Street view

Három fiatal festő a Laborban


*** Sajtóanyag ***


Három fiatal alkotó, egy tágan értelmezett festészeti felfogás és az épített környezet vizuális tanulmányozásának közös tematikája más-más perspektívából megvilágítva. Ebből a receptből indul ki a Budapest Jam (Stúdió Galéria, 2013) folytatásaként életre hívott Képíró utcai kiállítás. Az alkotói témaközösség apropóján túl a kiállítás beszámoló arról, hogyan, milyen irányokba mozdultak el a kiállítok az elmúlt félévben a városi tér, építészeti struktúrák festészeti boncolgatásában. Jellemző egy letisztultabb, redukáltabb és témában koncentráltabb felfogás. Kroó Anita egy építkezési terület vizuális körüljárására, a változó, kiegészülő szerkezet dokumentálására vállalkozik. Mátyási Péter éteri, lebegő épületportréi – egy kiállítás erejéig mindenképp – fizikailag is kimozdulnak a kétdimenziós síkból. Varga Zsolt pedig utcaképeiben, a tőle megszokott strukturális játékkal, kollázs-szemlélettel még inkább előtérbe helyezi a képi szerkezetet szervező matéria megfigyelését.

A kiállítás a munkák közi logikai kapcsolatot részben valós, részben fiktív térképrészletek beemelésével teremti meg. A művek ebben a szövetben, mint egy online térkép felugró nézőképei jelennek meg. Továbbá míg az előző kiállítás az építész szakma megszólítására törekedett (például ilyen esemény volt a Leltárral való együttműködés), addig jelen kiállításban az eseményeken keresztül a pedagógiai szándék: a városi tér tudatosabb megélése, a témai iránti érzékenyítés kap hangsúlyt elsősorban.

A kiállítás megtekinthető: 2014. január 14. – január 23.Mátyási Péter munkája. A művész engedélyével