ahol a festmények az általam teremtett fényviszonyok miatt nem láthatók, fekete négyzetekként jelennek csak meg. Ezekből csináltam szitasorozatokat is, beledolgozva a festmények részleteit. Kevertem a fotót a festménnyel.
Aztán az akkor még működő Újlak csoporttal fényinstallációkként készítettem el ezeket a munkákat. Egy sötét térben a fényeket fiktív képek mögé helyeztem, a kép ellenfénybe került, így csak a fogalmi tény jelent meg, hogy képről van szó.

Maga mögött hagyta ezt a korszakot?

Érdekes módon a Képek a falon vonala visszajött, mert két filmet is csináltam, amelyekben nem a festmények jelennek meg, mint fekete négyzet, hanem a vetített kép jelentkezik, mint üres kép. Vagyis az üres kép látszata. Míg a fekete képnél egyértelmű, hogy ott a festmény a fényviszonyok miatt nem látható, a vetített képnél az embereknek az üres kép asszociációja ugrik be. Pedig itt nem arról van szó, hogy a képen nincs információ, hanem éppen hogy túl sok az információ, ettől ég ki, lesz fehér.
A sorozat három munkából áll: Ontology, Tautology és a Fenomenology. Az Ontology egy filminstalláció. A végtelenített filmszalagot fűztem egy vetítőbe, ami a falra vetíti az üres képet. Ezt a képet rögzítem, majd a felvett kép kerül vissza a loopba. Amit újra felveszek. Újra kivetítek. Újra felveszem. Azt vizsgáltam, hogy mi történik akkor, ha ezek a vetített felületek halmozódnak.


Ősz Gábor: Ontológia / Ontology, 2011 (állókép a filmből). © Gábor Ősz. A művész jóvoltából

Nagy ívű projektjei fűződnek a camera obscurához, mostanra azonban ez a módszer mintha teljesen kikopott volna az eszköztárából. Milyen szerepet játszott a lyukkamera a munkásságában?

A fényérzékeny felület direkt bevilágítása érdekelt, rögtön a papírra rögzítettem a képet. Nagyon közvetlen kép jön így létre, amely semmilyen más technikai folyamaton nem megy át. Nem alkalmaztam semmilyen módszert a kép manipulálására.
Az első kísérleteket '99-ben kezdtem a technikával, az első képek 2000-ben készültek. Az építészetre vonatkoztatott camera obscurás munkákat 2004-ben zártam le. Az egyik utolsó volt a Constructed view, ahol betonépületek falában található lyukak segítségével készítettem lyukkamerát. Négy év alatt öt projektet hoztam létre. De lezártam ezt a korszakot, és más dolgok kezdtek foglalkoztatni.
A kiút érdekes módon egy másik camera obscurás munka volt. Az érdekelt, hogy miként lehetne megoldani, hogy a bevetülő kép rögtön pozitív legyen, ne kelljen a negatívot átfordítani. Ekkor jutott eszembe, hogy a valóságot kellene negatívvá tenni, és akkor a vetülete válna pozitívvá. Negatívvá festettem a műtermem sarkát, az ablakot, alatta a radiátort. Ezzel absztrakt képi rendszert hoztam létre. Ezt lefotózva a kép negatívja a valóságosnak tűnő teret rajzolta ki.


Ősz Gábor: Festéktől a fényig, 2009 (állókép a filmből) © Gábor Ősz. A művész jóvoltából

A téma következő állomása a Nagyítás, amely erős párhuzamot mutat Antonioni Nagyítás című filmjével. A filmben egy fotós próbál bejutni a fényképbe, a képbe való behatolással szeretne a titok nyitjára jutni. Újra és újra nagyítja a fotót, hogy megtalálja a választ. Az általam használt cím metaforikus kapcsolatra utal: én is be akartam hatolni a képbe, negatív-pozitív rendszerbe. Ehhez fehérre festettem egy parkrészletet.

Befestett egy bokrot?

