Tájfutás ceruzával

Könyvajánló

A Tájfutás ceruzával. Nádas Péter soraira című művészkönyvet elször 2004-ben a Széchényi Könyvtár A múlhatatlan könyv című kortárs kiállításán mutatták be.

A Vince Kiadó a közelmúltban e művészkönyv alapján adta ki azonos címmel Szilvitzky Margit rajzos albumát. A rajzokat a nyolcvanas években megjelent Évkönyv című elbeszéléskötet inspirálta, melyben Nádas a várostól távoli, vidéki életviteléhez tartozó mindennapos futásélményeit, a szinte érintetlen természeti környezethez való viszonyát írja le. Szilvitzkyt annyira megragadta Nádas írása, az elbeszélés kifejezőereje, hogy a szövegből kiemelt sorokat, és azokat kézírással megjelenítve rajzai mellé rendelte – új értelmet vagy megerősítést adva nekik. Szándéka szerint a rajzok és a kézírásos szövegek dallama, ritmusa és hangulata összecseng; az „áthallásokból” a prózában írt szöveg újabb jelentést kap és egyfajta vizuális költészetté változik. Ezt az átváltozást az olvasó is megtapasztalhatja, mert a rajzos album második felében Nádas eredeti elbeszélése is helyet kapott a művészkönyv karakteréhez illő tipográfiával.


Szilvitzky Margit: Tájfutás ceruzával. Nádas Péter soraira. Vince Kiadó, 2011
 
Full 002930