NEM PARTY. NEM MŰVÉSZET. NEM NEKED VALÓ.

INSECURITY STATE - egyestés esztétikai antiállam a LÄRM techno clubban    # 2015. 04. 30.

Interjú, szerkesztés: MUCSI Mesi
Kamera, vágás: SIMON Zsuzsanna

MANIFESZTUM

Az Insecurity Állam egy olyan paraállami tér, amely az “ideiglenesen autonóm zóna” (Hakim Bey) elvét alapul véve, a techno mint intermediális esztétika mentén jön létre. Egy olyan artisztikus (anti)államról és cselekvő közösségről van szó, amely a rendszergondolkodás militáns és uniformizáló hatalmi gyakorlatait belülről felforgatva hoz létre elnyomásromboló transzállapotot. Ez azt jelenti, hogy az elnyomó rendszer szívébe épített ellenállam egyszerre imitálja és leépíti az állami erőszak formáit. Vagyis túlgondozza és túlbiztosítja az állam terébe lépőket, ugyanakkor kibiztosítja, és a szükségállapotig fokozza a fegyelmező rendszerek működését.
Ez az esztétikai zóna a költői techno-terrorizmus terepe, ahol a frusztráció praxisait kisajátítjuk, az apokalipszis gépállatját meglovagoljuk. Az (ideg)háborús propaganda kellékeit (egyenruha, megfigyelés, kondícionálás) a jelentésrombolásig túlhajtjuk, hogy létrejöjjön a jelek szükségállapota. 
Előképeink a kalózköztársaságok, Gabriele D’Annunzio fiumei szabadállama, Nesztor Ivanovics Mahno gerillataktikái, a Neue Slowenische Kunst összművészeti állama, Rolf Dieter Brinkmann gázkamra-diszkói, a politikailag elkötelezett Spiral Tribe és a freetekno mozgalom nomád terei. 
A szükségállapot zenei ünnepe nem oldoz fel, hiszen az önmagát leromboló állam kibiztosított szívében nem marad más, mint a szubjektum nélküli elevenség: a puszta élet. 

[ Terror-praxis ] 

 1. Az államba való belépés ingyenes. A kilépés 1500 Ft. Mindenki, aki az államot elhagyja, pecsétet kap. A pecséttel rendelkezők szabadon járhatnak ki és be a rendezvényre, de mindvégig magukon hordják az állami fertőzés stigmáját.
 2. A biztonsági személyzet a belépésnél “face controlt” gyakorol, fenntartja a jogot a bevándorlási kérelem visszautasítására.
 3. A biztonsági személyzet a belépésnél túlgondozza a kérelmezőket, és testi-lelki motozást végez. Mivel a vizuális dokumentáció bárminű gyakorlata az állam eszméjével ellentétes, beléptetéskor a biztonsági személyzet a képrögzítésre alkalmas eszközök optikáját leragasztja. Továbbá az inadekvát ösztönkésztetések kiszűrésre, elkülönítésre és megsemmisítésre kerülnek.
 4. Ezen tilalom megszegése az államból történő azonnali kiutasítást vonja magával.
 5. Az állam fenntartja a jogot, hogy (tánc)területén multiszenzuális terrort gyakoroljon.
 6. Az állam eszétikai ideológiája lehetővé teszi, hogy az állampolgárok a politikai techno-eksztázison keresztül felfokozva kiéljék társadalmi frusztrációikat.
 7. Az állami propagandagépezet központja a megfelelő infrastruktúrával felszerelt propagandairoda. Itt termelődik az állam esztétikai ideológiája. Az iroda által létrehozott propaganda anyagok kiegészülnek kultikus tárgyakkal, terror-fétisekkel, videoinstallációkkal.
 8. Az állam lakosainak inadekvát szkópofíliáját “eltérítendő”, az állam területén belül külön videószoba kerül kialakításra. Itt az állam lakosai Johan Grimonpez dial H-I-S-T-O-R-Y című filmesszéjének folyamatos vetítésén keresztül kerülnek elmeprogramozásra. 

[ Uniform-praxis ] 

 1. Az állam lakosainak hivatalos egyenruhája az állam logójával ellátott, szemeinél és szájánál kivágott fekete símaszk.
 2. Az állam területén a művészek és a klub egész személyzete mint az Insecurity State technokrata kasztja ugyanezt az egyenruhát viseli.
 3. Az egyenruha belépéskor megvásárolható a propaganda irodában, és minden állampolgár számára szabadon viselhető. 
 4. Az egyenruha integrálja a személyt az állam kollektív tudatába, és felszabadít az államon kívüli normák hatálya alól.
 5. Az államban nem léteznek kívülállók! Az egyenruha egy totális előadás szereplőjévé avatja viselőjét, aki így válik puszta megfigyelőből aktív állampolgárrá. 
 6. Az egyenruha célja a látogató feloldása a szubjektum nélküli elevenségben, abban paradox szabadságban, mely az esztétikai állam szuverenitását jelenti.

