Közlemény

a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft megszüntetéséről, illetve a MODEM ’beolvasztásáról’, a Déri Múzeum tagintézményévé válásáról

Debrecen MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2014. július 10-i ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el, amely a MODEM Nonprofit Kft megszüntetését, s ezzel párhuzamosan a Déri Múzeum új tagintézményének létrehozását javasolja. Az előterjesztés szerint, ezzel a lépéssel „a kulturális szolgáltatások ésszerűsítését” érik el, valamint nagyobb mértékű állami támogatáshoz juthat a Déri Múzeum, illetve a Déri Múzeum jelentős modern és kortárs gyűjteménye is megfelelő kiállítóteret kap. Ezt az intézkedéstervet sietősen elhibázottnak, indoklását pedig különösen kétségesnek tartom, mégpedig az alábbiak miatt:
 
Az immár elfogadott szándéknyilatkozatot semmiféle egyeztetés, hatásvizsgálat nem előzte meg.
 
A MODEM a legjelentősebb vidéki kortárs képzőművészeti kiállítóhely, váltakozó kiállítások tereként, gazdag programkínálattal működő kulturális központ, számottevő és folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel. Az intézmény munkájának az alapja és értelme eddig az autonómia volt. A MODEM az elmúlt három évben 27 nagyszabású kiállítást rendezett, hiánypótló hazai és fontos nemzetközi tárlatokat, amelyeknek erőteljes, szakmai és sajtóvisszhangjuk volt. Társművészeti programkínálatunk, kimagasló múzeumpedagógiai tevékenységünk, egyetemi gyakornoki programunk egyaránt a magyarországi kulturális decentralizáció fontos gyakorlati példájává tették intézményünket. Mindezt hasonló intézményekhez mérten kis létszámú, de országos viszonylatban is kvalifikált szakmai stábbal értük el. Véleményem szerint az önkormányzati szándéknyilatkozatban megfogalmazott cél: a közgyűjteményi státusz, s az ehhez kapcsolható állami támogatások elérése önerőből, összevonás nélkül, más úton is lehetséges.  
 
A Déri Múzeumnak elismerten csupán a számadatokat tekintve van terjedelmes kortárs és modern anyaga. 
 
A két intézmény profilja nyilvánvalóan különböző: a Déri Múzeum valóban fontos néprajzi és pl. egyiptomi gyűjteménnyel rendelkezik, kortárs és modern művészeti gyűjteménye azonban semmiképpen sem nevezhető kimagaslónak. Ugyanakkor a két intézmény eddigi együttműködése zavartalan és intenzív volt, egymás közelsége kölcsönös előnyökkel járt. A MODEM „betagozódásával” az eltérő nézőpontok izgalma, a sokszínűség tűnne el a városi kulturális kínálatból.  Ezen kívül a Déri Múzeum maga is számtalan, jól ismert gonddal küzd: a 2012-es újranyitás óta nem sikerült az állandó kiállításukat megnyitni, a problematikus felújítás kérdései máig rendezetlenek, nem készült még el az irodalmi állandó gyűjtemény a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum telephelyén sem, a legújabb hírek alapján pedig a múzeum legnagyobb vonzerejű műve, a Munkácsy-trilógia sem tartható immár egyben. Érdekes adalék a szándéknyilatkozathoz, hogy az intézmény jelenlegi vezetője éppen a nonprofit kft.-szerű működést tartja mintaszerűnek. Noha számos példa akad a hasonló összevont múzeumi szerkezetre országszerte, a MODEM esetében ez egyértelmű visszalépést jelentene. Az indoklásban szereplő modern és kortárs múzeumi gyűjteményről egyébként semmiféle adat vagy leírás sem szerepel az intézmény honlapján.  
 
Az intézkedés gazdasági racionalitása erősen megkérdőjelezhető.
 
A sajtóban megjelenő néhány hírrel ellentétben a MODEM megalakulása óta egyetlen év, a 2007-es volt veszteséges, az összes többi év pozitív eredménnyel zárult. 2012-ben 5 millió 348 ezer, tavaly 18 millió 476 ezer forint volt a mérleg szerinti eredménye a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. A csökkenő önkormányzati támogatás mellett minden évben jelentős pályázati forrásokat nyert el az intézmény állami illetve európai uniós forrásokból. Emellett jogutód nélküli megszűnés esetén át kell vizsgálni az összes, a MODEM-ben jelenleg futó, vagy már lezárult, de még utánkövetési szakaszban lévő támogatási szerződést (TÁMOP, ÉAOP, NKA, HU-RO, stb.) abból a szempontból, hogy a szerződéstől való elállás milyen jogkövetkezményekkel jár (visszafizetési kötelezettség, kötbér, stb.). A MODEM gazdálkodását a néhány hete elfogadott 2013-as beszámoló alapján mintaszerűnek minősítette az Önkormányzat. Meggyőződésem, hogy a megcélzott nagyobb mértékű állami támogatást a tervezett összevonás egyáltalán nem garantálja. 
Sokan összefüggésbe hozzák a Közgyűlés döntését az Antal-Lusztig-gyűjteményből eltűnt két műalkotás ügyével. Ez a sajnálatos eset nyilvánvalóan gyengíti a MODEM érdekérvényesítő képességét. Számomra viszont a közvetlen összefüggés azért is elképzelhetetlen, mert a rendőrségi nyomozás még folyik, az eddig lezárult vizsgálatok pedig megfelelőnek tartották a MODEM vagyonbiztonsági rendszerét, s az intézményünk által tett intézkedéseket.
A fentiek alapján reményemet fejezem ki, hogy a közeljövőben elindulhat egy párbeszéd az érintett felek között a MODEM jövőjével kapcsolatban.
 
Dr. Kukla Krisztián
a MODEM ügyvezető igazgatója