ANZIX: Tudás! Ellenállás! Reakció!

Zelei Bori

​A Spoznanje! Upor! Reakcija! kiállítás a Jugoszlávia széthullását követő évtized performanszművészetével foglalkozik: amikor a szocializmus bukása után dübörögni kezdett a kapitalizmus, virágzott a nacionalizmus, a revizionizmus és a korrupció. A jugoszláv eszmény a múlt homályába veszett, és kitört a háború. Az újonnan létrejött délszláv államokban a nyugati minták mellett erős maradt a helyi hagyomány, a különböző etnikumok szerepe is. Ebben az összetett, multikulturális közegben a politikai performansz mint adott pillanatban létrejövő, minimális kellékigényű, intézményen kívüli műfaj a háborús gépezetnek való ellenállás egyik formája lett.

Ante Jurić: Sarajevsko streljanje (Szarajevói lövés), dvorišče Akademije dramskih umetnosti, Szarajevó, 1992, fotóarchívum: Obala Art Centar

Ante Jurić: Sarajevsko streljanje (Szarajevói lövés), dvorišče Akademije dramskih umetnosti, Szarajevó, 1992, fotóarchívum: Obala Art Centar

A térségből érkezett több, mint százhúsz mű, archív anyag és videódokumentum a háború és az új határok felvetette kérdések mellett a testtel, a feminizmussal és a média szerepével is foglalkozik. A performanszok kronologikus sora a háború dúlta Bosznia-Hercegovinában létrejött előadásokkal kezdődik, amikor a személyes kockázatvállalás kérdése alapvető eleme lett a kényszerűen underground kulturális életnek. A belgrádi DAH színház Brecht-darabokat játszott, Ljubljanában bosnyák menekült színészek léptek fel; a Laibach felvette NATO albumát, és koncertet adott Szarajevóban a daytoni békekonferencia napjaiban. Ante Jurić épületfalakra szerelt bádoglemezekre lőtt: az anyagot pusztítsd, ne az embereket! – mondta. Más művészek a humanitárius segélyszervezetek Food for Survival címkéjű konzerveit használták fel; Maja Bajević a volt Jugoszlávia térképét szabta át több órás performanszában varrógép helyett gépfegyverek zakatolása közepette.

Ha éppen nem áll módunkban Ljubljanába utazni, a Kassák Múzeum Költészet és performansz kiállításán láthatunk hasonló, a volt szocialista régióban az ideológiai és nyelvi érzékenység jegyében, a politikai felforgatás céljával született munkákat – a fókuszban Ladik Katalin és Szentjóby Tamás műveivel. 

Spoznanje! Upor! Reakcija! Performans in politika v devetdesetih letih v pojugoslovanskem kontekstu (Tudás! Ellenállás! Reakció! Performansz és politika az 1990-es évek posztjugoszláv kontextusában), Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), Ljubljana, 2021. október 3-ig 

Költészet és performansz – A kelet-európai perspektíva, Kassák Múzeum, Budapest, 2021. október 17-ig