Kiterjesztett Valóságok

Realitás Pécsett

A fotográfia sokáig azonos volt a meg nem kérdőjelezhető realitással, a valósággal magával. Majd az utóbbi egy-két évtizedben – főként a manipuláló médiának és a digitális fényképezőgépeknek köszönhetően – már a fotónak sem hiszünk. A Pécsi Galéria Kiterjesztett Valóságok címmel olyan fotósokat gyűjtött össze, akik szabadon élnek a fénykép új lehetőségeivel.

A magyar és külföldi művészek (Rui Calcada Bastostól Szabó Dezsőig) munkáiból válogatott tárlat olyan fotókat sorakoztatott fel, amiknél a hangsúly az átmeneti állapotok, a megrendezett szituációk, az újrajátszások és a modellezések megörökítésére esik. Tulajdonképpen nem is fotográfiáról van szó, bár a felületes szemlélő számára csalóka lehet a kétdimenziós ábrázolás. Nem a valóság dokumentálása, konzerválása a cél, hanem egyetemes bizonyosságok formába öntése – úgy, hogy közben a néző megkérdőjelezi a valósággal kapcsolatos meggyőződéseit. A realitás és az irrealitás szelíden keveredik egymással, hol a valóságot, mint illúziót látjuk viszont, hol pedig az illuzórikus válik valóságos érvényűvé.

Pécsi Galéria, Pécs
2009. október 3. – 2009. október 25.