Basszus, már bezárt? – Diszkrét végtelen @ Viltin Galéria

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

Diszkrét végtelen – Tranker Kata & Király András kiállítása

A Diszkrét végtelen cím a matematikában használatos "diszkrét" - ami a folytonos ellentéte -, valamint a "végtelen" szó összekapcsolásából született. A két fogalom egymással ellentétes viszonyban áll, ám a két művész, KIRÁLY András és TRANKER Kata alkotásaiban ezek szoros szimbiózisa jelenik meg. A diszkrét matematika véges dolgokkal, véges struktúrákkal foglalkozik. Olyan dolgokat tekintünk diszkréteknek, amelyek nincsenek egymáshoz túl közel, hanem rések vannak közöttük. És bár a matematikában ez azt jelenti, hogy nem érnek össze, valójában mégis közel állhatnak egymáshoz, anélkül, hogy kereszteznék egymás útját. Ez a szemlélet jelenik meg a két művész alkotásait illetően is: elsőre egymástól távolinak tűnik látásmódjuk, ám ha alaposabban beleássuk magunkat munkásságukba, rájövünk, több kapcsolódási pont is fellelhető művészetükben.

Király András legújabb festményei az elmúlt években született műveket követik, folytatva a geometriai formák - mint az ovális - és a rácsszerkezet alkalmazását. Az egyébként szabályos alakzatokat egyenetlen módon ábrázolja, elrejtve a szerkesztettség bárminemű jeleit. Az emberi kéz nyomai tűnnek fel ezáltal, s így az esetlegességről is tanúskodik. Ez a "káosz" azonban pusztán látszat, a művek mögött komplex rendszer húzódik meg, amely a gondos tervezésnek köszönhető. Festményeinél kiemelt szerep jut a léptéknek: a nagyméretű vásznakon burjánzó alakzatok egészen másként hatnak attól függően, milyen távolságból szemléljük őket. Erre erősít rá a széleskörű színhasználat is, amelynek köszönhetően hol kirajzolódnak az egymást keresztező formák, hol markánsan elkülönülnek a festmények alkotóelemei.

Tranker Kata legfrissebb művein is tükröződnek alkotómunkásságának jellemző vonásai: a fotókból és objektekből építkező, reliefszerű installációival egy-egy "miniatűr" világot, jelenetet hoz létre. Munkáin egyszerre kapnak helyet figurális és absztrahált alakok, amelyek a köréjük teremtett miliővel az emberi alkotói tevékenység jegyeit őrzik. Ez elsősorban a megmunkálás apró nyomaiban ölt testet, és főként az anyagnak, a rétegelt papírmasszának köszönhető. Az általa felvázolt mikrovilágok egyszerre jelenítenek meg egyéni történeteket és globális kérdéseket. Míg az előbbit a fotók alkalmazása, addig a tágabb perspektívát az absztrahált formák megléte tükrözik. Ugyanez a gyakorlat figyelhető meg a szoborszerű műtárgyainál is, amelyeken az emberi és az állati arcok egyfajta metamorfózison mennek keresztül - az ovális fejformáktól egészen a kidolgozott arcvonásokig. A falon látható, aprólékosan megmunkált, részletgazdag figurái és tárgyai törékenynek, esendőnek hatnak, míg a központi közös installációban helyet kapó szobrok masszívak, erőteljességet sugároznak.

A matematika analógiaként van jelen mindkét művész munkásságában: egyrészt a formákat illetően (a gömbölyded alakzatok, mint a kör vagy ovális, illetve a rácsszerkezet), másrészt a fogalmakat illetően (például a halmazok és a metszetek). A matematika egyik fő jellemzője az egzaktsága, a rendszerelvűség mindkét művésznél fontos alkotóelem, erre rá is erősít az előszeretettel alkalmazott rácsszerkezet. A háló többnyire "háttér"-ként szolgál, ám valójában ennél jóval fontosabb szereppel bír. Szimbolizálja a világ működését, azt a rendszert, ami nemcsak a matematikában van jelen, hanem a mindennapok legapróbb mozzanatait is átszövi. Megadja az alapot a két művész egyéni világának, illetve keretezi azokat. Ez az egyik pont, ahol egymásnak feszül a két művész munkásságán belüli ellentét, ami leginkább a "szabálytalan rend" fogalmával írható le. Miközben rendszerekben gondolkodnak, használják a rendszerszerű elemeket, a megformálásmódjukat leginkább a szabálytalanság jellemzi. Kézzel, segédeszközök nélkül létrehozott műveik megtörik az általánosságban a rend(szer)ről alkotott elképzeléseinket.

