O. W. sírjánál

Boros Géza

„Az Élet sokkal inkább utánozza a Művészetet, mint a Művészet az Életet” Oscar Wilde: A hazugság napfogyatkozása

 
Oscar Wilde, 1882, Napoleon Sarony (1821–96) felvétele, Library of Congress, New York
 
Szegény Oscar Wilde! Még a sírjában sem lelhet nyugalmat. A párizsi Pere Lachaise temető nevezetességének számító síremléket a temetőigazgatóság pár éve üvegfallal kerítette körbe, hogy megvédje a rajongók csókjaitól.

A homoszexualitás mártírjává vált életművész- költőzseni nyughelyét kezdettől fogva sújtják viszontagságok. Már a síremlék felavatása is rendhagyó esemény volt. Az Est 1913. november 11-i száma így számolt be a performansznak beillő avatásról:
„A párisi Pere Lachaise temetőben fekszik Wilde Oszkár. Egykori barátai Jacob Epstein szobrásszal hatalmas emléket készíttettek neki, amelyet, mint azt már mi is jelentettük, a párisi hatóságok nem engedtek leleplezni, mert úgy találták, hogy a síremlék sérti a jóízlést és a közerkölcsöket. Ott állott a síremlék Wilde sírja fölött, s alsó fele, amelyen egy hatalmas szfinxszerű nő térdel, amelynek az alsó teste azonban energikus férfitörzs, piszkos vászonlepellel volt eltakarva. Most azt jelentik nekünk Párisból, hogy ezt a síremléket, amelynek leleplezése elé a párisi rendőrfőnökség annyi akadályt gördített, egy mintegy húsz fiatal művészből álló csoport, amelyben helyet foglaltak a költő párisi barátai is, tegnapelőtt mégis leleplezték. A fiatalemberek kimentek a temetőbe, késekkel elszaggatták a köteleket, amelyek szorosan átölelték a síremléket, egy angol költő, aki most Párisban él, beszédet mondott és ezzel megtörtént Wilde Oszkár sírkövének nem hivatalos, de annál közvetlenebb leleplezése.”

Az avatást követően a temető illetékesei a közerkölcs védelme jegyében fügefalevéllel takarták el a szoboralak méretes pucér nemi szervét, amelyet 1961-ben egy ismeretlen vandál le is vert. A városi legenda szerint az inkriminált szobortöredéket a temetőigazgató sokáig levélnehezéknek használta irodájában. A letört testrészt az író halálának századik évfordulóján Leon Johnson vezetésével művészek egy csoportja reMEMBERING WILDE címmel egy performansz során ideiglenesen egy ezüstből készült, erektált péniszt formázó protézissel pótolta.
 
Screenshot 2022 03 02 at 17.02.26
A síremlék 2015-ben csókálló üvegparavánnal, © Fotó: Boros Géza

A síremlék körül az igazi őrület az 1990-es években alakult ki. Az Oscar Wilde szerelmei című 1997-es film sikere, majd 2000-ben a British Libraryben nyílt centenáriumi kiállítás mind hozzájárultak ahhoz, hogy az író párizsi sírja élő kultuszhellyé váljon. A repülő angyalt ábrázoló síremléket az 1990-es években újították fel, amikor eltávolították róla a rengeteg graffitit. Wilde leszármazottai abban a reményben kezdeményezték a történelmi emlékké nyilvánítást – ami meg is történt 1997-ben –, hogy így talán sikerül elejét venni a további „vandalizmusnak”. A firkálás többnyire meg is szűnt, ám új szokás jött divatba: a rajongók eleinte kis cetlikre firkantott üzeneteket, szuveníreket és virágokat hagytak a zarándokhellyé vált sírnál, de egyszer csak megjelentek a piros rúzsfoltok is, amelyek olyannyira elszaporodtak, hogy mind a temetővezetése, mind a család tehetetlennek érezte magát. A csókokkal borított síremlékbekerült a Parizs, szeretlek! című 2006- os híres szkeccsfilmbe is, melynek egyik jelenetében Wilde is felbukkan. A piros csóknyomokat többször is lemosatták, de az eljárás és a rúzsban található zsiradékok és vegyi anyagok károsították a követ, így kénytelenek voltak más megoldást találni. A temető másik állandó problémát jelentő zarándokhelye, Jim Morrison esetében mobil kordonkerítéssel próbálják távol tartani a turistákat, de ez se nem esztétikus, se nem hatékony. A vérmesebb hódolók időnként átmásznak a matricákkal teleragasztott kordonon, hogy virágokat és személyes emléktárgyakat helyezzenek a ma már graffitimentesített sírra. (A Doors 1971-ben elhunyt énekesének agyonfirkált mellszobrát már a nyolcvanas években ellopta egy ismeretlen ereklyegyűjtő.) Maga a síremlék nem túl érdekes, sokkal izgalmasabb a kordon előtti fa spontán pop-szoborrá alakítása. Itt az a különös szokás alakult ki, hogy a látogatók használt, színes rágógumiból szívecskéket és különféle alakzatokat ragasztgatnak a hatalmas fa törzsére. A díszítőkedv odáig fajult, hogy a fán embermagasságig már alig maradt üres felület. Védekezésül a pöttyös fatörzset újabban náddal burkolták körbe.

