REFLEX: Opus Mirabile-díj, Summa Artium-díj

Opus Mirabile-díj

A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottsága 2009. december 11-én, pénteken, 15 órakor az MTA Székházában, az Akadémiai Képtárban adta át az Opus Mirabile-díjakat a 2008-ban megjelent publikációkra. A recenzió, kritika, könyv-, illetve kiállításismertetés, kutatási helyzetkép kategóriában – Somorjay Sélysette és Semsey Balázs mellett – a legtöbb szavazatot Markója Csilla kapta a Hamar munka sosem jó? Az Aba-Novák-vállalkozás margójára című tanulmányáért (Artmagazin, 2008/4, 25–34. o.). Gratulálunk a szerzőnek! 

SUMMA ARTIUM-DÍJ – PROJEKT kategória

A2009.november26-án ötödikalkalommal a Műcsarnokban megrendezett Mecénás Napon a Molnár Ani Galéria és a MOM Park közösen vehette át a Summa Artium-díjat (Projekt kategóriában) az együttműködésük eredményeként létrejött Park Galéria – kortárs képzőművészeti kiállítássorozat – projektért. A Park Galéria sorozattal az elmúlt két évben egy magángaléria és egy bevásárlóközpont hatékonyan fogott össze a kortárs képzőművészet értékeinek közvetítéséért. Eddig Gaál Tamás, Kelemen Zénó, Borsos Róbert, Csepregi Balázs, Orosz Klára, Rajcsók Attila, Majoros Áron, Fülöp Gábor, Menasági Péter és Körösényi Tamás munkáit mutatták be. A Summa Artium-díjak a kultúrával és művészetekkel együttműködő, azokat kiemelkedő módon támogató vállalatok és magánszemélyek elismerését szolgálják. A Projekt-díj olyan figyelemre méltó együttműködésnek ítélhető, ahol a közös erőforrásokat a kortárs kultúra támogatására és népszerűsítésére használják fel. A Park Galéria következő kiállításán Kicsiny Balázs képzőművész A szobafestő halála című helyspecifikus installációját láthatják az érdeklődők 2009. december 16-tól. 

36 reflex

Gerevich Tibor (1882–1954)

Az Enigma folyóirat 59. és 60. számának főszereplője a Horthy-éra sokat vitatott, legendás művészettörténész kultúrpolitikusa, aki egyaránt rajongott a művészetekért, a nőkért, az olasz konyháért és Mussoliniért. Klebelsberg és Hóman bizalmasát, a római iskola alapítóját, Gerevich Tibort korabeli források alapján új szemszögből mutatjuk be az olvasónak.

Szerkesztette: Markója Csilla, Bardoly István

Vendégszerkesztő: Molnos Péter 

Kapható a nagyobb könyvesboltokban, vagy megrendelhető a kiadónál: [email protected]

„A budapesti Tudományegyetemen a művészettörténet professzora. A Római Magyar Akadémia kurátora. Minden művészetibizottság, intézmény vezető tagja. Külföldi kiállításokat rendez, melyeken a magyar képzőművészet dicsôségesen szerepel. Kultúrdiplomata. Sokat köszönhet néki Magyarország: a régi magyar műkincsek megmentése és az új magyar művészet külföldi megbecsülése terén. Külföldön nemcsak mint művészettörténészt említik tisztelettel, de a modern művészet kérdéseiben is szaktekintélynek ismerik.”

Siklós Ferenc újságíró, 1934

„Gerevich professzor úrról dél derűje, Assisi tömény édessége, Róma méltósága áradt: tele volt kegyes és méltóságteljes katolicizmussal, de igen értette közben az életet, ismerte Itália összes kocsmáit és kegyhelyeit egyszerre, szívesen ült apró kávéházakban, áldást osztott a magyar kiállítás alkalmával a lembergi bordélyház magyarbarát és bűnbánó perditáinak és így tovább.”

Gogolák Lajos újságíró, 1947