Puha, fátyolos nosztalgia

Bence Bettina

Koszorús Rita 'A Home Full of Doors' című kiállításáról a Viltin Galériában.

Koszorús Rita:I am waiting for you at the pond, 2024, akril, tus, olaj, olajpasztell, vászon 60 x 50 cm

Koszorús Rita: I am waiting for you at the pond, 2024, akril, tus, olaj, olajpasztell, vászon 60 x 50 cm


Koszorús Rita 2008 és 2014 között a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán tanult, majd grafika, festészet és pedagógia szakokon szerzett diplomát. Ezt követően számos kiállításon vett részt Európa-szerte. Munkásságát a kollázstechnikában rejlő lehetőségek kísérletező keresése jellemzi. E munkamódszerét legfrissebb festményein is megmutatja: az A Home Full of Doors című első önálló kiállítása a Viltin Galériában az új szintre emeli művészetének tematikus gazdagságát, miközben tematikus fókuszában az emlékezet, az otthonkeresés és az identitáselemzés állnak. A kiállítás címe már magában hordozza az otthon fogalmának gazdag és sokszínű értelmezését. Az otthon nem csupán fizikai térre, épületre vagy lakásra utalhat, hanem egy sokkal mélyebb érzelmi és szellemi, az ember számára mégis szerves, lényegében identitásképző és az emlékezetből táplálkozó dimenzióra is. Ezen a metatéren, metaotthonon belül az ajtók jelenthetik az énben rejlő lehetőségeket, a határhelyzeteket, az átjutást egyik állapotból a másikba, valamint a titkokat és az akár az egyén számára is rejtett, tudattalan tereket. Persze, vannak bejáratok, amelyek sehová sem vezetnek, esetleg kinyitásuk még adott időpontokban nem lehetséges számunkra, viszont a Koszorús által létrehozott belső dimenziók átjárói külső terekbe is nyílhatnak, nem csak mélyebbre és befelé vezethetnek. Hiszen az otthon nem egyetlen, statikus és zárt tér, hanem absztrakt sokszínűsége által folyamatosan változik és bővül egyaránt. Az otthon lehetőséget ad az emlékeknek, az identitásnak és a tapasztalatoknak, hogy önmagukba visszafordulva belépjenek az életünkbe és újra-befolyásolják azt. Koszorús számára a kollázstechnika nem csupán technikai megvalósítást jelent, hanem filozófiai mélységet hordoz, készítésük folyamatában olyan döntéseket hoz, amelyek egy adott időponthoz köthetők, ezek az elhatározások pedig elvontan párhuzamba hozhatók valós döntéseinkkel, a már említett határhelyzetekkel az életben. A gyűrt vászon véletlenszerűsége és a rétegek kontrollált precizitása közötti kontraszt fontos elem, ennek révén a kiállított anyag széles skálán mozog az érzelmek kifejezésében. Koszorús Rita a festményein színfelületekkel és biomorf elemek összehozásával álomszerű, egyben utópisztikus tereket idéz meg, absztrakt formákkal dolgozik ugyan, de sajátossága, hogy felfogható, érzékelhető helyekhez közelít, a dolgok képlékenysége, a formák lezáratlansága, vagy a kvázi hálózatos mintázatok végtelensége felszabadító érzést vált ki. 

Koszorús Rita: A Home Full of Doors, VILTIN Galéria

Koszorús Rita: A Home Full of Doors, VILTIN Galéria

Ezeket a szabadon formálódó tereket egészíti ki néhány objekt a kiállításban kerámiák és vászonból alakított párnák formájában: a földre helyezett kerámiák megdolgozott nyers felülete feszültséget teremt a falra applikált áttetsző, puha tárgyakkal – ezek installálási módja nyomatékosítja a festmények térbeliségét és rétegzettségét, a lebegő megjelenítések, valamint a gyűrődött vászon olyan hatást keltenek, mintha a képek kiszabadultak volna a hagyományos kereteik közül. A textilek leomlása a falról a különféle kerámia- és párnaszobrokkal kiegészülve olyan otthonos atmoszférát teremt, amely ugyan kellemesen kaotikus, mégis felkavaró, költői és szürreális. A vászon mint textil új kontextusba helyezése az otthon újrafogalmazását mozdítja elő, míg a művek címei életre keltik a képek mögött rejlő komplex belső érzelemvilágokat, de abban is jelentős szerepet játszanak, hogy erősítsék és tovább árnyalják a művész által sugallt koncepciókat és felvetetett problémákat. A What leaves and what remains című kisméretű kompozíció a változás és állandóság dilemmáját vizsgálja, ahogyan a műveken megjelenő terek és formák közötti ellentétek és kapcsolatok kiemelik az időbeli és térbeli dimenziók állandó jelenlétét, míg az I am here now but I am leaving című festmény ellentmondásos érzelmi mélységeket közvetít, ami összhangban van a művész alkotói koncepciójával. A cím az identitás, az otthon és az utazás témájára utal, valamiféle jelenléttől való eltávolodást, vándorlást, hátrahagyást hoz felszínre, vállaltan lírai térbeliséget hordoz, feszültséget generál és belső konfliktust jeleit mutatja. Végül az I am thinking of you című mű az emlékezet, a kapcsolat és az érzelmek témáját bontja ki: a művész munkái nemcsak a térbeli és időbeli dimenziókat vizsgálják, hanem az érzelmi és mentális állapotokat is, amelyek az alkotások mögött meghúzódnak. Az A Home Full of Doors című kiállítás felszabadító atmoszférát teremt, annak mélyrétegeiben mindeközben puha, fátyolos nosztalgiára találhatunk.

Koszorús Rita: A Home Full of DoorsViltin Galéria, Budapest A kiállítás március 9-ig látogatható.