Körkérdés a Ludwig Múzeum igazgatói pályázata kapcsán – Sasvári Edit

Sasvári Edit

Bencsik Barnabás igazgatói mandátuma február végén lejárt, április 12-ig lehet pályázni a Ludwig Múzeum vezetői posztjára. A kortárs képzőművészeti színtér meghatározó szereplőit a következő két kérdés megválaszolására kértük:
Mi a véleménye Bencsik Barnabás igazgatói tevékenységéről a Ludwig Múzeum élén? Kit látna szívesen az igazgatói székben?
Sasvári Edit válaszol.

Bencsik Barnabás személyével 2008-ban egy régóta várt generáció- és szemléletváltás indult meg a magyar múzeumi közeg egyik legfontosabb intézményében. Mi ennek a szemléletváltásnak a lényege? Bencsik szakmai szocializációja nem a hagyományos múzeumi közeghez kötődik, hanem azokhoz a rendszerváltás után dinamikusan átalakuló művészeti szerveződésekhez, illetve új típusú intézményi formációkhoz, amelyek nagy nyitottsággal és rugalmassággal alkalmazkodtak a nemzetközi képzőművészeti világban a kilencvenes évektől bekövetkezett változásokhoz. Ebből a szempontból Bencsik egy kritikai alapállásból kezdte meg működését a Ludwig Múzeumban, amely a legalkalmasabb terepnek mutatkozott arra, hogy ennek a hagyományostól eltérő, illetve a konvencionális hazai múzeumi közeg ballasztjaitól mentes szocializációnak a tapasztalatait egy nagy presztízsű múzeumban érvényesíthesse. Én úgy látom, Bencsik nem csupán megfelelt ennek a kihívásnak, de új és példaértékű modelljét hozta létre egy minden ízében kortárs szemléletű múzeumnak. Bencsik intézményével megteremtette a kereteit a kortárs magyar, regionális és nemzetközi művészetről való gondolkodásnak, ami nagy szó, múzeuma a kortárs művészettel kapcsolatos diszkurzus nemzetközileg is megkerülhetetlen intézményévé vált ezzel. Koncepciója megvalósításához olyan szakembergárdát hozott létre, amelynek tagjai külön-külön is kiemelkedõ minõséget nyújtó személyekké válhattak a Ludwig Múzeum inspiráló közegében. Úgy gondolom, Bencsik Barnabás ötéves munkája a LUMU-ban olyan teljesítmény, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ezért is örülök annak, hogy a körkérdés ötlete felvetõdött.

A második kérdésre válaszolva – megfontolásra méltónak tartanám azt a lehetőséget, hogy Bencsik programja egy nagyobb kifutást kaphasson, ez mindenképpen fontos lenne a magyar művészet nemzetközi pozicionálásának szempontjából. Ezért én továbbra is az ő személyét tudnám a Ludwig Múzeum igazgatói székében elképzelni.

Sasvári Edit művészettörténész, 2010-től a Kassák Múzeum vezetője