Hauser ismét magyarul

A művészet és irodalom társadalomtörténete

Hauser Arnold alapműve 40%-os kedvezménnyel vásárolható meg az Artmagazintól június 30-ig.

A művészetszociológiai legnagyobb 20. századi szaktekintélyének, a temesvári születésű, angolszász egyetemeken befutott professzornak, Hauser Arnoldnak újra megjelent magyarul a közkedvelt alapműve, A művészet és irodalom társadalomtörténete. A vaskos tudományos összefoglaló – a jogutódok jóvoltából – az Artmagazin könyvek sorozat első (mindjárt két kötetes) példányaként látott napvilágot. Hauser a századeleji progresszív szellemi gócpontnak, a Vasárnapi Körnek volt az egyik fogékony szellemű tagja. A 20. század derekán – Lukács és Adorno mellett – egy különutas marxista alapú művészetfilozófiai rendszert épített ki az angol könyvtárak mélyén. Az 1951-ben megjelent kötete (Herbert Read adta ki!) még nagy nélkülözések közepette íródott tíz keserves év alatt, esténként és hétvégéken, miközben a nincstelen emigráns szerző egy filmgyárban robotolt kifutófiúként. A kötetnek köszönhetően viszont köztiszteletben álló egyetemi professzorrá avanzsált, művei azóta is vizsgatételnek számítanak a világ bölcsészkarain!

Az MTV-nek adott kései interjújában így emlékezett vissza a könyv születésére: „rájöttem kínlódásom közepette, hogy nincsen mire támaszkodni, (…) hogy egyetlenegy komoly könyv sincs a művészetszociológiáról, ha eltekintünk Guyau-nak a könyvétől, ami körülbelül száz évvel ezelőtt jelent meg, L’art du point de vue sociologique címen, és amelyről joggal mondták, hogy az egyetlen dolog, ami a tárgyról szól, az a címben foglaltatik – több szó a szociológiáról nincs a könyvben. (…) És lassanként kezdtem küzdeni ezzel a rettenetes anyaggal, (…) összeállítani azokat az esszéket, kritikákat, mellékes megjegyzéseket, tanulmányokat, amelyek valamilyen kapcsolatban voltak a művészetszociológiával és abból felépíteni valami egységet – rekonstruálni kellett egy nem létező entitást. Nem volt művészetszociológia, csak utalások voltak, amivel meg lehetett konstruálni, hogy művészetileg és társadalomelméletileg mi tette lehetővé és mi tette szükségszerűvé azt, hogy a művészet bizonyos fordulatokon ment keresztül. És ennek kapcsán (…) egy kétkötetes, ötszáz-ötszáz oldalból álló mű jött létre, amelyről még ma is azt hiszem, hogy szilárd alapja annak, amit a művészetszociológiáról írtam, mert szolid tényekből adódott össze, tízéves kínlódás után.”

A két kötetes A művészet és irodalom társadalomtörténete című Hauser-alapművet az [email protected] emailcímen lehet megrendelni.

Június 30-ig a két kötet 40%-os kedvezménnyel, 2580 forintért rendelhető meg. (Bolti ár: 4300 Ft)