Kultúripar és pénztemető

Költségvetés nálunk és más nemzeteknél

Hazánkban a kultúrát feneketlen pénznyelőként tartja számon a döntéshozó közvélekedés. A tengeren túl más a helyzet, legalábbis egy idevágó tanulmány szerint. A non-profit Americans for the Arts szervezet múlt héten tette közzé elemzését az Egyesült Államok gazdaságának és művészetének kapcsolatáról. A több mint száz városnyi mintán alapuló kutatás szerint a képzőművészet és a kultúra 166 milliárd dolláros gazdasági aktivitást eredményez az Államokban.

 

„Méltóztassék kegyesen engedélyezni, hogy ezen gyűjteményt Magyarországnak adományozhassam, amely nekem az ezek megszerzésére szükséges eszközöket nyújtotta... Egyedüli czélom, hogy más honfiak, első sorban pedig leszármazottjaim, hasonló cselekedetekre buzdíttassanak...” - írta Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója a császárnak kérelmében. Bár a Nemzeti Múzeum (a képen Molnár József festményén) szilárdan áll, Széchényi gróf vágyával ellentétben, a múzeumok száma inkább fogyatkozik, mint gyarapodik hazánkban.

 

Ez 5,7 millió ember teljes foglalkoztatású munkájával egyenértékű és 39,6 milliárd dollárnyi szövetségi, állami és helyi adóbevételt jelent. Robert Lynch, a szervezet elnöke szerint a tanulmány mítoszromboló-jelentőségű: „A legtöbb amerikai azt érti, hogy a művészet fejleszti az életminőségüket. Ez a tanulmány megmutatja, hogy a művészet iparág, ami ösztökéli a gazdaságot a városokban és a falvakban országszerte. Az élénk művészeti és kulturális iparág segíti a helyi gazdaság növekedését.”

Itthon a kultúra még mindig inkább tűnik pénztemetőnek, mint iparágnak. Legalábbis a Heti Világ Gazdaság múlt heti (2007/21.) cikke alapján. Riba István sorvadó múzeumhálózatról szóló riportjában a vidéki intézményrendszer leépítését elemzi. A megyei hatóságok sorra nyilvánítják vissza kiállítóhelyekké múzeumaikat, hogy a feladatkör megnyirbálásával csökkentsék a költségeket. A leépítés tempóját a pénzügyminisztérium is ösztönzi: tavaly még megyénként 99 millió (plusz lakosonként 394) forint jelentette a múzeumi normatívát, idén ez az összeg 92 millióra és 375 forintra csökkent. Messze vagyunk még a kultúripar felfedezésétől.

rg