Kiállításajánló: Emlékek Kelet-Szlovákiából

Rieder Gábor

​A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum vándorkiállítása Szombathelyre érkezett (Franciaország és Szeged után, de még Sárospatak előtt). A kassai múzeum gyűjteményéből válogatott anyag Közép-Európa 14–18. századi művészetéből kínál ízelítőt.

Screenshot 2022 04 26 at 21.06.14

Vagyis abból az (egyház)művészeti korszakból, aminek ilyen minőségű emlékei hazánkban csak a Nemzeti Galériában és az esztergomi Keresztény Múzeumban vannak. Közel félszáz műkincs a gótika és a barokk vonzáskörzetéből. Fatáblákra simuló magas süveges püspök csenevész mérműcsipke alatt, kerek arcú, szúette, faragott Madonna, dülöngélő Szent László király, bozontos szakállal, gótikus páncéllal (és vaskos ó-lábbal), szepességi festő táblaképei naiv középkori perspektívával és így-úgy eltanult németes stílussal. Majd – mintha mifelénk nem is lett volna reneszánsz – szemrebbenés nélkül hajózunk át a késő-késő gótikából a kelet-európai barokkba. Öszszegyűrt köntösű, eksztatikus pózba merevedő apostolfigurák egy 18. századi helyi mester vésője alól, négy kontinenst jelképező allegorikus, rokokó férfifejek Hartmann József szobrásztól, barokk oltárépítmények stb. A mai kassai múzeum elődje az 1872-ben alakult Felső-Magyarországi Múzeum volt, ami a 19. század második felétől kezdve gazdag természettudományos, régészeti, néprajzi, történeti és művészettörténeti műtárgyanyagot halmozott fel. Az intézmény gótikus és barokk művészeti és iparművészeti kollekciója a legjelentősebbek közé tartozik Szlovákiában. 

Szombathelyi Képtár 2009. március 20. – május 31.

Szepességi szobrász: Szent László király, 1520 körül0

Szepességi szobrász: Szent László király, 1520 körül