Szerzői jogok reformja: a Parlament nem korlátozná a panorámaszabadságot

Kiállítással ünnepel a Magyar Fotómüvészek Szövetsége és a MÚOSZ„A Parlament hallgatott az európaiakra, és elutasította a köztereken való fényképezés korlátozását. Ez a döntés az állásfoglalás lényegét testesíti meg: a Bizottság reformjavaslatának tisztában kell lennie, mennyire fontosak a szabály alóli kivételek, amelyek mozgásteret hagynak az alkotóknak, jogi biztonságot adnak a felhasználóknak, és mindenki számára elérhetővé teszik a kultúrát és a tudást" - mondta Julia Reda, a témáért felelős német zöldpárti képviselő a szavazást követően.

A nem kötelező érvényű állásfoglalást, amelyet az az uniós szerzői jogi szabályzást tekinti át az ezt felváltó jogszabály bizottsági javaslatának megjelenése előtt, 445 szavazattal, 65 ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament.


Középületek és köztéri műalkotások fényképeinek közzététele

A képviselők elutasították az állásfoglalás-tervezet azon szakaszát, amely alkotói engedélyhez kötötte volna a középületek és köztéri alkotások fényképeinek közzétételét. Így marad az eredetileg is érvényben lévő uniós szerzői jogi szabályzás, azaz a tagállamok dönthetik el, hogy nemzeti jogrendjükbe beveszik-e a panorámaszabadságot. Magyarországon a köztéren álló épületekről, műalkotásokról készült fotók a szerző hozzájárulása nélkül felhasználhatók.


A digitális kornak megfelelően kell modernizálni a szerzői jogokat

Ahhoz, hogy a digitális környezetben jól alkalmazható új szerzői jogi szabályzás szülessen, a Bizottságnak át kell tekintenie, hogy mely alkotásokat enged szabadon, azaz szerzői jogi védelem nélkül felhasználni. A Parlament szerint a szerzői jogi védelem alól kivételt képezhetne a kutatók szöveg- és adatbányászata és a könyvtárak digitális kölcsönzése.

A Parlament a szerzői jogok birtokosai számára méltányos és megfelelő mértékű honoráriumot biztosító szabályokat vár, amelyek a művek digitális terjesztése utáni javadalmazásra is kiterjednek. A képviselők emellett javítanák a szerzők és előadóművészek pozícióját a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb jogosultakkal és közvetítőkkel szemben.


Hozzáférés a kulturális és ismeretterjesztő tartalmakhoz több országból

A fogyasztók túl gyakran szembesülnek azzal, hogy területi alapon nem érhetnek el bizonyos tartalomszolgáltatást, mutat rá a Parlament, amely ezért sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon megoldást a szolgáltatások és szerzői jogok által védett tartalmak határon átnyúló elérhetőségének javítására.

Azonban a Parlament elsősorban a gazdag európai kulturális hagyományokat tükröző televíziós és filmes produkciók finanszírozása miatt a területi engedélyek létét is fontosnak tartja. A szerzői jogok ugyan magukban hordoznak bizonyos földrajzi behatároltságot, de a Parlament szerint ez nem ellentétes a tartalmak hordozhatóságára való törekvéssel.

A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az egész Unióra kiterjedő egységes európai szerzői jogi cím potenciális hatását.


A következő lépés

A Bizottság 2015 végén nyújtja be az uniós szerzői jogi szabályzás modernizálásáról szóló javaslatát.
REF : 20150703IPR73903


Rögtönzött örömkiállítás

Az Összefogás a szabad köztéri fotózásért Facebook oldal közlése szerint a Magyar Fotóművészek Szövetsége és a MÚOSZ egy rögtönzött kiállítással ünnepli meg a szakmai összefogás és a petíció sikerét. 

A részletekről hamarosan!

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/