ANZIX: Boszorkányüldözés

Lépold Zsanett

A legismertebb, vagyis inkább leghírhedtebb boszorkányüldözés a Massachusetts állambeli Salemben zajlott a 17. században. A korszak tömegriadalma több mint 400 embert érintett és 25 ártatlan ember – nők, férfiak, sőt gyermekek – halálához vezetett 1692 júniusa és 1693 márciusa között. A Peabody Essex Museum kiállítása most szakít azzal a hagyományos megközelítéssel, ami eddig a témát övezte: helyette a társadalmi és gazdasági válság kontextusába helyezi a történteket, párhuzamot vonva a mostani összeesküvés­elméletek vezérelte politikai légkörrel. A boszorkányüldözés európai eredetéből kiindulva a tárlat azt kutatja, hogy a puritánok hogyan mélyítették el a városlakókban a szorongást. A salemi boszorkányperekkel kapcsolatos számos elmélet – az anyarozsból származó gombák által fertőzött kenyér okozta mérgezéstől a vagyoni vitákon át az agyvelőgyulladás kitöréséig – a mai napig fennáll. A pánik azonban a küszöbönálló háború által fenyegetett és a rosszul működő igazságszolgáltatási rendszer alatt nyögő társadalomból nőtt ki, mély intoleranciában szenvedő környezetben, ahol ráadásul hemzsegtek a vallási konfliktusok. A kiállításban nem a képzőművészeti alkotásokon van a hangsúly, hanem a múzeum gyűjteményéből származó (egyébként ritkán látható), eredeti boszorkányperes dokumentumokon, amelyeknek köszönhetően az érintettek szemszögéből ismerhető meg a tragédia valódi története. És bár a kiállított kéziratok, festmények és háztartási cikkek egy részével egészen a 15. századig tekinthetünk vissza, a látogatók számára a történelmi tanulságok még mindig érvényesek: az előítéletek, az igazságtalanság és az intolerancia jelenléte a mai napig veszélyt jelent a társadalmakra.

124 anzix2

Cotton Mather: The Wonders of the Invisible World (A láthatatlan világ csodái), 1693, Phillips Könyvtár, Peabody Essex Museum. Fotó: Kathy Tarantola / Peabody Essex Museum © 2020
 


The Salem Witch Trials 1692, Peabody Essex Museum, Salem, 2021. április 4-ig