Jelentkezz projekttel a 2020-as OFF-Biennáléra!

2020 tavaszán harmadszor lesz OFF-Biennále. Ez alkalommal az OFF nem tematikus keretet kínál a pályázati felhívásra jelentkezőknek. Olyan művészi vagy kurátori gondolkodásmódokat keres, amelyek elmélyültek, kíváncsiak, és bár párbeszédre és kritikai gondolkodásra épülnek, mernek állást foglalni és javaslatokkal élni. Ebben a pályázati körben sokkal kevesebb tervet fogadnak be, megvalósításukba azonban aktívan beszállnak. Az így létrejövő projektek mentén közösen alakítjátok majd ki a biennálé tematikáját.

Az OFF-Biennále Budapest először 2015 tavaszán, majd második alkalommal 2017 őszén valósult meg, alulról szerveződő módon, állami támogatás nélkül, a művészeti színtér összefogásának köszönhetően. A létrejöttének hátterében álló tendenciák továbbra is világszerte megfigyelhetők: a demokratikus társadalmi tér szűkülése, a populizmus, a félelemkeltő politikai kommunikáció, a korrupció, a kritikai hangok ellehetetlenítése egyre inkább meghatározzák mindennapjainkat, közérzetünket — és a jövőnket is.
Magyarországon élve úgy tűnik, hosszú tél következik, a dolgok most jó ideig változatlanok, vagy egyre rosszabbak lesznek; optimizmusunk le-lemaradva kullog utánunk. Ugyanakkor a világban sokfelé dúló háborúk, a tömeges migráció, a klímaváltozás arra is rámutat, hogy az emberiség gyökeres változások előtt áll, amelyekre nincs felkészülve. Hasonló értetlenséggel és szorongással állunk a valóság és az élet mesterséges alakításának, sőt, előállításának egyre tökéletesedő gyakorlatai előtt is. A változás kényszerére eddig adott válaszok — a fasizmus újbóli megerősödése is egy ezek közül — aggodalommal töltik el azokat, akik a felvilágosodás alapeszméit és az azóta megvívott ember- és polgárjogi küzdelmek eredményeit nem kívánják maguk mögött hagyni. Azonban sokak szerint ma csak a (szélső)jobboldalon van politikai képzelőerő.
Elképzelhetők-e alternatívái a most zajló politikai, társadalmi, gazdasági folyamatoknak? Kigondolhatók és gyakorolhatók-e olyan egyéni vagy kollektív cselekvésformák, amelyek egy emberibb, élhetőbb jövőt alapoznak meg? Mit tehet egy művész, mi várható a művészettől?
Ahhoz, hogy legyen bátorságunk és fantáziánk a változásról gondolkodni és tenni is érte, ismernünk és értenünk kell a jelent. Azt azonban nem szabad hagynunk, hogy gúzsba kösse a képzeletünket. Az ismeretszerzés kijárt útjai és módszerei helyett (de legalábbis mellettük) új kutatásokra, a mégoly apró dolgokban való elmélyedésre van szükségünk, kíváncsiságra, másfajta logikára, kitartásra, fantáziára — és némi humorra. Az abszurd kísérletek, a vargabetűk, a zsákutcák bevilágítása mind életképes, sőt szükséges stratégiák lehetnek, egy irreálisnak tűnő elképzelés is megmenthet a beletörődéstől. És a fentiek gyakorlásában nincs jobb a művészeknél.
A Biennáléra olyan művészeti munkákat és projekteket várnak, amelyek a jelenben élnek, de van víziójuk a jövőről; amelyek válaszokat keresnek és nem félnek kérdezni; nyitottak, de nem csak a közönségtől várják, hogy véleményt formáljon; amelyek vállalják a kockázatot és a felelősséget, de közben nem átallják jól érezni magukat, esetleg másokat is megnevettetni. Olyanokat, amelyek számára a kritikai gondolkodás nem maga a cél, hanem eszköz arra, hogy alternatívákat vázoljanak fel. Nem szeretnénk a művészet „sajátos problémáival” foglalkozni, sokkal inkább azzal, ahogyan a művészet részt vesz a társadalomról és politikáról való gondolkodásban, a képzelet felszabadításában, és cselekvési javaslatokkal él.