Nem egyet, hanem sokat. A valóság egy részét átfestettem fehérre és színesre. Az éjszakai felvételen a lámpák alulról világították meg a természetet. Ezáltal fordított kép jött létre. Az éjszaka felfogható a nappal negatívjának, ez jelenik meg a munkában.

Az első projektnél radikális váltás van a filmben, a fekete-fehér kép hirtelen fordul át színesbe. Egy másik munkában megpróbáltam olyan filmet létrehozni, amely szintén Antonioni filmes megoldásával ápol kapcsolatot: úgy oldom meg a negatívból pozitívba való átmenetet, hogy az éjszakai égre néz a kamera, és akkor átfordul a kép színesből fekete-fehérbe, kivilágosodik és azt az érzetet kelti, hogy hajnal van. Itt a technika részese lesz a film történetének.


Ősz Gábor: Nagyítás A. kép, 2010. © Gábor Ősz. A művész jóvoltából

Mivel foglalkozik most?

Az egyik új projektem a legelső színes filmek technikájával dolgozik. Kevesen tudják, hogy a legelső színes kép fekete-fehér volt. A 19. században készítették. Három filtert használtak ahhoz, hogy színes legyen. Először egy kék, aztán sárga, és végül vörös filter előtt készítettek egy-egy fekete-fehér képet. Majd a három képet három vetítővel három fényszűrőn át egymásra vetítették, és így létrejött egy valós, színes kép.
Tervezek egy hármas vetítést, amely egy másik hármas egységgel, a trikolorral játszik. A projekt alapja, hogy mennyire azonos a holland és a szerb zászló. A két nép tragikus kapcsolatba került a srebrenicai mészárlás során, ahol a holland békefenntartók nem tudták megvédeni a szerbektől a bosnyák civileket. A projektben a két zászló színeit játszom egymásba ezzel a technikával.

Mi izgatja ezekben a képi játékokban? Mit keres, amikor falnyi camera obscurás képeket készít, amikor negatívvá festi a valós teret, vagy amikor látszólag üres filmet rögzít újból és újból?

Régóta foglalkoztat, hogy mi a kép, mivel foglalkozik a kép, miért jön létre a kép? Az emberiség fejlődésében a kép hamar megjelenik, előbb, mint az írás. Az individuális személyfejlődésben is sokkal előbb jelentkezik a kép, mint a nyelv vagy az írás. Érdekelt, hogy mi az oka a kép nagy jelentőségének.
Külön érdekes, hogy a mai kor egyre inkább képekben közvetíti az információt. Azt is mondhatnánk, hogy a verbális vagy írott információs rendszerek háttérbe szorulnak a képpel szemben. Ez visszavezet minket a középkorhoz. Akkor volt egy olyan átmeneti időszak, amikor az írástudatlanság jelentős volt, és az emberek főleg képek alapján kapták az információkat.

Hozzá tud szokni a jelenlegi, átalakuló új vizuális környezethez?

Próbálok, de azért ez teljesen más, mint a gyerekeimnél, akik már ebbe születnek bele. Ez olyan, mint amikor valaki születésétől fogva beszél egy nyelvet, vagy belekerül az új nyelvi környezetbe, és ott sajátítja el azt. A képességeitől függően képes lehet arra, hogy kiválóan beszélje azt a nyelvet, de soha sem fogja elérni azt a szintet, mint aki ezzel született. De az újabb, az őket követő generáció is újabb szituációkba kerül. Ami most zajlik, az nem egyszeri, különleges változás.


Ősz Gábor 1962-ben született Dunaújvárosban. Amszterdamban él és dolgozik. Művei számos magyar, holland, francia és német közgyűjteményben – Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest; Stedelijk Museum, Amsterdam; Gemeente Museum, Hága; FNAC, Paris; Frac Franche-Conté, Franciaország – megtalálhatók. 2010-ben elnyerte a Paris Photo BMW-díját.

Ősz Gábor Háromszor három című kiállítása 2013. november 03-ig tekinthető meg a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeumban.

A művész honlapja: www.gaborosz.com