Szakmai vélemény Fabényi Júlia pályázatáról

Az Összefogás a Kortárs Művészetért nyilatkozata, május 23.

A képzőművészeket, művészettörténészeket, galériásokat, egyetemi hallgatókat tömörítő Összefogás a Kortárs Művészetért csoport 12 nap után, május 21-én kivonult a Ludwig Múzeumból. Akciójukat az EMMI előtt megtekintheti itt, nyilatkozatukat pedig, amellyel Fabényi Júlia nyilvánosságra hozott pályázatára reagálnak, alább olvashatja.


Nyilatkozat a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum új igazgatójának kinevezése kapcsán

Az Összefogás a Kortárs Művészetért csoport felháborítónak tartja, hogy miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma eredményt hirdetett a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói pályázatáról, a javaslattevő bizottság véleményét és az értékelés szempontjait továbbra sem hozta nyilvánosságra.

A két pályázat ismeretében elmondható, hogy azok elbírálása a szakmai szempontok mellőzésével történt, ami a pályázat legfontosabb pontja, a következő öt éves időtartamra vonatkozó szakmai koncepció értékelésében érhető tetten leginkább.
Míg a korábbi intézményvezető bemutatta az elmúlt öt évben végzett munkáját és annak eredményeit, valamint részletesen írt jövőbeli terveiről, addig a nyertes pályázó szakmai koncepciója csupán általánosságokat fogalmaz meg. A most kinevezett igazgató is rendelkezik múzeumvezetési és gyűjteményezési tapasztalattal, ezért elvárható lett volna, hogy az elmúlt évek alatt megszerzett konkrét tapasztalatait ismertesse pályázatában. Nem szerepel az általánosságokon túlmutató vízió a múzeum jövőjéről, annak kiállítási és gyűjtési stratégiáiról. A tárgyi tévedésektől és pontatlanságoktól sem mentes pályamű azt tükrözi, hogy a pályázó nem ismeri a múzeum kiállításait és gyűjteményezési politikáját, ahogy az ott zajló kutatásokat és közönségkapcsolati munkát sem; de ami ennél problematikusabb: ezek tekintetében saját elképzeléseit nem osztja meg.

A pályázati kiírás számos szempontot vet fel, amelyek a nyertes pályázatban nem szerepelnek. Egyebek mellett kitér a középtávú szakmai fejlesztésre, a pályázatok elbírálásánál ennek kifejtését azonban láthatóan nem vették figyelembe, ugyanis a pályázó csak rövidtávú elképzeléseinek adott – rendkívül vázlatos – leírást. Ezen kívül több más, a kiíró által fontosnak tartott szempontot sem kértek számon a nyertes pályázaton, kérdés tehát, mi alapján hozta meg döntését a bizottság, ha a kiírásban részletesen felsorolt elvárásokat a bírálatkor nem tartotta szem előtt.

Tekintve, hogy egy a hazai és a nemzetközi művészeti világban is kiemelt jelentőségű közintézményről van szó, követeljük, hogy a javaslattevő bizottság indoklását és a döntés figyelembe vett szempontjait hozzák nyilvánosságra! Ezzel párhuzamosan haladéktalanul kezdődjön meg a kulturális intézményvezetői pályáztatás szakmai egyeztetéseken alapuló felülvizsgálata!

Összefogás a Kortárs Művészetért
Budapest, 2013. május 23.