Major János arcai

Kiállításajánló

Zombori Mónika

A Kis Varsó művészcsoport 2007-es Fogyóeszköz című installációjával hatásos módon reflektált arra, hogy Major János az Iparterv-generáció láthatatlan alakja, ugyanakkor a hazai neoavantgárd megkerülhetetlen figurája is.

Screenshot 2022 04 10 at 18.34.47

Ülő, rajzoló férfiakt, rézkarc, 16,8 × 11,4 cm, 1956 körül és Két tűz között, kályhacsempe-rekonstrukció, vegyes technika, 41,9 × 29,7 cm, 1985

De hogyan jutott Majornak ez a paradox szerep? Művei kvalitását tekintve a hatvanas-hetvenes évek kimagaslóan tehetséges grafikusa volt – végletekig realista, de egyúttal groteszk rézkarcai félelmetesen őszinte identitáskeresések. Azonban sokszor meggyűlt a baja a korral, amelybe beleszületett. Például 1954-ben eltávolították a Képzőművészeti Főiskola festő szakáról, s kényszerűségből egy ideig segédmunkásként dolgozott az Orion gyárban. Amikor visszavették grafika szakra, a rézkarc technika felé fordult, többek között Kondor Béla hatására, de Grünewald vagy Schongauer munkássága is lenyűgözte. Alkotásait azonban nem nagyon lehetett kiállítani, hiszen erősen megjelent bennük a zsidó identitástudat, illetve a kendőzetlen szexualitás – ezek a témák az egész életművet, s így a jelen kiállítást is tagolják. Korai rézkarcai az életmű legkiválóbb darabjai, jó példa erre az Önnézés (1963) című műve. Később, a hetvenes években – instabil lelkiállapota miatt – egyre kevesebbet dolgozott, sőt meg is semmisítette életműve nagy részét. Hosszú évekre abbahagyta az alkotást. Ezután keletkezett műveiben a nőkhöz való – leginkább alárendeltnek tűnő – kapcsolatának kényszerű vizsgálatával foglalkozott. A 2B Galériában megrendezett kiállításon egy személyes válogatás látható – a művész lánya, Major Borbála a hagyatékban lévő művek bemutatásával élénkíteni kívánja az életmű körüli szakmai diskurzust. Major művészetét annak idején is csak egy belső, szűk szakmai kör ismerte és ez a helyzet halála (2008) óta lényegében nem változott. A tárlaton több évtizedet átölelő, karikaturisztikus és szarkasztikus önarcképein keresztül ismerhetjük meg az akkori művészeti élet kétségkívül egyik legeredetibb alakját. 

Major János – Önarcképek álarc nélkül
2B Galéria, Budapest, 2012. november 10-ig