És mindeközben Kölnben „a magyar művészet újrafelfedezése zajlik”*

Képes beszámoló a 2015-ös Art Cologne-ról és a Bookmarks kiállításról

Rechnitzer Zsófia

A múzeumok és nagynevű nonprofit intézmények kiállítási programjait sok kritika éri manapság. Leginkább a hierarchikus felépítésükből adódó lassú reakcióidejüket bírálják, mely meggátolja őket az éppen aktuális diskurzusban való szerepvállalástól. Valószínűleg éppen ennek következtében körvonalazódik az a nemzetközi tendencia, miszerint a kereskedelmi galériák kiállításai és egyéb projektjei gyorsabban reagálnak a szakma figyelmébe kerülő kérdésekre, problémákra – legyen szó akár a háttérbe szorult művészeti irányzatok pozicionálásáról. Az aktív piaci szereplők magasfokú szakmai felkészültségükkel releváns alternatívát nyújtanak a lomha intézményekkel szemben, továbbá nem riadnak vissza olyan funkció betöltésétől sem, amely elsődlegesen nem az ő feladatuk lenne.1


Szentjóby Tamás Csehszlovák rádiója a Bookmarks kiállításon   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin 

Így nem meglepő az sem, hogy a magyar neoavantgárd művészet iránti – régóta várt, azonban csak az elmúlt években mutatkozó – nemzetközi figyelemre is három budapesti székhelyű kereskedelmi galéria válaszolgat koncepciózusan a mára kiállítássorozattá avanzsált Bookmarks (Könyvjelzők) bemutatókkal.


Bookmarks 2013 © Artmagazin

A acb, a Kisterem és a Vintage galériák által közösen szervezett tárlat első verziója a régi B55 Galéria impozáns terében valósult meg 2013 őszén. A galériák reprezentált művészeik közül válogatva egy lehetséges narratívát vázoltak fel, mely rávilágított a jelenkori képzőművészeti praxisok és az 1960-as, 1970-es évek progresszív törekvései közti kapcsolatokra.Mindemellett a sok szempontból hiánypótló tárlat utat nyitott a nemzetközi művészeti diskurzus felé is. (Nagyot szólt például, hogy a budapesti bemutató „díszvendége” nem más volt, mint a TATE Modern kelet-európai és orosz gyűjteményezési bizottsága.)


Bookmarks kiállítás az Art Cologne előcsarnokában   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin
Kiállító művészek: Attalai Gábor, Altorjay Gábor, Bak Imre, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Halász Károly, Jovánovics György, Kaszás Tamás, Keserü Ilona, Kis Varsó, Kokesch  Ádám, Ladik Katalin, Lakner László, Maurer Dóra, Perneczky Géza, Société Réaliste, Szentjóby Tamás, Szabó Dezső, Szalay Péter, Tót Endre, Várnai Gyula

A támogató visszajelzéseken felbuzdulva és a nemzetközi figyelmet meglovagolva a második Bookmarks hatványozottan a külföldi művészeti színtérre koncentrált. Profiljukhoz hűen a tárlatot nem egy múzeumi térben, hanem a kereskedelmi vásárok archetípusán, a 49. Art Cologne-on mutatták be a szervező galériák április 16. és 19. között.

Daniel Hug3, a kölni vásár igazgatója, kiemelt kiállításként hívta meg a huszonkét művészt felsorakoztató tárlatot, mely a vásár központi aulájában felépített kiállítótérben kapott helyet. A Bookmarks elhelyezkedése már önmagában is figyelemre méltó, csakúgy mint a kiállítás anyagát feldolgozó kiadvány, melyet a berlini gigagyűjtő, Christian Boros4 kiadója, a Distanz publikált és terjeszt (természetesen nemzetközi szinten).


Bookmarks Ladik Katalin 1982-es Poemask című sorozatával.   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin


Bookmarks - Halász Károly múzeuma   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin

A vásárok izgatott, dübörgő ritmusához szokott gyűjtőknek a Bookmarks kiállításra irányuló koncentrált figyelme – valljuk be – meglepő. Vásári kontextusban intézményi színvonalú kiállítást bemutatni nem kis dolog, és a bemutatót övező óriási figyelem is jelentős érdem. A tárlatot szervező három galéria vezetői az általuk bemutatott munkák iránti fokozott gyűjtői érdeklődésről és pozitív visszajelzésekről számoltak be.

De a kölni vásár szemszögéből is szokatlan volt a magyar anyag népszerűsége. Az Art Cologne 1967-ben a világ első művészeti vásáraként azzal a céllal jött létre, hogy felélessze a nyugatnémet műtárgypiacot. A jövőre fél évszázados esemény nemzetközi pozíciója az elmúlt évtizedek vásárdömpingjében elhalványult ugyan valamelyest, de lokális szerepe még mindig nagyon erős.Az Art Cologne elsődleges platformként szolgál a német piac egyesítésére, melyhez Köln és a régió magángyűjtői és aktívan vásárló intézményei megfelelő bázist teremtenek. A vásár összetétele is jól példázta ezt: a több mint kétszáz kiállító galéria 60%-a helyi központú.


A berlini KOW és a Kraupa Tuskany Zeider galériák közös standja a New Contemporaries szekcióban és a stuttgarti Edith Wahlandt Galerie standja Ernst Hermanns munkáival.   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin

A kiállítók három „kronológiai” szekciókra tagolva jelentek meg a vásáron. Az alsó szinten kapott helyet a háború utáni és a modern anyag, olyan nagynevű dealerekkel mint például Hans Mayer.Egy emelettel följebb helyezkedett el a kortárs szekció a legnagyobb kontingenssel. Itt a szokásos nemzetközi „nehézfiúk” (Hauser & Wirth, Marlborough Contemporary, David Zwirner) mellett a vezető német galériák (Sprüth Magers, Galerie Bucholz) és a fairt mind létszámban, mind hangulatban domináló cutting edge7 galériák vonultak fel.