[ Surveillance-praxis ] 

 1. Az állam területén bárminemű vizuális dokumentáció, mind az államvezetés, mind az állampolgárok számára szigorúan tiltott.
 2. A képrögzítési tilalom a totális jelenlét megszervezésén keresztül a puszta élet kibontakozását szolgálja.
 3. Az állam területén található megfigyelő apparátusok mint az állam vizuális propagandájának szerves részei, kizárólag installációs célt szolgálnak, azok képanyagot nem rögzítenek.
 4. Az állam területén tükörszoba kerül felállításra. A tükörszoba a kialakításának köszönhetően minden abban zajló történést egy végtelenített térben történő előadássá változtat át, és egyszersmind leleplezi a szkópikus rezsimek hatalmi technikáit. Az installáció a megfigyelő és a megfigyelt szerepébe való kölcsönös behelyezkedés lehetőségét nyújtja a résztvevők számára.
 5. Az esztétikai állam a képalkotás és a képrombolás dialektikáját gyakorolja.
 6. Az esztétikai állam egyszerre kép és nem-kép: maga a puszta élet. 

Propagandavideók, grafikai anyagok: insecurity-state.tumblr.com/

Zene:
Phase Fatale - Skycraper
Insecurity State Mix by Nullius in Verba, 2015

Résztvevő művészek:
koncept, installációk, performanszok: The Corporation, Technologie und das Unheimliche
videó: Johan Grimonprez (B)
fellépők: nullius in verba (T+U), dj 108 (Najmányi László), Mike Nylons (The Corp.), Modeo (T+U), .page. (The Corp.), Telesport, R2D2

Szervezők:
The Corporation: Borsos János, Lőrinc Lilla, Mátrai Erik, .page., Szenteleki Gábor
Technologie und das Unheimliche: Fridvalszki Márk, Mikósvölgyi Zsolt, Nemes Z. Márió
LÄRM: Vida Vera, Csete Gábor, Csík Hargi

INSECURITY STATE @ LÄRM @ OFF-Biennále Budapest

NEM PARTY.
NEM MŰVÉSZET.
NEM NEKED VALÓ.

Kommunikáció: Hunya Krisztina, Varga G. András
Fordítás: Adele Eisenstein, Heszky András, Sípos Dániel
Akciócsoport: Laki Eszter, Fillér Máté, Brückner János, Molnár Péter, Erdélyi Gergő, Ngulyan Tran Norbert + 1 fő, Kanalas Renátó, Maximilian Sinclair
Fotó, videó: Wennesz Vera, Kocsi Olga, Radics Márk
Tanácsadás: Szalai Borbála, Trapp Dominika, Seregi Tamás, Nagy Gábor, Bezzeg Albert
Inspiráció: Laibach, Terrarossa, Idealisten, Prell, Naeem Mohaiemen, Nemes Márton, Szinyova Gergő, Najmányi László, Societé Réaliste, Antimedia, Berghain, Csodaország Őrzői, Underground Resistance

//

Interview/editing: Mesi MUCSI
Camera/editing: Zsuzsanna SIMON

MANIFEST

The Insecurity State is a para-state space which, taking the principle of “Temporary Autonomous Zone” (Hakim Bey), emerges via techno as intermedial aesthetics. It comprises an artistic (anti-)state and active community that subverts the militant and uniforming practices of the systematic thinking from within, creating an oppression-busting trance condition. This means that the counter-state built into the heart of the oppressive system imitates and, at the same time, dismantles the forms of state violence. That is, it over-cares and over-insures those who enter the space of the state, but on the other hand, it unlocks and increases the operation of the disciplining systems to a state of emergency. 

This aesthetic zone is the terrain of the poetic techno-terrorism, where we appropriate the practices of frustration, and we ride the machine-beast of the apocalypse. The tools of (nerve) warfare propaganda (uniform, surveillance, conditioning) are exaggerated to the point of the breakdown of their meaning, so that the state of emergency of the signs can be established. 
Our models are the republics of pirates, Gabriele D’Annunzio’s independent state in Fiume, Nestor Ivanovych Makhno’s guerilla-tactics, the Gesamtkunstwerk-state of the Neue Slowenische Kunst, the discos as gas-chambers of Rolf Dieter Brinkmann, and the nomadic spaces of the politically engaged Spiral Tribe and the freetekno movement.
The musical celebration of the state of emergency does not deliver absolution, since in the unlocked heart of the self-dismantling state, there isn’t anything left but vitality without subject: bare life.