A geometriai formák, illetve az absztrahálás folyamata mindkettőjük munkásságában megtalálható. KIRÁLY András korábban figurális festményeket hozott létre, majd elemeire bontotta, redukálta a realisztikus komponenseket, így hozva létre egy olyan eszköztárat, amelyben a formák már csak emlékeztetnek a világot alkotó elemekre - akárcsak az atomok. TRANKER Kata pedig elsősorban az emberi alakot absztrahálja, a fejből ovális, míg a testből trapéz és háromszög keletkezik. Ezek mellett azonban jelen vannak realisztikus elemek is, amelyek konkretizálják a művein megjelenő történeteket és szereplőit, vagyis az embert és az őt körülvevő világot.

A léptéket tekintve azonban szöges ellentétben áll egymással a két művész: míg KIRÁLY monumentális festményekkel operál, addig TRANKER objektjei apró komponensekből építkeznek. Azonban a lépték - a közelség és a távolság - fontos szereppel bír mindkettőjük esetében. Ugyanúgy ellentét figyelhető meg a színhasználat tekintetében is. A kiállításon azonban kiegészítik egymást KIRÁLY András színekben gazdag, izzó festményei és TRANKER Kata nyugalmat és békét sugárzó munkái. 

A Diszkréten végtelen kapcsán született új, közös mű: az a+b=x rávilágít arra, hogy milyen azonosságok húzódnak a két művész gondolkodás- és kifejezésmódjában. Összegzi ezeket, ugyanakkor feltárja azt is, milyen ellentétek feszülnek egymásnak a két pályát illetően - akárcsak egy halmaz. Az installáció a körforgás és a folytonosság szimbóluma, mondhatni egy végtelen pályát ír le. Az egymásba illesztett, grandiózus falemezeken váltakoznak a két művész munkái, azt bejárva egy-egy átalakulási ív bontakozik ki. KIRÁLY András festménye egy színes, kígyózó láncolatként öleli körül az installációt, TRANKER Kata szobrai és reliefjei pedig egy evolúciós folyamat végtelenített menetét tükrözik. A kiállítás közepén elhelyezkedő közös mű megtöri a galéria terét, és párbeszédet kezdeményez a falakon elhelyezkedő egyéni alkotásokkal, amelyek attól függően, hol helyezkedik el a látogató, különféle műcsoportokat és olvasatokat láttat. Mikor?: 2020. december 12. – 2021. február 20.

Hol?: Viltin Galéria

Fotók: Biró Dávid

1diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
2diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
6diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
8diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
11diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
13diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
14diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
15diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
19diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
20diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
21diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
22diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
23diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
25diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
30diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
29diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
32diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
33diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
34diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
35diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
37diszkret Vegtelen Installation View Jpeg
Tranker Kata Embertan I 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 1 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan I 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan I 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Ii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Ii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 1 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 3 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iii 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iv 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan Iv 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan V 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan V 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Reszlet 1 Viltin Jpeg
Tranker Kata Embertan V 2020 Papirmassza Fa Foto Karton Ceruza Plexi Lemez 35 X 50 X 7 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Fej I 2020 Papirmassza 48 X 36 5 X 2 5 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Fej Ii 2020 Papirmassza 35 X 24 5 X 2 5 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Fej Iii 2020 Papirmassza 34 5 X 25 X 2 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Fej Iv 2020 Papirmassza 35 X 25 5 X 2 5 Cm Viltin Jpeg
Tranker Kata Majom Fej 2020 Papirmassza 39 X 22 X 20 Cm 4 Viltin Jpeg
Tranker Kata Maszk I Ii 2020 Papirmassza 13 5 X 17 X 3 5 Cm Es 25 X 25 X 4 5 Cm 2 Viltin Jpeg
Tranker Kata Majom Fej 2020 Papirmassza 39 X 22 X 20 Cm 3 Viltin Jpeg
Sketch_installation_view_gábor_kristóf_2021_1_photo_Dávid_Biró.jpg
Basszus, már bezárt? – Vázlat @ Kisterem Galéria

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

Herczeg Klára-díj 2020_Labor - 6.jpg
Basszus, már bezárt? – Herczeg Klára-díj 2020

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

Screenshot 2021-01-23 at 19.48.26.jpg
BASSZUS, MÁR BEZÁRT? – Andreas Fogarasi és Christian Kosmas Mayer: MI @ Vintage Galéria

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

ATD_1643_w.jpg
BASSZUS, MÁR BEZÁRT? – Lantos Ferenc: Rokonvilágok @ acb Galéria

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

Screenshot 2020-08-10 at 8.10.37.jpg
Basszus, már bezárt? – Asztalos Zsolt: My Art

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

Screenshot 2020-10-14 at 16.12.37.jpg
BASSZUS, MÁR BEZÁRT? – Puklus Péter: You told I had beautiful hands @ Artkartell projectspace

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.