Wilde sírját – melyet az ír kormány támogatásával az író halálának 111. évfordulójára teljes körűen felújítottak – egy két méter magas, formatervezett, átlátszó üvegparavánnal kerítették körbe. Az üvegfalnak köszönhetően a felújított, rúzstalanított sírhelyet elvileg többé nem lehet megcsókolni vagy összefirkálni, a körbezárt síremlék – mint valami becses műtárgy – érinthetetlen. A csóknyomok azonban ismét kezdenek felbukkanni és újra kirúzsozták a költő géniuszát jelképező szárnyas szfinx száját is, a védmű tervezője ugyanis nem számolt azzal a prózai körülménnyel, hogy a szomszéd sírra felállva könnyen elérhető a síremlék elülső oldala. A körbefalazás megosztja a temetőlátogatókat és Wilde rajongóit. A rúzsfoltok szimbolizálták Oscar Wilde tisztelőinek több mint száz éve töretlen rajongását Epstein merész, modern emlékművének hatását fokozva, amely így sokkal inkább illett a nagyszerű, dekadens esztétához, mint a mostani túlságosan hűvös és steril állapot – írta blogján Lisa Marie építészettörténész az „elhibázott védelem” esetének nevezve az üvegfallal történt bekerítést.
 
Oscar Wilde rúzsnyomokkal borított síremléke a Père Lachais temetőben, © Fotó: Boros Géza
 
A körbefalazás sem képes megakadályozni Wilde tisztelőit, hogy továbbra is kifejezzék, hogy kedvenc írójuknak a 21. században is vannak szenvedélyes rajongói. Az üvegfal és a síremlék szokatlan temetői szituációja egyfajta public art installációt képez, amely reflexióra készteti a nézőt. Az üvegparaván szinte kiprovokálja, hogy különféle üzeneteket firkáljanak rá. Az üvegfal egyfajta modern üzenőfalként funkcionál, és ebben az esetben már rongálásról sem beszélhetünk, hiszen a védőfal nem védett, szemben a védetté nyilvánított síremlékkel. Az új helyzet új problémát keletkeztetett: most már az üvegfalról kell eltávolítani időnként a szaporodó feliratokat és rúzsnyomokat. Úgy tűnik, hogy a temetőigazgatóságnak a hatékonyabb védelem érdekében további fejlesztésen kell törnie a fejét (magasítás, kerítés a fal köré stb.).

Tulajdonképpen ez az egész történet – a graffitik, a rúzsfoltos csókok és az üvegparaván – egyáltalán nem méltatlan Wilde emlékéhez, sőt illik hozzá és talán még tetszene is neki. Wilde sírja jelenlegi formájában kifejezőbb, mint egy jól sikerült emlékmű. Rendhagyó mementó, mely jól illik a szenvedélyes író sorsához és máig ható művészetéhez. De hát milyen is lehetne a popkultúra előfutárának, a modernség első ikonjának, protosztárjának síremléke, aki – ahogy Szász Zoltán írta róla 1908-ban a Nyugatban – „a bűn és a kéj izzóvörös színeit mutató rakéta gyanánt röpült fel az európai irodalmi égboltozatra”, hogy aztán ugyanolyan sebességgel zuhanjon alá, s váljon ünnepelt hírességből egy csapásra kegyvesztetté és üldözötté, amikor kiderült vonzódása a saját neméhez.

A Wilde sírjával történteket – Török András kifejezésével – a költő „pimasz halhatatlansága” jeleként kell értékelnünk.
Dear Oszkár!
Csókoltatunk.