[ Terror-practice ] 

 1. The admission to the state is free of charge. The exit costs 1500 HUF. Everyone who leaves the state will be stamped. Everyone being in the possession of the stamp has the right of ingress and of egress, while wearing constantly the stigma of the state contamination.
 2. The security staff wields face control, and reserves the right to reject immigration applications.
 3. During the entrance, the security staff overcares the applicants, and conducts mind and body search. Since the practice of any kind of visual documentation opposes the principle of the state, the security staff will glue shut all lenses of all equipment suited for visual recording at the entrance. Furthermore, inadequate instinct motivations will be filtered, isolated and destroyed.
 4. The violation of this prohibition implies immediate expulsion from the state.
 5. The state reserves the right to apply multi-sensorial terror within its (dance)territory.
 6. The aesthetic ideology of the state enables to its citizens to gratify their social frustrations through the ecstasy of political techno.
 7. The centre of the state propaganda machine is the propaganda office equipped with proper infrastructure. The aesthetic ideology of the state is produced here. The propaganda materials produced by the propaganda office will be supplemented with cult objects, terror-fetishes and video installations.
 8. The inadequate scopophilia of the citizens of the state is to be averted, and within the territory of the state a separate video room is developed. In this room, the citizens will be mind-programmed through the constant projection of Johan Grimonpez’s film essay, dial H-I-S-T-O-R-Y.

[ Uniform-practice ] 

 1. The official uniform of the residents of the state is the black ski mask, cut out at the eyes and the mouth, with the state logo on it.
 2. On the territory of the state, the artists and the entire crew of the club as the technocrat caste of the Insecurity State, wear the same uniform.
 3. The uniform can be purchased upon arrival at the state propaganda department, and every citizen is allowed to wear it.
 4. The uniform integrates the individual into the collective consciousness of the state and frees her/him from the norms operative outside the state.
 5. There are no outsiders in the state! The uniform turns its wearer into a performer of a total show, who, in this way, changes from a sheer observer to active citizen.
 6. The goal of the uniform is to dissolve the visitor within the vitality without subject, in a paradoxical freedom that means the sovereignty of the aesthetic state.

[ Surveillance-practice ] 

 1. Within the territory of the state, any type of visual documentation - both for the government and for the citizens - is strictly prohibited.
 2. The prohibition of image recording serves the evolution of the bare life through the organisation of the total presence.
 3. All the surveillance apparatus found within the territory of the state, as the integral part of the visual propaganda of the state, serves exclusively installational purposes, and these will not record any visual material.
 4. A mirror-room is installed on the territory of the state. Due to the structure of the mirror-room, everything that happens there is transformed into a performance in infinite space, and at the same time, it unveils the power techniques of scopic regimes. The installation offers the participants the ability to have a mutual empathy of both the role of the observer and that of the observed.
 5. The aesthetic state practices the dialectics of the creation of image and iconoclasm.
 6. The aesthetic state is both image and non-image: it is the bare life itself.

Propaganda videos: insecurity-state.tumblr.com/

Music: 
Phase Fatale - Skycraper
Insecurity State Mix by Nullius in Verba, 2015

Participants:
Concept, installations, performances: The Corporation, Technologie und das Unheimliche
video: Johan Grimonprez (B)
performers: nullius in verba (T+U), dj 108 (László Najmányi), Mike Nylons (The Corp.), Modeo (T+U), .page. (The Corp.), Telesport, R2D2

Organisers:
The Corporation: János Borsos, Lilla Lőrinc, Erik Mátrai, .page., Gábor Szenteleki
Technologie und das Unheimliche: Márk Fridvalszki, Zsolt Mikósvölgyi, Márió Nemes Z.
LÄRM: Vera Vida, Gábor Csete, Hargi Csík

INSECURITY STATE @ LÄRM @ OFF-Biennial Budapest

NOT A PARTY.
NOT ART.
NOT FOR YOU.

Communication: Krisztina Hunya, András G. Varga
Translation: Adele Eisenstein, András Heszky, Dániel Sípos
A-Team: Eszter Laki, Máté Fillér, János Brückner, Péter Molnár, Gergő Erdélyi, Norbert Ngulyen Tran +1, Renátó Kanalas, Maximilian Sinclair
Photo, video: Vera Wennesz, Olga Kocsi, Márk Radics
Advisory Board: Borbála Szalai, Dominika Trapp, Tamás Seregi, Gábor Nagy, Albert Bezzeg
Inspiration: Laibach, Terrarossa, Idealisten, Prell, Naeem Mohaiemen, Márton Nemes, Gergő Szinyova, László Najmányi, Societé Réaliste, Antimedia, Berghain, Guardians of Wonderland

insecurity-state.tumblr.com/
artmagazin.hu
offbiennale.hu

ARTMAGAZIN ♡ OFFBB