Idősb Pieter Bruegel kalandos élete

Káldi M. Katalin

Az Artmagazin előző számában már boncasztalra került John Vermeulen holland bestseller-író egyik munkája, Hieronymus Bosch finoman szólva is regényes életrajza (2010/2. 92. o.). A sort most a Boscht bizonyos értelemben szellemi előképnek tekintő tanítvány, id. Pieter Bruegel bemutatása folytatja, egy újabb biográfiai köntösbe öltöztetett akció-erotika-thrillerrel.

A kisfiúként egy akasztást és spanyolellenes rajzai miatt saját családjának elhurcolását is végignéző regénybeli Bruegel a gyermekkori sokkot egész életében nem tudja kiheverni. Sőt azt megspékeli egy kiadós lelkiismeret-furdalással is, vagyis hol gyötörődik, hol pedig a gyötrődéstől hajtva teljesen kiszámíthatatlanul cselekszik: öl vagy éppen – a katolikus egyház iránt érzett ellenszenvből – törvénytelen viszonyt folytat. A Bruegel életét megkeserítő belső vívódás mellé kapunk egy igazi, mindig fekete sziluettként megjelenő valódi ellenséget is Granvelle bíboros személyében, aki a könyvben egy homoszexuális papi titkárral rendelkező pártfogó és egyben Bruegel eltitkolt apja. 

39 gutenberg9

Valójában Antoine Perrenot de Granvelle (1517–1586) kardinális kora egyik legbefolyásosabb francia államférfija volt, akinek Európa-szerte híres műgyűjteményébe nemcsak a németalföldi festő, de Tiziano és Giambologna művei is belefértek, és mivel csak nyolcéves volt Bruegel születésekor és túl is élte a festőt, teljességgel kizárt, hogy annak bármilyen fokon rokona lett volna – arról nem is beszélve, hogy a festő ölte volna meg. Mindezekből kitűnik, hogy a csak töredékesen ismert életrajzi elemek az 507 oldalnyi papíron olyan háttértudással egészülnek ki, ami a történelmi tényektől teljesen elrugaszkodva, csakis az olvasói figyelem lekötésén munkálkodik. Fittyet hányva arra a talán jogos etikai dilemmára, hogy mindez igaz-e vagy sem. Persze az alkotói szabadság erre lehetőséget ad, de azért kicsit aggódhatunk, hogy a művészet iránt valamennyire is érdeklődő holland, belga, német (Vermuelen munkáiból ezen a nyelven fogy a legtöbb) vagy akár magyar fiatalok és idősebbek e bizarr olvasmányélményük után vajon milyen tudálékos vehemenciával értelmezik majd a Parasztlakodalmat vagy a Bábel tornyát. Ennek ellenére a holland szerző írása egyáltalán nem rossz, csupán egy baj van vele: alig van köze idősebb Pieter Bruegelhez.

 


John Vermuelen: Tánc az akasztófa alatt. Idősebb Pieter Bruegel élete. Geopen, Budapest, 2009, 516 oldal, 3500 Ft