Dunaújvárosig - CSAKODA

Éjszakai Átszálló 2014

CSAKODA - Éjszakai Átszálló

Kortárs Művészeti Intézet Dunaújváros, 2014. augusztus 26 - 30.

Éjszakai Átszálló - Csakoda

2014-ben egy olyan csoport részvételére épül a dunaújvárosi ICA Éjszakai Átszálló című a fesztiválja, amely – hasonlóan az ÉÁ-üzemigazgatósághoz – maga is missziót folytat: a Csakoda hazánk kisebb településein bukkan fel időről időre, tagjai kerékpárral és/vagy vonattal járják az országot, a hátukon szállítva alkotásaikat, csak hogy a kortárs művészettel azokat is megismertessék, akik attól az érkezésükig szinte teljesen el voltak zárva. Az őket jellemző elszánt tenniakarás és kreativitás azonban nem csak a falvak, községek művelődési házaiban lehet hatékony, hanem egy nagyvárosban is.

A fesztivál 2014-es programkínálata a szabadidő témája köré szerveződött. A számos aspektusból megközelíthető, és minden egyes embert érintő szabadidő fogalomköre kiváló kiindulópontként szolgál egy olyan rendezvény számára, amely a kortárs kultúra célközönségét, hatását nem szűk körben képzeli el – és a kultúrát sem redukálja a művészetekre, hanem szerves részének tekinti úgy a testmozgást, mint például a gasztronómiát.

A szabadidő társadalomtudományi magyarázatai szerint a fogalom ellentmondást rejt magában, mivel a meghatározása mindig csupán a munka viszonylatában történhet. Eme ellentmondás kulturális megközelítése éppen ezért vet fel izgalmas kérdéseket, hiszen e klasszikus felosztásban a művészet és a testmozgás elsősorban a szabadidővel függ össze – vagy mint a fogyasztás egyik lehetséges tárgya (például sport- és művészeti események látogatása), vagy mint a kikapcsolódás, rekreáció tevékenységeinek egy meghatározott formája (például hobbiművészet, tömegsport).

Az idei Éjszakai Átszálló célkitűzése, hogy együttgondolkodásra invitálja a közönségét egy problematikus és nagyonis életközeli fogalommal kapcsolatban. A látogatók szabadidejüket a fesztiválon tölthetik el, ahol több pozíciót képviselő alkotók szabadidő-értelmezései nyithatnak számukra újfajta távlatokat az időtöltés különböző formái felé.
 
Szöveg forrása: http://www.atszallo.hu/