Ez utóbbi vonal minden értelemben a vásár legfelsőbb szintjén tetőzött, ahol névlegesen is az „új kortársaké” lett a főszerep. Ebben a vibráló szín- és érzelemkavalkádban megnyugvást jelentett rábukkanni a Bookmarks kiállítást szervező három magyar galériára. A Collaborations (Együttműködések) szekcióban mutatkoztak be, ahol a galériák művészekkel, kurátorokkal együttműködve hozták létre standjaikat.


A Kisterem standja Jovánovics György és Kaszás Tamás munkáival.   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin

A galériák a Kisterem kivételével először vettek részt az Art Cologne-on. Valkó Margit szerint – aki négy év után idén állított ki újra a vásáron - a Bookmarks adta támogatottsággal „sokkal könnyebb a nem szakmai érdeklődők figyelmét is felkelteni. Hiszen a szakma már legutóbbi részvételünkkor is nagy figyelmet szentelt a standunknak, idén azonban gyűjtők is érdeklődnek már a konkrét művészek és az egész szcéna iránt.”8 Margit kiemelte azt is, hogy a gyűjtők érdeklődési köre kifejezetten klasszikus itt, és bár a kortárs művészet felé is nyitottak, kevésbé bátrak akkor, amikor „nemzetközi, lokálisan kevésbé ismert fiatal műveszektől”lenne lehetőségük vásárolni.


A Vintage Galéria Maurer Dóra és Gáyor Tibor korai munkáinak párhuzamos, kései munkáinak eltérő kérdésfelvetéseit mutatja be.   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin

A Vintage Galéria vezetője, Pőcze Attila tapasztalatai szerint10 „nem feltétlenül könnyű egy magyar galériának a német piacon megjelennie, ha nincsenek meg a megfelelő referenciák.”11 Attila is kihangsúlyozta azonban, hogy a Bookmarks nagyban segíti a betagozódást. Csakúgy mint a standján bemutatott Maurer Dóra-munkák, melyek a Ritter Museum-beli nagyszabású életműkiállítása előtt is ismertek voltak német gyűjtői körökben.12


Az acb Galéria standja Tót Endre munkáival   Fotó: Rechnitzer Zsófia © Artmagazin

Pados Gábor elmondta, hogy az acb Galéria is nagyban épített a lokális tudásra: „Tót Endre munkássága jól ismert a helyi közeg számára, de azon túl is: a standunkon kiállított mindhárom 1970-es évekbeli koncept festményt nemzetközi gyűjtők vásárolták meg.”13 Pados megosztotta azt is, hogy mind a kölni vásáron való részvételt, mind a Bookmarks kiállítást hosszútávú projektnek képzeli el: „Rengeteg olyan magyar művész van még akire szeretnénk felhívni a figyelmet mind a 60-as, 70-es évekből, mind a kortársak közül, így az új válogatást bemutató Bookmarks 2 tervén már gondolkozunk.”14

Várjuk a folytatást.

 

Rechnitzer Zsófia interjúja Valkó Margittal, 2015.04.16., Köln

1 Az úgynevezett feltörekvő piacokon – ahova Kelet-Európát is sorolhatjuk – nagyban jellemző ez a modell. Latin-Amerikában például a nonprofit intézményrendszer hiányát is a kereskedelmi galériák töltik be. A mexikói Kurimanzutto galéria, vagy a brazil Dan Gallery szerepe a mexikói és a brazil modern és kortárs művészet lokális pozicionálásában és külföldi reprezentációjában kiemelendő.

2 Vö: az Artmagazin Online videója a kiállításról.

3 Daniel Hug, Moholy-Nagy László unokája, 2008 óta igazgatja a vásárt.

4 Christian Boros is magyar felmenőkkel bír. 

6 Hans Mayert idén kitüntték az Art Cologne saját díjával a vásár megalapításában betöltött fontos szerepéért.

7 A különböző tudományágak és a művészet feltörekvő, legfrissebb irányzatai.

8 Rechnitzer Zsófia interjúja Valkó Margittal, 2015.04.16., Köln

9 Rechnitzer Zsófia interjúja Valkó Margittal, 2015.04.16., Köln

10 A Vintage Galéria 2010-ben részt vett a berlini Art Forum utolsó kiadásán.

11 Rechnitzer Zsófia interjúja Pőcze Attilával, 2015.04.16., Köln

12 Maurer már az 1970-es évektől kezdve kiállít Németország különböző nagyvárosaiban.

13 Rechnitzer Zsófia interjúja Pados Gáborral, 2015.04.16., Köln

14 Rechnitzer Zsófia interjúja Pados Gáborral, 2015.04.16., Köln

 

Kapcsolódó tartalmak:

BOOKMARKS (2013) - Neoavantgárd és posztkonceptuális pozíciók a magyar művészetben az 1960-as évektől napjainkig
Artmagazin Videóblog

Miért vársz? - Herczeg Klára-díj 2014
Kürti Emese megnyitóbeszéde

A Bunkerspecifikus gyűjtemény – Christian Boros különleges magánmúzeuma
Somosi Rita írása

A duchamp-i hagyomány újra és újra inspirálóvá válik
Szikra Renáta és Topor Tünde interjúja Százados Lászlóval, a Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum Dada és szürrealizmus. Átrendezett valóság című kiállításának egyik kurátorával