Nyerj belépőjegyeket az Armel Opera Festivalra!


A leggyorsabb válaszadók páros belépőjegyeket nyernek az Armel Opera Festival egy-egy programjára. Nincs más teendő, mint a két feltett kérdés egyikére helyesen válaszolni, és az első válaszadók garantáltan részt vehetnek a játékban szereplő előadásokon.

Az első kérdésre leghamarabb válaszoló két fő 1-1 páros belépőjegyet kap az Egy eltűnt férfi naplójára (2019. július 3., szerda 19:30, MÜPA Fesztivál Színház, Budapest), valamint a második kérdésre leggyorsabban válaszoló egy fő pedig egy páros belépőjegyet a Figaro házasságára (2019. július 4., csütörtök 19:30, MuTh Színház, Bécs). Az Armel Opera Festival a közönség részére július 4-én és 5-én 14:00 órakor ingyenes buszt indít Budapestről, a BAH-csomópontnál lévő Novotel Budapest City szálloda parkolójából (1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.) Bécsbe, a MuTh Színházba. A busz az előadást követően azonnal visszaindul Budapestre. Előzetes regisztrációt követően az ARMEL buszra aznapra érvényes színházjeggyel lehet felszállni. Regisztrálni az alábbi email címen lehet: [email protected].


I. Mikor volt a Lazarus New York-i premierje, amit Ivo van Hove rendezett, és 
ami David Bowie élete utolsó nagy írott és komponált műve volt.


1. 2015. november 10.

2. 2015. december 7.

3. 2016. január 9. 

II. Az idei Armel Opera Festivalon július 4-én Bécsben látható Mozart Figaro házassága, Szabó Máté rendezésében. Népszerű opera, több mint 230 év távlatában is aktuális, hiszen a szerzőt mindig az ember érdekelte - minden gyarlóságával és szerethetőségével együtt. Melyik városban volt a mű ősbemutatója 1786. március 1-jén?


1. Párizs 

2. Budapest

3. BécsA válaszokat a [email protected] e-mail címre várjuk. Az e-mailben jelöljék meg, melyik kérdésre válaszolnak (egy személy csak egy kérdésre válaszolhat). 

 

 

 

Nyereményjáték szabályzat

Az Artmagazin játéka Armel Opera Festivál belépőjegyekért – nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat


1. A Szervező
Jelen részvételi és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Artmagazin Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.).

2. A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden természtes személy részt vehet.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező weboldalán (artmagazin.hu) keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2019. július 2. napjáig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az Artmagazin Kft. weboldalán a Játék lebonyolítására feltett kérdésre e-mail formájában a megfejtést elküldik. Minden természetes személy csak egyetlen és egyszeri nyereményre jogosult.
3.4. A nyeremény kihirdetésére az első helyes megfejtést követően kerül sor. A játék nyertesét a Szervező e-mailben értesíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a kihirdetéstől számított 1 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

4. A Játék időtartama
A Játék zárónapja: 2019. július 1.

5. A Nyeremény
5.1. A Szervező által meghirdetett játék keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki: 2 db páros belépő az Egy eltűnt férfi naplója, valamint 1 db páros belépő a Figaro házassága című előadásra, melyek az Armel Opera Festival keretében valósulnak meg.
5.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
5.3. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket jelöl ki, összesen 3 főt.
5.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Artmagazin Kft. honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6. Adatkezelés
6.1. A Szervező jelen részvételi és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
6.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6.3. Az Artmagazin Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 6.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 6.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 6.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
6.4. A Kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a 6.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, továbbiakban: Személyes Adat)
6.5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
6.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 6.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az Artmagazin Kft végzi.
6.7. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 6.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
6.8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
6.9. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján ([email protected]) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Artmagazin Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.).

7. A részvételi és játékszabályzat
Játékos általi elfogadása Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

8. Záró rendelkezések A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció

full_006388.png
David Bowie legutolsó fontos rendezője most egyetlen estén Budapesten

Nemcsak Díszletnéző rovatunk – ahol színpadi előadások látványvilágában detektáljuk a képzőművészeti kiindulópontokat – miatt kaptuk fel a fejünket az Armel Operafesztiválra, hanem jól ismert Bowie mániánk okán is. Címlap, cikkek és az öt ráadást kikövetelő Bowie – Bauhaus előadásunk után nagyon várjuk, mit rendezett az a férfi, akit személyesen Bowie kért fel, hogy legutolsó művét színpadra vigye.