Az Artmagazin elismerő oklevélben részesült a 2021-es Designmanagement díjon

Az Artmagazin-jelenség mint a designmenedzsment kreatív példája

Az elismerést, aminek nagyon örülünk, csütörtökön este a Sociétében rendezett Budapest Design Week megnyitó gálán vehettük át.

A bírálóbizottság értékelése:

"A 19. évfolyamában járó Artmagazin a hazai kulturális folyóiratok körében világszínvonalú teljesítménnyel hódító, nagyratörő kisvállalkozások mintájára folyamatos megújulásra képes, mértékadó és mind elismertebb nyomtatott és online periodika: valódi brand az értő vagy azzá válni akaró művészetbarátok számára. A képzőművészettel és az épített, valamint tárgyi környezettel foglalkozó orgánumoknak természetszerű sajátja a magas színvonalú külcsín és belbecs: a mindenkori tematikát (művészportrék, nemzetközi kiállítások és projektek szemléje, műkereskedelmi, történeti és stíluselemzések, műkincspiaci tudósítások, építészeti és műemlékvédelmi esszék és tanulmányok stb.) igényes és haladó szellemű formában, képi világgal és tipográfiával közvetítő szerkesztés.

Screenshot 2021 10 08 at 15.10.09

A díj katalógusának minket bemutató oldalai, illetve a legfrissebb Artmagazin

Az Artmagazin-jelenség azonban több az eddig megjelent 130 szám gazdag tartalmának míves megjelenítésénél. Állandóan bővülő tudásközösséget menedzselnek változatos, a lapgazdai identitáson messze túlmutató agilis műhelyszemlélettel. A szerzői kör tágítása, a kortárs profil bővítése, a közönség igényes, élménygazdag találkozók, tanulmányutak sorával való érzékenyítése, az aukcióik szabadegyetemi rangú megrendezése mind a design thinking szemléletben fogant, bevált eszközök. A divattól a gasztroforradalomig ívelő egyedi művészeti kapcsolatok ihlette rendezvények, a várostúrák a testvérművészetek bevonásával épített ars una képzet átadásának eszközei.

A nyomtatott folyóirat előállításáról szóló videotudósítástól a digitális változat kínálta többletfunkciókig az olvasók beavatottságát erősítő élmények új típusú elkötelezettséget szülnek. A kiállítások interpretálására buzdító cikkírópályázatok utat nyitnak az avatott műértővé váláshoz. Mindezt pedig tovább élesztheti a találékonyan bővített láthatóság és elérhetőség: a pandémia idején megindították a kiadvány árusítását a hazai töltőállomások hálózatában. Az Artmagazin az érdeklődőből tájékozott művészetbarátot, az olvasóból pedig connoisseur-t formálva küldetését a kreatív designmenedzsment révén tökéletesíti."