Praktikusan: a korábbi ernyőszerű működés helyett – amikor a biennálé keretet biztosít önálló produkcióknak – most sokkal szorosabb együttműködést javasolnak, de kevesebb művészeti projekt számára. Az eddig elvárt önállóság sok résztvevő lehetőségeit meghaladta, így a mostani kiadásban az OFF intenzívebb partneri és produceri szerepet vállal: a nyertes pályázókkal együttműködve részt vesznek a produkciók anyagi hátterének megteremtésében, a szükséges és kívánatos magyar vagy külföldi partnerek megtalálásában, a projektek megvalósításában is.
Pályázatot nyújthat be minden Magyarországon élő és dolgozó művész és művészeti szakember. Csoportok és egyének jelentkezését egyaránt várják. Ez alkalommal csak új produkciók terveit várják — ebbe természetesen beletartoznak már meglévő műveket bemutató, de eddig nem megvalósított kiállítások, egyéb csoportos bemutatkozások is. Egy pályázó több pályázatban is érdekelt lehet.

Beadandó pályázatonként egy pdf, amelyben szerepel:
A pályázó(k) neve, elérhetőségei, rövid szakmai életrajza(i) (max. 1 A4-es oldal/fő),
A megvalósítandó projekt leírása (1-3 A4-es oldal), amelyben ki kell fejteni a projekt témáját, az alkotók motivációit, a megvalósítás tervezett módját és folyamatát, az elképzelt végeredményt,
Költségvetési terv
Amennyiben van ilyen, a projekt együttműködő partnere(i), látványtervei, egyéb vizuális anyagok, mozgókép linkje is megadható a pdf-en belül.

A pályázatokat az [email protected] címre várják 2018. október 28-ig. Egy héten belül mindenkinek visszajeleznek a pályázat beérkezéséről. A pályázatokat egy, az OFF vezető testületének tagjaiból, illetve meghívott szakemberekből álló zsűri bírálja el. A megvalósításra érdemesnek talált pályázatok beküldőivel november elején veszik fel a kapcsolatot és ekkor kell majd a pályázat egyes elemeit pontosítani, valamint a pályázatot angolra fordítani. A végeredmény 2018 decemberében, az OFF-Biennále Egyesület által szervezett nemzetközi bemutató-eseményt követően alakul ki, amelynek során koprodukciós és/vagy a projektek bemutatását vállaló partnerintézményeket keresnek. Úgy tervezik, hogy e folyamat eredményeképpen 5-10 projekt valósul meg a 2020-as OFF-Biennále keretében.

Az OFF-Biennále 2020 Tervező Bizottsága: Dragon Zoltán, Erőss Nikolett, Nagy Gergely, Rothman Gabriella, Somogyi Hajnalka, Szakács Eszter, Szalai Bori, Székely Katalin

Nyitókép: Sulyok Miklós / OFF-Biennále Archívum

full_005295.png
Íme a második OFF-Biennále Budapesten résztvevő művészek névsora

A szeptember végén kezdődő második OFF-Biennále Budapest projektjeinek keretet adó téma nem más, mint a Gaudiopolis története.

full_005558.png
Slavs and Tatars: Society of Rascals @ OFF-Biennale 2

Video interview with Payam Sharifi co-founder of Slavs and Tatars on the occasion of his performance lecture and the exhibition entitled Society of Rascals in Budapest.

full_005691.jpg
Az 5 legjelentősebb képzőművészeti esemény 2017-ben – Csanádi Judit szerint

Negyedik válaszadónk Csanádi Judit építész, Jászai Mari-díjas díszlettervező, a Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszékének egyetemi tanára, 2016-tól 2018. januárig az Egyetem rektora. Többszáz díszletet, térinstallációt tervezett itthon és Kanadában, ahol 21 éven át a National Theatre School of Canadán tanított díszlettervezőket. A Tér Szakrális Nyelve című kurzusa nemzetközileg ismert,  Magyarországon a hallgatóival a Térnyelvi Tanulmányok címmel dolgozik a témán. 2009-ben Szöulban elnyerte a World Stage Design – négy évenként megrendezésre kerülő díszlettervezői – világverseny ezüstérmét három egri előadás (Grieg: Peer Gynt, Márton László: A nagyratörő és Az állhatatlan) díszletterveivel. 2011-ben a Prágai Quadriennálé nemzeti kiállításainak kurátori aranyérmese B. Nagy Anikó – kurátor – irányításával Árvai György, Csanádi Judit, Horgas Péter, Medvigy Gábor és Vargha Mihály alkotta tervezői csapat.