A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Peter und Irene Ludwig Stiftung megújította és kibővítette együttműködési megállapodását

A több évtizede létező ösztöndíj-program mellett az Alapítvány öt éven keresztül további jelentős összegű támogatást biztosít az MKE Doktori Iskolája számára.

 

A nemzetközi kapcsolatainak ápolása és folyamatos bővítése alapvető része a Magyar Képzőművészeti Egyetem tevékenységének.

Az egyetem egyik legfontosabb nemzetközi támogatópartnere több mint két évtizede az aacheni székhelyű Peter und Irene Ludwig Stiftung. Peter Ludwig maga kötötte az első támogatási szerződést az egyetem jogelődjével a Magyar Képzőművészeti Főiskolával, mely a művészettörténész mecénást 1988-ban a díszdoktorává választotta. Az első szerződés szerint az alapítvány évente két hallgató számára biztosít ösztöndíjat egy nemzetközi szakmai tanulmányúthoz. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Ezt a támogatást az alapítvány hosszú távon biztosítja az egyetem graduális képzésében részt vevő hallgatók számára.  

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen Doktori Iskola működik. A Doktori Iskola hallgatói számára elengedhetetlenül fontos a nemzetközi terepen folytatott művészeti kutatás. Ezért a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2017. márciusában beadvánnyal fordult a Ludwig alapítványhoz, melyben az alábbi két projekt támogatását kérvényezte.
• Egy kutatási ösztöndíj bevezetését a Doktori Iskola azon két hallgatója számára, aki a nemzetközi kortárs művészet elméleti és gyakorlati kérdésfelvetéseinek magas szintű értelmezésével foglalkozik.
• Egy vendégprofesszor meghívását és alkalmazását, aki a graduális és a doktori képzésben résztvevő hallgatók számára lehetőséget nyújt független nemzetközi művészeti és műveszetoktatói pozíciók megismerésére.

A Peter és Irene Ludwig Alapítvány kuratóriuma 2017. májusi ülésén határozatot hozott a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2017 tavaszán benyújtott kérelmének támogatásáról. Ez alapján a következő öt évben az alapítvány jelentős anyagi támogatást biztosít a két projekt megvalósítására.
• Ennek köszönhetően öt éven át, évente két doktorandusz részesül a Peter és Irene Ludwig kutatási és tartózkodási ösztöndíj támogatásában. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.
• Egy nemzetközileg ismert művész a Peter és Irene Ludwig Alapítvány által támogatott vendégprofesszor feladatkörének betöltésére kap megbízást. A vendégprofesszor kiválasztását az alapítvány és az egyetem javaslatait követően egy nemzetközileg elismert művészekből álló bizottság végzi.

A két projekt megvalósítását és az intézmények együttműködését rögzítő szerződés ünnepélyes aláírására 2017. október 17-én 11 órakor került sor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanácstermében.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem vezetősége ezúton is köszöni a Peter und Irene Ludwig Stiftung nagyvonalú anyagi és szellemi támogatását, mely az egyetem nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését szolgálva járul hozzá a hallgatók fejlődésének elősegítéséhez.