A portré tekintet

Könyvkritika

A Műcsarnok Elméleti kiskönyvtár sorozatának legújabb példánya valójában megmártózás a művészetfilozófia mélységeiben. 

A szerző, Jean-Luc Nancy neves francia filozófus, aki foglalkozott a felvilágosodás nagy gondolkodóitól kezdve a heideggeri metafizikán át a kommunikációelméletig sok mindennel. Most már magyarul is olvasható rövid esszéjében a nyugati portréfestészet kérdésén töpreng el. Elhatárolja magát az üres udvari portrégyárosoktól, és a műfaj lényegét keresi, illetve a lényeg által feltárható nyugati szubjektumot. Ugyanis nem a valóságábrázolás mikéntje izgatja, hanem az a Szent Ágostontól induló filozófiai hagyomány, amiben a személyiség formálódott, alárendelődött, meghalt vagy legalábbis visszatért önmagához, és persze nézte a semmit. Nancy ehhez a művészetfilozófiai esszéhez sokszínű utaláshálót mozgat meg, Platóntól Hegelig, Lorenzo Lottótól Giacomettiig.

R. G.


Jean-Luc Nancy: A portré tekintete. Műcsarnok, Budapest, 2010, 52 oldal, 850 Ft
 

Full 002078